Stichting Sense

making sense van zichtbare trends door ze geestelijk te duiden vanuit het christelijk geloof.

 

Welkom op onze website

Momenteel voegen we met voorrang een aantal niet eerder op het internet verschenen artikelen uit de jaren 90 toe. Telkens als u hier terugkomt hopen wij u nieuw materiaal uit onze beginjaren te kunnen presenteren.

Over het evangelie

In een spirituele en postmoderne tijd als de onze zien wij het als een uitdaging het evangelie zo te verwoorden, dat ze verstaanbaar is voor wie zich spiritueel noemt.

Over nieuwe spiritualiteit

We hebben hier voor de term Nieuwe Spiritualiteit in plaats van New Age gekozen, omdat de laatste aan slijtage onderhevig is. Hedendaagse aan New Age verwante voortrekkers zoals Deepak Chopra, willen zelf niet (meer) met die naam geassocieerd worden.

Over esoterie

Esoterie is tegenwoordig in menige boekwinkels verzamelnaam voor ‘niet-christelijke’ spiritualiteit, ook al kennen we ook de term esoterisch christendom. In ieder geval gaat het dan om boeken die niet onder de rubriek theologie vallen.

Menu