New Age en Nieuwe Spiritualiteit

De Gender-mens van de Nieuwe Tijd

Auteur: Lezing door Martin Kamphuis op 2 november 2019
De trend van ‘gender mainstreaming’ wordt uitgelegd en toegelicht. Het is de menselijke oplossing om de strijd tussen de geslachten proberen op te lossen door alle mogelijke verschillen zoveel mogelijk weg te poetsen. Het is echter niet Gods weg en Gods oplossing, die gaat uit van wederzijds gevende en onderdanige liefde.
Lees verder

Hoe gaan wij om met New Agers

Auteur: Leden van de Interkerkelijke Werkgroep "Bijbel of New Age" op 26 sept. 1992
Iemand die zich in het occulte begeeft, raakt gebonden. Hoe wordt hij bevrijd? Een Bijbels antwoord.
Lees verder

New Age en Feminisme

Auteur: Samenvatting Lezing door drs. Martie Dieperink op 21 sept 1991
Het feminisme uit de Franse en Russische revoluties manifesteert zich nu via New Age als beweging die de samenleving grondig verandert. Hoe gaat men te werk om kerk en gezin te veranderen en wat zegt de Bijbel erover?
Lees verder

Het kind en New Age

Auteur: Lezing door Drs. Maria Petit op 1 juni 1991
Je zou kunnen denken dat New Age een zaak is van volwassenen. Maar het blijkt dat New Age zich bezig houdt met het kind. Met de bedoeling het kind al zo vroeg mogelijk vertrouwd te maken met de denkwereld van New Age. Er is een duidelijk plan om de kinderen in te palmen, want zij dragen de toekomst. Over ouders en grootouders wordt gesproken als over een 'lost generation': "Maar wij, de jeugd, gaan ons openstellen voor een Nieuwe Tijd!"
Lees verder

Het onderscheid tussen Oosterse spiritualiteit en Christelijke mystiek

Auteur: Samenvatting van de lezing door Drs. Martie Dieperink op 6 oktober 1990 in Utrecht
Welke schadelijke gevolgen heeft Oosterse spiritualiteit en hoe kun je daarvan genezen? Een verslag met persoonlijke ervaringen van Martie Dieperink over haar verblijf in een ashram en de gevolgen daarvan. Deze occulte spiritualiteit dringt het Westen binnen, zelfs binnen kerken en kloosters.
Lees verder
Menu