New Age en Nieuwe Spiritualiteit

Hoe gaan wij om met New Agers

Auteur: Leden van de Interkerkelijke Werkgroep "Bijbel of New Age" op 26 sept. 1992
Iemand die zich in het occulte begeeft, raakt gebonden. Hoe wordt hij bevrijd? Een Bijbels antwoord.
Lees verder

Religieus besef en christelijk geloof

Auteur: Lezing door Hans van Meurs op 7 dec. 1991
De lezing behandelt het boek van dr. J.H. Bavinck, ‘Religieus besef en christelijk geloof’ (1946). Dit boek gaat over de problematiek van zending in andere culturen. Bavinck studeerde theologie, psychologie, wijsbegeerte en mystiek en hun onderlinge verhoudingen. Een ideaal pakket om de New Age-problematiek te bekijken. Hij was missionair predikant in Medan (Sumatra), Bandoeng en Solo (Java). In Solo werkte hij nauw samen met Dr. Hendrik Kraemer. Daar schreef hij ook zijn diepgravende boek ‘Christus en de mystiek van het Oosten’.
Lees verder

New Age en feminisme

Auteur: Drs. Martie Dieperink, september 1991
Het feminisme uit de Franse en Russische revoluties manifesteert zich nu via New Age als beweging die de samenleving grondig verandert. Hoe gaat men te werk om kerk en gezin te veranderen en wat zegt de Bijbel erover?
Lees verder

Het kind en New Age

Auteur: Lezing door Drs. Maria Petit op 1 juni 1991
Je zou kunnen denken dat New Age een zaak is van volwassenen. Maar het blijkt dat New Age zich bezig houdt met het kind. Met de bedoeling het kind al zo vroeg mogelijk vertrouwd te maken met de denkwereld van New Age. Er is een duidelijk plan om de kinderen in te palmen, want zij dragen de toekomst. Over ouders en grootouders wordt gesproken als over een 'lost generation': "Maar wij, de jeugd, gaan ons openstellen voor een Nieuwe Tijd!"
Lees verder

Het onderscheid tussen Oosterse spiritualiteit en Christelijke mystiek

Auteur: Lezing door Drs. Martie Dieperink op 6 oktober 1990
Welke schadelijke gevolgen heeft Oosterse spiritualiteit en hoe kun je daarvan genezen? Een verslag met persoonlijke ervaringen van Martie Dieperink over haar verblijf in een ashram en de gevolgen daarvan. Deze occulte spiritualiteit dringt het Westen binnen, zelfs binnen kerken en kloosters.
Lees verder

Modern Faith Movement

Auteur: Drs. G. van Ginkel, juni 1990
De beweging leert dat christenen kunnen beschikken over kracht door het spreken van woorden van geloof. Dit welvaartsevangelie leert dat Christus op het kruis ziekte en armoede heeft overwonnen.
Lees verder

Reis naar Findhorn

Auteur: Lezing door Drs. Bob van Dijk op 16 juni 1990
De ervaring in Findhorn (Schotland), het “Mekka van New Age”, een leefgemeenschap in harmonie met God en natuur
Lees verder

De verborgen achtergronden van Transcendente Meditatie

Auteur: Lezing door Charles Petit op 17 maart 1990
Transcendente meditatie (‘TM’) doet zich voor als een techniek die rust en vrede brengt, maar is in werkelijkheid een Hindoeïstische meditatiemethode die populair was in de jaren ’70 en ’80. Charles Petit heeft zich meer dan 10 jaar intensief binnen TM begeven en is zelfs leraar geweest in de TM-technieken. Op een gegeven moment merkten hij en zijn vrouw dat er duistere, occulte krachten achter TM werkzaam zijn. Zij zijn daar na gebed van bevrijd en gaf daar in vroeger jaren regelmatig zijn getuigenis over.
Lees verder
Menu