Wie zijn wij?

In 1989 vonden wij elkaar bij het opstarten van de interkerkelijke werkgroep ‘Bijbel of New Age’. Sindsdien hebben wij door lezingen, studies en publicaties een schat aan kennis en ervaring opgebouwd die wij ook langs deze weg met anderen willen delen, vooral voor toerusting van geïnteresseerde mensen, met name die met occulte zaken in aanraking zijn gekomen.

Gelukkig is in veel kerken de ruimte voor spiritualiteit in de geloofsbeleving aan het groeien. Ook is de term New Age minder in zwang en maakt zij plaats voor benamingen als Nieuwe Spiritualiteit of esoterie. Maar ook al is de naam New Age nog weinig gangbaar, haar gedachtegoed is nu wel mainstream, getuige de oplage van het lifestyle-bladen als Happinez. Om met deze ontwikkeling mee te gaan, hebben wij besloten een stichting te vormen, zodat wij breder gedragen kunnen worden en meer bekendheid kunnen krijgen, met als voornaamste missie:

Het onderzoeken en toetsen aan de hand van de Bijbel van nieuwstijdsfenomenen en stromingen binnen de zogenoemde nieuwe spiritualiteit en het op basis daarvan verzorgen van lezingen, publicaties en toerustingsactiviteiten.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: dr. Bart Eikelenboom
  • Secretaris: Henk Hakvoort
  • Penningmeester: dr. Bart Eikelenboom
  • Lid: ds. Joshi van Veen
  • Lid: Diana van Manen
  • Lid: Simon van Groningen

In de raad van aanbeveling en advies hebben zitting:

  • Prof. Dr. Mart-Jan Paul
  • Otto de Bruijne
  • Dr. Robert Doornenbal

Verreweg het grootste bereik hebben wij via onze website. Een groot aantal van onze artikelen komt op eerste en tweede zoekposities in Google terecht.

Sinds 1989 waren wij bekend onder de naam Stichting ‘Bijbel en New Age’. Sinds 2010 is de naam veranderd in Stichting Sense. Stichting Sense staat voor ‘Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie’. Wij zijn een stichting die lezingen verzorgt op het gebied van het occulte in het Licht van het christelijk geloof.

Menu