ANBI-verantwoordingspagina van Stichting Sense

(‘Stichting Evangelie en Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie’):

Officiële en publiek erkende naam: ‘Stichting SENSE’

Mailadres: info@stichtingsense.nl

RSIN-nummer: 822898561

KVK-nummer:   50730177

Missie
Onderzoeken en toetsen aan de hand van de Bijbel van nieuwetijdsfenomenen en stromingen binnen de zogenoemde nieuwe spiritualiteit. Het op basis daarvan verstrekken van informatie en het verzorgen van publicaties, lezingen en toerustingsactiviteiten. De stichting voorziet daarbij ook in pastorale hulp en zorg aan personen die afstand genomen hebben/willen nemen van een voor hen schadelijk gebleken geestelijke stroming uit de nieuwe spiritualiteit.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders
Stichting Sense heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Indien nodig wordt in een onkosten- en reiskostenvergoeding voorzien.

Bestuursleden

Voorzitter: dr. Bart Eikelenboom

Secretaris: Henk Hakvoort

Penningmeester: dr. Bart Eikelenboom

Lid: ds. Joshi van Veen

Lid: Diana van Manen

Lid: Simon van Groningen

Beleidsplan 2020-2024

Jaaroverzichten 2016-2020

Jaarrekeningen 2017-2021

Menu