Dit is de ANBI-verantwoordingspagina van Stichting Sense (‘Stichting Evangelie en Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie’):

Officiële en publiek erkende naam: ‘Stichting SENSE’

Mailadres: stichting-sense@telfort.nl

RSIN-nummer: 822898561

KVK-nummer:   50730177

Beleidsplan (inclusief doelstelling, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en namen van de bestuurders van Stichting Sense) 2020 – 2024:

Jaaroverzichten van uitgeoefende activiteiten 2016 – 2019:

Financiële jaarverslagen met balans en resultatenrekening 2016 -2019:

Menu