Lezingen

We zijn meer dan ons brein

Auteur: Samenvatting van de Lezing door Jenö Sebök op 31 oktober 2020
Hersenonderzoeker Dick Swaab leert in zijn boek ‘Wij zijn ons brein’ dat de mens uitsluitend uit materie bestaat. De Bijbel leert ons echter dat wij uit materie én geest bestaan. De mens heeft een geest, of liever: de mens ís geest en hééft een lichaam.
Lees verder

Wat drijft de islamisten?

Auteur: Lezing door Jenö Sebök op 16 feb 2019
In deze lezing geeft Jenö Sebök de achtergronden - onder andere vanuit de ‘metahistorie’ - voor de islamitische haat tegen Israël en het Westen.
Lees verder

Antieke Zeekaarten: getuigen van een hoge beschaving?

Auteur: Lezing door Jenö Sebök op 10 november 2018
Jeno Sebök heeft 20 jaar over de wereldzeeën gevaren en kreeg interesse voor antieke zeekaarten. Die blijken verrassend accuraat, ver voor de uitvinding van het kompas en de Mercatorprojectie. En er zijn nog meer mysteries, zoals de piramides. Sebök zoekt naar verklaringen hiervoor vanuit oude, hoogontwikkelde beschavingen en onderzoekt ook wat de Bijbel hierover zegt. Hij trekt er ook lessen voor onze huidige beschaving uit.
Lees verder

Geestelijk onderscheiden

Auteur: ds. Peter W. de Nooy, 14 febr. 2018
Het onderscheiden van de geesten is nodig om stand te houden en misleiding te onderkennen in de gemeente en in de cultuur. Ook het onderscheiden van de tekenen der tijden.
Lees verder

Transhumanisme, trends en ontwikkelingen

Auteur: Lezing door ds. P.W. de Nooy op 4 maart 2017
Een overzicht van trends en ontwikkelingen rond het transhumanisme om de mensheid te verbeteren en extra capaciteiten mee te geven. Hybride wezens kwamen al in de voortijd en in mythologische voorstellingen voor. Trends op het gebied van kunstmatige intelligentie en eugenetica worden beschreven en gaan vergezeld van een waarschuwing vanuit Bijbels perspectief.
Lees verder

Geestelijk beoordelen

Auteur: Lezing door Ds. P.W. de Nooy, 15 oktober 2016
Deze lezing gaat over het geestelijk beoordelen van zaken die op de weg van Christenen komen. Hierin wordt getracht om te onderscheiden of er mogelijke geestelijke machten achter mensen en gebeurtenissen zitten
Lees verder

NLP gewogen en te licht bevonden

Auteur:
Toelichting: NLP (Neurolinguistisch programmeren) is iets waarvan de gemiddelde Nederlander nog nooit gehoord heeft of waarvan hij denkt: dat is toch al weer achterhaald. er zijn weer nieuwe hypes.  Maar als we letten op de invloed van NLP op onze cultuur en maatschappij, dan is het goed om te bedenken dat er miljarden worden uitgegeven aan trainingen voor met name managers en dat de trainers bijna zonder uitzondering zijn beïnvloed door NLP en breder gezien door het New Age denken.
Lees verder

Is 2012 het laatste normale jaar op aarde? 

Auteur:
Tegen het einde van de vorige eeuw waren er al auteurs die beweerden dat 2012 een bijzonder jaar zou worden. Vooral de datum 21 december 2012 heeft daarin een magische klank gekregen. Deze mening is overgenomen door velen in de alternatieve- en occulte sferen. Ook individuele christenen hebben zich ondertussen volop in het rumoer gemengd.
Lees verder

De Macht van Geheime genootschappen – Waarheid en fantasie

Auteur:
De priorij van Sion, Illuminatie, de Vrijmetselarij, Opus Dei, Skull&Bones en vele andere genootschappen zouden hun macht tot in de hedendaagse politiek uitoefenen. Wat is mythe – wat is werkelijkheid?  Het zelfde geldt voor het laatse boek van Dan Brown –Het Laatste Symbool en Tom Horn's huidige kassucces, Apollyon Rising 2012.
Lees verder

Sleutelen aan het bewustzijn

Auteur:
In zijn lezing beschreef Gerard Feller een aantal technieken die tot bewustzijnsverandering leiden: in het bijzonder Visualisatie, NLP en Mindfulness. Aan de hand daarvan ging hij vooral in op de geestelijke achtergronden. Belangrijke vragen voor christenen zijn ondermeer: wat gebeurt daarbij met het denken en waarnemen?
Lees verder
Menu