Lezingen

De Koninklijke Weg van Frans Horsthuis

Auteur: Lezing door Stef Looijen
In onze onrustige wereld proberen velen door oosterse meditatie en andere technieken tot rust te komen door leeg te worden van zichzelf. Deze lezing gaat over een andere, juist tegengestelde weg die de Here God met Frans Horsthuis ging. Zijn zoektocht was gericht op de ontmoeting en relatie met de persoon van Jezus Christus als bron van vrede en levensvervulling.
Lees verder

Antropoceen en globalisering

Auteur: Lezing door Mr. Ing. Charles Petit op 10 april 2021 in Amersfoort
Hoe denkt men de aarde en de mensheid te redden, vanuit welk wereldbeeld, en wat is Gods reddingsplan?
Lees verder

We zijn meer dan ons brein

Auteur: Samenvatting van de Lezing door Jenö Sebök op 31 oktober 2020
Hersenonderzoeker Dick Swaab leert in zijn boek ‘Wij zijn ons brein’ dat de mens uitsluitend uit materie bestaat. De Bijbel leert ons echter dat wij uit materie én geest bestaan. De mens heeft een geest, of liever: de mens ís geest en hééft een lichaam.
Lees verder

De Gender-mens van de Nieuwe Tijd

Auteur: Lezing door Martin Kamphuis op 2 november 2019
De trend van ‘gender mainstreaming’ wordt uitgelegd en toegelicht. Het is de menselijke oplossing om de strijd tussen de geslachten proberen op te lossen door alle mogelijke verschillen zoveel mogelijk weg te poetsen. Het is echter niet Gods weg en Gods oplossing, die gaat uit van wederzijds gevende en onderdanige liefde.
Lees verder

Wat drijft de islamisten?

Auteur: Lezing door Jenö Sebök op 16 feb 2019
In deze lezing geeft Jenö Sebök de achtergronden - onder andere vanuit de ‘metahistorie’ - voor de islamitische haat tegen Israël en het Westen.
Lees verder

Antieke Zeekaarten: getuigen van een hoge beschaving?

Auteur: Lezing door Jenö Sebök op 10 november 2018
Jeno Sebök heeft 20 jaar over de wereldzeeën gevaren en kreeg interesse voor antieke zeekaarten. Die blijken verrassend accuraat, ver voor de uitvinding van het kompas en de Mercatorprojectie. En er zijn nog meer mysteries, zoals de piramides. Sebök zoekt naar verklaringen hiervoor vanuit oude, hoogontwikkelde beschavingen en onderzoekt ook wat de Bijbel hierover zegt. Hij trekt er ook lessen voor onze huidige beschaving uit.
Lees verder

Geestelijk onderscheiden

Auteur: ds. Peter W. de Nooy, 14 febr. 2018
Het onderscheiden van de geesten is nodig om stand te houden en misleiding te onderkennen in de gemeente en in de cultuur. Ook het onderscheiden van de tekenen der tijden.
Lees verder

Transhumanisme, trends en ontwikkelingen

Auteur: Lezing door ds. P.W. de Nooy op 4 maart 2017
Een overzicht van trends en ontwikkelingen rond het transhumanisme om de mensheid te verbeteren en extra capaciteiten mee te geven. Hybride wezens kwamen al in de voortijd en in mythologische voorstellingen voor. Trends op het gebied van kunstmatige intelligentie en eugenetica worden beschreven en gaan vergezeld van een waarschuwing vanuit Bijbels perspectief.
Lees verder

Geestelijk beoordelen

Auteur: Lezing door Ds. P.W. de Nooy, 15 oktober 2016
Deze lezing gaat over het geestelijk beoordelen van zaken die op de weg van Christenen komen. Hierin wordt getracht om te onderscheiden of er mogelijke geestelijke machten achter mensen en gebeurtenissen zitten
Lees verder
Menu