Overige lezingen en artikelen

Transhumanisme, trends en ontwikkelingen

Auteur: Lezing door ds. P.W. de Nooy op 4 maart 2017
Een overzicht van trends en ontwikkelingen rond het transhumanisme om de mensheid te verbeteren en extra capaciteiten mee te geven. Hybride wezens kwamen al in de voortijd en in mythologische voorstellingen voor. Trends op het gebied van kunstmatige intelligentie en eugenetica worden beschreven en gaan vergezeld van een waarschuwing vanuit Bijbels perspectief.
Lees verder

Een christelijke Antropologie

Auteur: Lezing door Hans van Meurs op 20 juni 1992
Een beschrijving van de mens als Bijbelse eenheid van lichaam, ziel en geest. Daarbij krijgt het lichaam, in ontstaan en functioneren vanuit de biologie, speciale aandacht.
Lees verder
Menu