Voortijd, Toekomst en Eindtijd

Wakker of Woke?

Auteur: Simon van Groningen & Bart Eikelenboom
Bij de zeer actuele ‘woke’-ideologie gaat het vooral over ‘gender’. Het blijkt dat er een welbewuste strategie achter schuilgaat om de positie van het gezin te ondermijnen. Zal dit een begin vormen van ‘het nieuwe normaal’ in de eindtijd?
Lees verder

Antropoceen en globalisering

Auteur: Lezing door Mr. Ing. Charles Petit op 10 april 2021 in Amersfoort
Hoe denkt men de aarde en de mensheid te redden, vanuit welk wereldbeeld, en wat is Gods reddingsplan?
Lees verder

De Gender-mens van de Nieuwe Tijd

Auteur: Lezing door Martin Kamphuis op 2 november 2019
De trend van ‘gender mainstreaming’ wordt uitgelegd en toegelicht. Het is de menselijke oplossing om de strijd tussen de geslachten proberen op te lossen door alle mogelijke verschillen zoveel mogelijk weg te poetsen. Het is echter niet Gods weg en Gods oplossing, die gaat uit van wederzijds gevende en onderdanige liefde.
Lees verder

Antieke Zeekaarten: getuigen van een hoge beschaving?

Auteur: Lezing door Jenö Sebök op 10 november 2018
Jeno Sebök heeft 20 jaar over de wereldzeeën gevaren en kreeg interesse voor antieke zeekaarten. Die blijken verrassend accuraat, ver voor de uitvinding van het kompas en de Mercatorprojectie. En er zijn nog meer mysteries, zoals de piramides. Sebök zoekt naar verklaringen hiervoor vanuit oude, hoogontwikkelde beschavingen en onderzoekt ook wat de Bijbel hierover zegt. Hij trekt er ook lessen voor onze huidige beschaving uit.
Lees verder

Transhumanisme, trends en ontwikkelingen

Auteur: Lezing door ds. P.W. de Nooy op 4 maart 2017
Een overzicht van trends en ontwikkelingen rond het transhumanisme om de mensheid te verbeteren en extra capaciteiten mee te geven. Hybride wezens kwamen al in de voortijd en in mythologische voorstellingen voor. Trends op het gebied van kunstmatige intelligentie en eugenetica worden beschreven en gaan vergezeld van een waarschuwing vanuit Bijbels perspectief.
Lees verder
Menu