Giften

De belastingdienst heeft ons een ANBI-erkenning verleend, uw giften aan ons zijn dus aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

Uw bijdrage op bankrekeningnummer NL40 RABO 0305 4977 31 t.n.v. Stichting SENSE (Leusden) is bijzonder welkom. Zonder uw ondersteuning zouden wij niet in staat zijn om u onze diensten te verlenen. Hartelijk dank!