Evangeliseren onder on- en anders-gelovigen

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg

Rubriek Overige lezingen en artikelen
Titel Evangeliseren onder on- en anders-gelovigen
Lezing door David Uijl
Plaats, datum Amersfoort, 28-10-2023
Korte inhoud                                                                                                            Net als evangelisatie aan atheïsten, is evangeliseren aan de steeds groter wordende groep van mensen met andere, heel eigen, persoonlijke geloofsovertuigingen, minstens zo moeilijk. Zo kritisch als deze andersgelovigen tegenover het christendom staan, met zoveel gemak nemen ze andere, spirituele, ‘verlichte’ en moderne ‘waarheden’ aan. Vooral dat dé Waarheid niet bestaat. Deze zeer diverse groep mensen heeft geen heilig boek, en lijkt niet zozeer niks, als wel alles te geloven. Voor deze (groeiende) doelgroep werken de traditionele technieken van evangelisatie niet meer. Ze lopen vast in de ‘wonderparadox’. David Uijl: “Het is de hoogste tijd dat we gaan evangeliseren zoals Jezus dat deed”.
Trefwoorden   Evangelie, evangelisatie, New Age, wonderen, tekenen, wonderparadox
Bronnen
  • Alblas, Nienke, 2021, ‘Moeders Wilma en Marieke over Bijbelse rolpatronen: “De prioriteit van de vrouw ligt thuis”’, in: CVandaag, 23 jun. 2021;
  • Bijbel (NBV21);
  • De Groot, Gerard, 2023, ‘Christenen leven niet op grond van wat ze zien, voelen of ervaren’, in: CVandaag, 25 oktober 2023
  • Horjus, Yme, 2023, ‘Als gebed wel/niet wordt verhoord’, in: Het Zoeklicht nummer 9, september 2023
  • Molenaar, Reinald, 2023, Interview Ruben Flach, in: EO-Visie
  • Ouweneel, prof. dr. Willem, 2009, ‘Hoe word ik vervuld van de Heilige Geest?’, Rock publications
  • Ouweneel, prof. dr. Willem, 2012, ‘Het Koninkrijk van God’, lezing 26-2-2012
  • Prince, Derek, 2000, ‘Man & vader. Gods bestemming voor mannen’ (oorspr.: ’Husbands & Father. Rediscover the Creators purpose for men’), Uitgeverij DPM Nederland;

Prince, Derek, 2008, ‘De gaven van de Geest. Begrijp en ontvang Gods bovennatuurlijke kracht in je leven’, Uitgeverij Derek Prince Ministries Nederland

Prince, Derek, 2021, ‘Gods staf in onze handen’, in: Onderwijsbrief Derek Prince Ministries Nederland, maart 2021

Schipper, Jeffrey, 2023-1, ‘Hans Maat niet verrast door genezingsonderzoek: “Ik zie wekelijks wonderen gebeuren”’, in: CVandaag, 11 mei 2023

Schipper, Jeffrey, 2023-2, ‘Martin Koornstra geraakt: “Genezingswonderen passen niet in ons denksysteem”’, in: CVandaag, 16 mei 2023

Smit, Sara-Maria, 2023, ‘Waarom ik ‘dol ben’ op de scheppingsorde’, in: CVandaag, 1 aug. 2023;

  • Uijl, David, 2022, ’Evangeliseren vanuit je luie stoel’;
  • Youth Alpha & World Vision, ’The Open Generation: Generatie Z, Jezus en gerechtigheid’

Inleiding (Bart Eikelenboom, voorzitter)

Zoals u van mij gewend bent, starten we altijd met het bekijken van enkele maatschappelijke trends vanuit geestelijk perspectief. Meestal is dat negatief, zoals dat het occulte toeneemt en dergelijke (er is weer een nieuwe versie van de film The Exorcist uit 1973 uit in de bioscopen, The Exorcist: Believer, en ook The Nun II draait nu), maar vandaag is sowieso een wat aparte dag. De lezing van vandaag past in onze categorie ‘overige’ en gaat over evangelisatie. Dat is iets waar wij het niet zo vaak over hebben.

De twee trends die ik in de christelijke nieuwsmedia zag, lijken voor de verandering eens positief te zijn, hoewel het maar enkele kleine positieve stroompjes in een verder hard-neergaande wereld zijn. Beide trends beginnen – zoals zo vaak – in Amerika en zijn een tegenreactie op eerdere trends. De eerste trend is die waarbij vrouwen oproepen om hun plaats als ‘hulpe’ aan de zijde van hun man in te nemen en hem zoveel mogelijk te steunen. Dit wordt wel de ‘tradwife’ (’traditional wife’) genoemd en dagblad Trouw besteedde er een paginagroot artikel aan. Belachelijk natuurlijk, en zeker in Nederland. De feministen en de leden van de Woke-beweging zouden zich, als ze dit zouden horen, omdraaien in hun graf als ze daar al in zouden liggen. Toch lijkt het erop dat het doorgeslagen Woke en het feminisme haar eigen tegenreacties oproepen.


De tweede trend komt ook uit Amerika en komt ook met name van (jonge) vrouwen. Velen van hen blijken de ‘hook-up culture’ van Tinder en datingsites helemaal zat te zijn. Zij hebben het gehad met de vluchtige bed-avontuurtjes en keren zich in groten getale tot het celibaat. Hierdoor kent het woord ‘celibaat’ als zoekterm in Google ook een enorme opmars. Zouden vrouwen in toenemende mate genoeg hebben van de ontucht zonder het huwelijk als een ‘vaste burcht’ vol geborgenheid, zekerheid en bescherming, zoals God dat ooit gecreëerd en bedoeld had? Zouden ze het voortdurende bedrog en de platheid van seks zonder werkelijke intimiteit nu inderdaad zat zijn? Sluiten ze zich liever af in eenzaamheid en celibaat dan keer op keer gebruikt te worden en als een gebruiksvoorwerp weggegooid te zijn? Het lijkt erop: Bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. … Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. … om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man (1Kor.6:13,18; 7:2 NBV21).

Hier is nog veel meer over te zeggen, maar deze twee trends duiden erop dat, heel soms, de heilzame en gelukbrengende voorschriften van God langs de achterdeur weer terugkomen. Het lijkt er heel soms op dat de samenleving maar een tijdje voor de gek gehouden kan worden met de volslagen doorgeslagen non-discriminatiecultuur als Woke en het agressieve feminisme – hoe volkomen te begrijpen hun ontstaan ook moge zijn na de eeuwen van veel racisme, discriminatie en onderdrukking van vrouwen. Simon van Groningen heeft in zijn lezing over de -cultuur uitgebreid laten zien hoe de samenleving keihard zijn best doet om God Woke en Zijn heilzame voorschriften voor de mens, in de prullenbak te gooien. Maar na lange tijd van leegte en misbruik, geven deze twee trends aan dat er vrouwen zijn die het voortouw nemen om dit weer recht te zetten.

Maar goed, ik weet ook wel dat dit niet meer is dan een hele kleine oprisping in een trend die vooral naar beneden gaat. Deze trends vormen het bruggetje naar de aankondiging van en inleiding op de lezing van David Uijl van vandaag. In de Bijbel staat namelijk dat wanneer je man niet gelovig is, je je man toch nog eer en respect verschuldigd bent en dat jouw respect voor hem als jouw man, er volgens de Bijbel toe kan leiden dat hij zich uiteindelijk tot God bekeert: Voor u, vrouwen, geldt …: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods woord te gehoorzamen daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God (1Petr.3:1-2). Hier staat dat vrouwen door hun houding ten opzichte van hun man kunnen evangeliseren en zo mensen voor het evangelie kunnen winnen, zonder woorden. Sara-Maria Smit (2023) zegt hiervan: “Dat vind ik zo bijzonder mooi! Dit geldt volgens mij voor elk soort gezagsrelatie: moeder-kind, werkgever-werknemer, leraar-leerling, ouderlingen-gemeente, et cetera”.

Overgang van de trends naar de lezing van vandaag
Zo komen we op het hoofdonderwerp van deze dag: ‘evangelisatie op z’n David Uijls’. Het moge duidelijk zijn dat David met zijn boek ‘Evangeliseren vanuit je luie stoel’ zijn publiek wil prikkelen. De titel alleen al. Ik vind ‘m zelf wel leuk en heb mede vanwege deze prikkelende titel het boekje gekocht, maar ik heb wel ontdekt dat anderen de titel niet kunnen waarderen. David zal zo zijn verhaal houden, ik geef hier ter inleiding een paar citaten uit z’n boek met mijns inziens rake, prikkelende formuleringen die je niet vaak hoort of leest:

Davids boek gaat verder: “In het algemeen evangeliseren we door gesprekken met mensen te voeren. Dat kan met vreemden of met bekenden. Het kan door eerst een relatie met hen op te bouwen, bijvoorbeeld met collega’s. Sommige christenen hebben openingsvragen bedacht, zoals: “Weet je wel dat Jezus van je houdt?”. De meest voorkomende vorm van evangelisatie is dat je enthousiast vertelt over jouw reden om ooit in verleden het geloof te hebben ‘gekocht’. Een scala aan redenen is mogelijk, zoals: je was altijd al gelovig; je bent overtuigd op basis van feiten; je bent gaan geloven vanwege een ervaring of emotie; je bent gaan geloven vanuit een ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ en later groeide daar een relatie met God uit. Veel evangelisten (daarmee bedoel ik jou en mij) gebruiken het argument dat henzelf ooit heeft overtuigd in hun gesprekken. ‘Jezus is de enige manier om van je zonden af te komen.’ ‘Waar breng je de eeuwigheid door, als je niet voor Jezus kiest?’ ‘Evolutie? Waarom is er nog nooit een tussenvorm gevonden?’ ‘Als Jezus je aanraakt, stroomt Zijn, liefde door je heen!’ … Met dit soort argumenten zal het moeilijk worden iemand te overtuigen. In de marketing zou je zeggen: dit is ‘aanbodgericht zenden’. Maar je kent de behoefte van je gesprekspartner niet. Hoeveel ongelovigen lopen op straat te piekeren over het feit dat ze zo zondig zijn? Hoeveel mensen vragen zichzelf regelmatig af hoe ze in de hemel kunnen komen of een warme liefdeservaring met Jezus kunnen hebben? Het is goed te beseffen dat Jezus zelf dit soort technieken nooit toepaste. Nergens in de bijbel staat, dat Jezus tegen iemand zei: ‘Ik hou van je’. Hij vraagt aan niemand: ‘Weet je wel waar je de eeuwigheid doorbrengt?’. We lezen ook niet dat Hij een goed leven voorleefde op Zijn werkplek in de hoop dat iemand zou vragen waarom Hij zich zo voorbeeldig gedroeg. Hij bouwde geen scholen in Oeganda. Ik wil niets afdoen aan deze methodieken, want ik geloof dat alle vormen van evangelisatie welkom zijn en bijdragen aan het grote doel van God. Zijn Geest kan door allerlei vormen werken. Wat ik met dit boek beoog is om een vorm van evangelisatie te presenteren die geheel in lijn is met Jezus’ manier van evangeliseren. Toevallig is dit ook de makkelijkste en minst spannende manier” (Uijl, 2022). Vandaar natuurlijk die titel met die luie stoel.

De stand van zaken in Nederland
Even een korte stand van zaken met betrekking tot het christelijk geloof in Nederland. De trend van secularisatie in het hele westen wordt steeds groter en wordt meer en meer als normaal gezien. De mens en zijn wereld wordt meer en meer in het middelpunt geplaatst, God wordt afgeschaft en het (christelijk) geloof wordt als een lastige, kinderachtige bijkomstigheid gezien. Alle grote basiswaarheden van het christelijke geloof worden geloochend: de Godheid van Jezus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en Zijn wederkomst. Het gevolg is dat de maatschappelijke normen en waarden niet meer worden bepaald door God, maar door het menselijk brein. Als we inzoomen op generatie Z (de laatste generatie?), dan blijkt uit onderzoek dat van de Nederlandse tieners 6% een persoonlijke keuze voor Jezus heeft gemaakt. Zij ervaren vreugde en voldoening uit hun relatie met Jezus. 72% van de generatie Z identificeert zich niet met het christelijk geloof staat, maar staat op zich niet negatief ten opzichte van Jezus. Van de bevraagde tieners heeft 57% respect voor de Bijbel, maar leest 71% de Bijbel nooit. Generatie Z is zich zeer bewust van het onrecht in de wereld, alleen is slechts 5% van de tieners gemotiveerd om aan de slag te gaan voor gerechtigheid. Tieners die toegewijd zijn aan het christelijk geloof zien Jezus vaker als Iemand die pleitte om recht te brengen, namelijk 72% ten opzichte van 37% bij naamchristenen (bron: The Open Generation: Gen Z, Jezus en gerechtigheid’, Youth Alpha & World Vision). Derek Prince concludeert dat heel veel mensen in onze Westerse maatschappij cynisch zijn geworden ten aanzien van het christendom. Ze beschouwen het als een onbelangrijk overblijfsel uit een voorbije periode. God is voor een groot deel vervangen door de mens, met een wereldmaatschappij als hoogste doel. Deze mensen stellen alles in het werk om het Koninkrijk van God te verdoezelen en af te doen met beeldspraak of mythe. Wat betreft de jongeren, die beseffen terdege dat ze iets missen in hun leven. Ze zoeken het in allerlei dingen: alcohol, drugs, seks, gewelddadige computerspelletjes, et cetera. Wat ze werkelijk zoeken, hoewel ze dat zelf niet beseffen, is een echte Vader (Prince, 2000).

Naast de atheïsten zijn er nog veel mensen die zichzelf wel spiritueel noemen of geloven in ‘iets hogers’. Ze hebben gemeen dat ze het gevoel hebben dat het christendom niets te bieden heeft voor de problemen waar we heden ten dage mee te kampen hebben. Deze mensen raken niet onder de indruk van preken of argumenten, hoe goed die ook mogen zijn of klinken. Dit zegt David ervan in zijn boek: “Helaas zijn atheïsten een uitstervend ras. Bijna iedereen is tegenwoordig spiritueel. Spiritueel komt in veel gradaties voor. Een wiskundeleraar die aan yoga doet is nog wel oké. Dat is gewoon een lenige atheïst die het belangrijk vindt om te ontspannen. Maar de nachtmerrie van elke evangelist is de overtreffende trap van spiritueel: de New Ager. De New Ager is aanhanger van een god met de naam Groene Zeep. De New Ager is niet te pakken, hij glipt telkens uit je handen. De New Ager heeft geen heilig boek, er zijn er niet twee die hetzelfde geloven, ze verzinnen ter plekke nieuwe dingen het ergste is: ze zijn het voortdurend met je eens. … Met een New Ager vlieg je alle kanten op. Oude technieken van evangelisatie werken niet meer” (Uijl, 2022).

Wonderen en tekenen als evangelisatiemiddel
David zegt dat de oude technieken van evangelisatie, zoals preken en proberen te overtuigen, ‘niet meer werken’. Volgens hem zouden wonderen en tekenen een veel grotere rol kunnen spelen, net zoals Jezus en de eerste apostelen die deden. Laten we beginnen met wat de Bijbel zoal over wonderen en tekenen zegt.

In het Oude Testament is er al veelvuldig sprake van. Zo waren de plagen in het oude Egypte toch ook al wonderen bedoeld om de ander te overtuigen: Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron dat hij zijn staf geheven houdt boven de rivieren, kanalen en moerassen om overal in Egypte kikkers tevoorschijn te laten komen.’ Toen Aäron zijn arm boven het water hield, kwamen er kikkers uit; heel Egypte werd eronder bedolven. Maar de magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde: ook zij lieten overal in het land kikkers tevoorschijn komen. … De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron dat hij met zijn staf op de grond moet slaan, dan zal in heel Egypte het stof veranderen in muggen.’ Zo gebeurde het. Aäron sloeg met zijn staf op de grond, en meteen zaten er muggen op mens en dier; in heel Egypte veranderde het stof in muggen. De magiërs probeerden met hun toverformules ook muggen tevoorschijn te brengen, maar zij slaagden daar niet in. Omdat alle mensen en dieren onder de muggen zaten, zeiden de magiërs tegen de farao: ‘Hier moet God de hand in hebben!’ (Ex.8:1-3,12-15). Dit fragment maakt wel iets goed duidelijk. Namelijk dat de magiërs van de Farao ook de bovennatuurlijke dingen konden, die God door Mozes deed. De eerste drie van de bovennatuurlijke demonstraties konden de magiërs ook! Pas bij de vierde capituleerden ze. De Farao zelf capituleerde pas bij de tiende plaag, toen zijn eigen zoon ook stierf (Prince, 2021). Hier zien we dat de duivel dus ook bovennatuurlijke krachten heeft. Dat is iets wat stichting Sense zeker niet ontkent. Het occulte heeft magische krachten die daadwerkelijk werkzaam zijn en zelfs helend kunnen werken. Stichting Sense waarschuwt er echter al meer dan dertig jaar voor dat we niet uit dat soort bronnen moeten putten voor kracht, omdat die achterliggende krachten kwade bedoelingen hebben. Na demonstraties van hun bovennatuurlijke kracht, hebben ze een ingang om zich aan ons te binden en dan zijn de negatieve gevolgen niet te overzien (tot aan totale demonische bezetenheid, zoals we nu weer in de bioscoop bij The Exorcist en The Nun 2 kunnen zien). Het is wel een mooi voorbeeld van hoe wonderen de tegenpartij kunnen overtuigen, zoals in de bedoeling van David Uijl.

Nog meer voorbeelden uit het Oude Testament: Aäron herhaalde woord voor woord wat de HEER tegen Mozes gezegd had, en liet het volk de wonderen zien. De Israëlieten werden hierdoor overtuigd; toen ze hoorden dat de HEER hun ellende had gezien en zich hun lot had aangetrokken, knielden ze en bogen ze zich diep neer (Ex.4:30-31). Jozua zei tegen het volk: ‘Reinig u, want morgen zal de HEER in uw midden wonderen verrichten.’ … de HEER zei tegen Jozua: ‘Vanaf vandaag zal Ik je aanzien bij de Israëlieten verhogen, zodat ze weten dat Ik je bijsta, zoals Ik Mozes heb bijgestaan. … De priesters dragen de ark van de HEER, de Heer van de hele aarde. Zodra hun voeten het water van de Jordaan raken, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam.’ … Want de HEER, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgestoken, zoals Hij ook de Rietzee voor ons heeft drooggelegd tot we erdoorheen waren getrokken. Hierdoor zullen alle volken op aarde weten hoe machtig de HEER, jullie God, is, en zullen jullie altijd ontzag voor Hem hebben.”’ (Joz.3:5,7,13,23-24). Zolang Jozua leefde, had het volk de HEER gediend. Ook na zijn dood waren ze de HEER blijven dienen zolang er oudsten waren die met eigen ogen hadden gezien welke machtige daden de HEER voor Israël had verricht. … Toen ook zijn generatiegenoten met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie, die niet vertrouwd was met de HEER en wat Hij voor Israël had gedaan. De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de HEER: ze gingen de Baäls dienen. Ze keerden de HEER de rug toe, de God van hun voorouders, die hen uit Egypte had geleid, en begonnen achter andere goden aan te lopen die werden vereerd door de volken waartussen ze woonden (Recht.2:7,10-12). In het Nieuwe Testament maakten Jezus en Zijn apostelen ook veelvuldig gebruik van wonderen: Geloof Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet (Joh.14:11). Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven, ‘want,’ zeiden ze, ‘wanneer de messias komt, zal die niet meer tekenen verrichten dan Hij heeft gedaan’ (Joh.7:31). De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag (Hand.2:43).

Wat nu volgt zijn enkele opmerkingen van prominente en zeer gewaardeerde Bijbelleraars, om de lezing van David Uijl in te bedden:

Willem Ouweneel
Volgens Willem Ouweneel (2009) zijn wonderen nog steeds een onmisbaar onderdeel van de evangelieprediking: bij 85 à 90% van de circa 130.000 mensen die dagelijks tot geloof komen, spelen wonderen en tekenen een rol. Wonderwerken horen volgens hem onverbrekelijk bij elke Geestvervulde bediening omdat Jezus Zelf zegt: ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader’ (Joh.14:12). Heel algemeen zegt Paulus dat het Christus’ opdracht aan hem was ‘om de volken tot (geloofs) gehoorzaamheid te brengen, door woord en werk, in de kracht van tekenen en wonderen, in de kracht van Gods Geest’: Ik mis de vrijmoedigheid om over iets anders te spreken dan wat Christus met het oog op de gehoorzaamheid van de volken door mij tot stand heeft gebracht – door wat ik heb gezegd en gedaan, door krachtige tekenen en wonderen die ik heb verricht door de macht van Gods Geest. Zo heb ik vanaf Jeruzalem tot aan Illyrië overal het evangelie van Christus verspreid. (Rom.15:18-19). Steeds moet dit laatste erbij want zonder de kracht van de Heilige Geest gaat het niet. De reden dat sommige christenen geen wonderen en tekenen ervaren, is niet dat zulke wonderen niet voor onze tijd bedoeld zouden zijn, maar is gewoon dat zij de vervulling met de Heilige Geest te weinig of niet kennen (Ouweneel, 2009). Willem Ouweneel (2012) bevestigt dat bij evangelisatie de aandacht en overtuiging van ongelovigen vooral pas volgt door wonderen en tekenen, zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen uitdrijven. Sterker nog, Ouweneel stelt dat de Bijbelse criteria voor een werkelijke discipel van Jezus zijn dat iemand het evangelie van het Koninkrijk kan uitleggen en demonen kan uitdrijven. Hij heeft dan ook concrete tips voor mensen die willen helpen bij het verbreiden van Gods Koninkrijk, namelijk het oefenen met het zich laten vullen met de Heilige Geest. Dit kan door het continu bidden: “Vul mij, vul mij, vervul me met uw Heilige Geest” en door het wegnemen van barrières van onbeleden zonden. Opvallend is dat hij hier in 2012 al zei wat David in zijn boek ook benadrukt, namelijk dat degenen die vol van de Heilige Geest zijn de andere, zwakken, mogen zegenen. Niet door te zeggen: “Wilt U, wilt U”, maar: “Wees gezegend!”. Wat krachtiger dus. Ouweneel stelt voor om dan de tijd te nemen en kijken wat er gebeurt.

Derek Prince
Derek Prince schreef: “We zullen mensen nooit echt kunnen bereiken zoals Gods bedoeling is, totdat we het bovennatuurlijke bewijs kunnen overleggen dat datgene wat wij hen vertellen ook echt door God bevestigd is. In de loop van mijn bediening ben ik zendeling geweest in twee verschillende landen, maar ik zou me nooit buiten mijn eigen land hebben gewaagd om het evangelie te prediken, als ik er niet van overtuigd was dat God een bovennatuurlijk getuigenis zou geven aan de boodschap waarmee Hij me had gezonden. Als we dat bovennatuurlijke getuigenis niet hebben, kunnen we net zo goed thuisblijven en wat boeken sturen. De opdracht zal veel beter worden vervuld als we de mensen meer te bieden hebben dan alleen wat woorden. Dat is de kracht van wonderen; een bovennatuurlijk getuigenis van de waarheid van het Evangelie. Er was een man die kreupel was door artritis en klompvoeten. Hij bad voor hem en zei hem op te staan en te gaan lopen, en de man deed dat. De volgende dag liep hij de klas in, in plaats van naar binnen te rijden in zijn rolstoel. Mijn vriend zei dat dát de studenten meer overtuigde dat God leeft, dan honderd samenkomsten. We hebben de verplichting en opdracht om onze generatie te laten zien dat God echt leeft. Als het eenmaal zichtbaar wordt, dan zul je verbaasd staan wie er zal reageren. De meest kritische, cynische en harde harten kunnen dan de meest enthousiaste volgers worden” (Prince, 2008).

Martin Koornstra
Martin Koornstra stelt dat hij vandaag de dag veel openheid ervaart op het terrein van het bovennatuurlijke: “Bijna niemand wijst een verzoek om te bidden af. Door de nood in de wereld lijkt de openheid voor het bovennatuurlijke toe te nemen. Toen ik tien jaar geleden mensen aansprak, keken sommigen me raar aan. Dat is echt veranderd. Dit is voor christelijk Nederland de kans om te getuigen. De kracht van de Heilige Geest is er om te demonstreren hoe goed God is. Dat kan door een profetisch woord te delen om iemand te bemoedigen. En als dat woord raak is, heb je de gelegenheid om meer over de Bron te vertellen. Wonderen en tekenen zijn niet een soort bonus, maar horen als het ware bij het basismenu. Tegelijkertijd wijzen genezingswonderen altijd op het volgen van Jezus, het gaat om overgave aan Hem. In die zin is een wonder altijd een wegwijzer naar Jezus. Binnen christelijk Nederland zie ik twee uitersten. Het ene uiterste kiest voor een afwachtende theologie (fatalisme) en het andere uiterste denkt genezing te kunnen claimen (fanatisme). Beide uitersten zijn niet gezond. Overigens heb ik respect voor mensen met een traditioneel-kerkelijke achtergrond die op het gebied van bidden om een genezingswonder terughoudend zijn en uitstralen dat ‘Gods wil zal geschieden’. Wij evangelische christenen kunnen veel leren van hun ontzag voor God en hoe mensen in het lijden hun geloof belijden. En toch is mijn oproep: geef God een kans. Laat op een onverwachte plek voor je bidden in de overtuiging dat Hij wonderen doet” (Schipper, 2023-2).

Ruben Flach
In een interview met Ruben Flach in de EO-Visie zegt hij: “Mijn ouders lieten zien dat God voorziet als je het lef hebt om afhankelijk van Hem te leven. Dat heeft mij gevormd. Die keer bijvoorbeeld dat we geen eten hadden en tóch aan tafel gingen om te danken voor eten dat er niet was. Toen ging de bel en kwam iemand aan de deur een schuld uitbetalen die nog openstond. Meteen maakten mijn vader en moeder er een feest van. Er werd vlees gehaald en ander lekkers. Dit moment betekende de bekering van de vrouw die ons hielp in de huishouding” (Molenaar, 2023).

Gerard de Groot
Gerard de Groot schreef: “Jaren geleden ging Lydia eens naar een Afrikaans land, waar in een bepaalde gemeente op dat moment veel wonderen en tekenen gebeurden. Uit diverse landen kwamen mensen om opgebouwd te worden en om zelf genezing te ontvangen. Ze vertelt: “Eenmaal aangekomen, was het opmerkelijk dat onze groep eerst twee dagen in een ruimte werd opgevangen waar we alleen maar video’s te zien kregen van de vele wonderen die al hadden plaatsgevonden. Als rasechte Nederlanders waren we een beetje sceptisch en kritisch. Maar de dingen die we op de video’s zagen, waren onmiskenbaar grote wonderen. Na verloop van tijd verdween alle scepticisme omdat we voor onze ogen het ene na het andere wonder zagen gebeuren. Onze kritische geest werd tot zwijgen gebracht en we werden vervuld met ontzag voor wat God in deze gemeente deed. Vervolgens mochten we de samenkomsten bezoeken en we konden toen ook ontvangen voor onszelf. Door de wonderen die we op de video’s hadden gezien, was er een atmosfeer van geloof en openheid ontstaan waardoor God in ons kon doen wat Hij wilde doen”” (De Groot, 2023).

Hans Maat
Hans Maat onderstreept dat bovennatuurlijke genezing een mysterie blijft. Hij schrijft: “Vergeet niet dat het ook heel vaak voorkomt dat er wel wordt gebeden, maar er ogenschijnlijk niets gebeurt. Als verkondiger van het evangelie moet je daar ook eerlijk in zijn. Dat heeft alles te maken met Gods soevereiniteit, of beter nog, het is een mysterie. Wat ik heb geleerd is dat het bij God gaat om de relatie; de verbinding tussen Hem en ons als mensen. Genezing van zieken is geen doel op zichzelf. Maar soms kan een genezingswonder er wel toe leiden dat iemand zich in de armen van Jezus werpt” (Schipper, 2023-1).

Terughoudendheid is er ook
Yme Horjus (2023) schrijft in Het Zoeklicht dat hij had gelezen van de wonderbaarlijke genezing van een vrouw uit Bleskensgraaf. Hij schrijft: “Na jaren van ziekte en bedlegerigheid in een gebedssamenkomst was zij genezen, prijs de Heer! Prachtig dat dit gebeurt, maar ik kan heel veel situaties noemen waarvan ik denk: gebeurde hier ook maar zoiets als die genezing van toen. We zijn zoveel jaren verder en deze vrouw mag nog steeds zijn met haar genezing. Ik geloof zeker dat God kan genezen. En je mag zingen en bidden: ‘Laat uw kracht zien, almachtig God.’ God staat een wereld voor ogen waar zonde en ongerechtigheid zullen zijn uitgebannen. Een wereld zonder tranen en dood. Maar die wereld is er nog niet. Paulus zegt dat ‘de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen en zucht in al haar delen’. We leven nog in een gebroken wereld en daar komt ziekte en dood in voor. Daarin wordt Gods wil nog niet ten volle zichtbaar en breekt Gods macht nog niet volledig door. Zelf ben ik ook eens vanwege mijn gehoorhandicap naar een genezingsdienst geweest. Maar daar kwam ik van een koude kermis thuis. Er was te veel psychologie in die dienst en te weinig theologie, om zo te zeggen. In de opbouw van die dienst waren te veel psychologische mechanismen die ik herkende en waar ik mij niet bij thuis voelde. Ik voelde mijn vrijmoedigheid helemaal wegvloeien. Er was naar mijn gevoel te veel manipulatie, waardoor ik innerlijk helemaal afhaakte. Ik ging ontmoedigd en teleurgesteld naar huis. Werkelijkheid van deze wereld is dat hier op aarde ook nog sprake is van martelaarschap en lijden vanwege de gebrokenheid door de zonde. In Hebreeën 11 wordt gesproken over gelovigen, die worden gefolterd, zijn gestenigd, doormidden gezaagd en met het zwaard gedood.

Hier kunt u de ingekorte (zonder inleiding door de voorzitter) video-opname van de lezing van David Uijl terugkijken.

Hier kunt u de lange (met inleiding door de voorzitter) video-opname van de lezing van David Uijl terugkijken.