Overige artikelen

[us_separator height=”100px” size=”custom”]

Overige artikelen

Deze pagina willen we voorlopig benutten voor artikelen over zaken die uit het voorportaal van de nieuwe spiritualiteit stammen of er als zelfstandige eenheid grote invloed op uitgeoefend hebben. Ook plaatsen we artikelen over verschijnselen waarover ons regelmatig vragen bereiken. Wellicht ten overvloede willen we benadrukken dat onze uitgangspunten besloten liggen in het orthodoxe christelijke geloof zoals de Kerk van alle eeuwen betrouwbaar heeft doorgegeven.

Om te beginnen herplaatsen we via de link hiernaast een bondige samenvatting van een artikel over yoga, een onderwerp waarover ons nog steeds vragen bereiken. Lees ook de onderstaande inleiding.

Yoga

In reactie op de westerse christelijke zending, begon het Oosten tegen het einde van de 19e eeuw hun gedachtegoed naar het westen te exporteren. Als belangrijkste voertuig van hun denken kozen zij voor yoga. De resultaten daarvan zijn succesvol te noemen, yoga is onder het mom van gymnastiek en ontspanningsoefeningen diep in de westerse samenleving doorgedrongen. In het artikel leest u dat het heel wat meer is.

Wij hebben wij niets tegen gymnastiek en ontspanningsoefeningen, wel tegen de boodschappen (en aanbiddingshoudingen) die de meeste yogadocenten geleidelijk bij u laten binnensijpelen. Vaak wordt u dan verteld dat het zaken zijn die niet ingaan tegen het christendom, maar uw christelijk geloof juist zullen verrijken. De praktijk bewijst anders, want als u hun denken voor zoete koek aanneemt, verschuift het uwe naar tegengestelde oosterse mensbeelden, wereldbeelden, tijdsbeelden, godsbeelden, en verlossingsbeelden. Dat gaat heel geleidelijk. Wij roepen u op nuchter en waakzaam te zijn en er beter gewoon niet aan te beginnen. Die denkbeelden lijken interessant, maar zijn stuk voor stuk onverenigbaar met het christelijke gedachtengoed, ze wrikken u juist los van de basis van uw christelijke geloof.

Kijk maar om u heen hoe bijvoorbeeld familieleden werden weggezogen naar zogenaamde “dogmavrije” religies, die op den duur juist veel meer vormendienst en wetticisme van hen gingen eisen en hen de vrijheid die zij in Christus hadden ontfutselden. Yoga betekent letterlijk: juk. Denk  aan de erbarmelijke omstandigheden waar deze religies in hun landen van herkomst toe geleid hebben. Ook over de vreedzaamheid van die godsdiensten wordt ons in het Westen een rad voor ogen gedraaid.

Overigens bestaan er vele lichaams- en denksporten en goede christelijke meditatievormen die een overtreffend alternatief voor yoga bieden. Wat je van ver haalt, is gewoon niet altijd beter!

Wanneer dan de Zoon (Jezus) u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn (Joh.8 vs 36)

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen (Galaten 5 vs 1)

Laten wij de belijdenis van wat wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw (Hebreeën 10 vs 21)

[us_btn link=”url:%2Fyoga|||” style=”5″ label=”Lees meer” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D”]

Boeddhisme

Het is geen kinnesinne dat wij hier ook aandacht aan het boeddhisme willen besteden. Enerzijds omdat we binnen new age al veel boeddhistisch gedachtegoed tegenkwamen en veel new agers vanwege allerlei rariteiten en uitwassen in het boeddhisme uitgestroomd zijn. Anderzijds omdat het westerse boeddhisme-light ver af staat van de hardcore oosterse vorm.

De zichtbare sfeervolle folkloristische buitenkant van het boeddhisme wijkt sterk af van de verborgen harde binnenkant met heel veel regels en (deels geheime) rituelen. Het zogenaamde dogmatische karakter van het christendom wordt feitelijk sterk overtroffen door de boeddhistische praxis. Het vredevolle karakter blijkt bij nadere studie een sprookje. Lees en laat u verder door ons materiaal leiden. De vlag dekt de lading niet.

[us_btn link=”url:%2Fboeddhisme|||” style=”5″ label=”Lees meer” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D”]

Heilige Huisjes

Tjitske Volkerink sprak op 16 november in het programma ‘Heilige Huisjes’ van Groot Nieuws Radio met Bob van Dijk van onze stichting over spirituele zoekers. Hier vindt u de MP3, het gesprek begint op 6 min 16 sec

[us_btn style=”5″ label=”Beluister fragment” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D”]

NLP Neurolinguistisch programmeren

NLP (Neurolinguistisch programmeren) is iets waarvan de gemiddelde Nederlander nog nooit gehoord heeft of waarvan hij denkt: dat is toch al weer achterhaald. er zijn weer nieuwe hypes.  Maar als we letten op de invloed van NLP op onze cultuur en maatschappij, dan is het goed om te bedenken dat er miljarden worden uitgegeven aan trainingen voor met name managers en dat de trainers bijna zonder uitzondering zijn beïnvloed door NLP en breder gezien door het New Age denken. Termen veranderen, accenten verschuiven, maar het zogenaamde evangelie van zelfverlossing is volop in de mode.

[us_btn style=”5″ label=”Lees meer” custom_width=”200px” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D”]