Word of Faith Movement – Een ander evangelie ?

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg

Rubriek New Age en Nieuwe Spiritualiteit / Evangelie en dwaalleer
Titel Word of Faith Movement – een ander evangelie ?
Lezing door Interkerkelijke Werkgroep Bijbel of New Age
Plaats, datum Utrecht, 16 juni 1990
Bewerkt door Drs. G van Ginkel (Sense), dec. 2019
Korte inhoud De beweging leert dat christenen kunnen beschikken over kracht door het spreken van woorden van geloof. Dit welvaartsevangelie leert dat Christus op het kruis ziekte en armoede heeft overwonnen.
Trefwoorden New age, positief denken, metafysisch
Bronnen D.M.McConnel: ‘A different Gospel’, Watchman Nee: ‘De latente kracht van de ziel’, Bijbel

Word of Faith Movement
Een ander evangelie?

Inleiding
Christenen die het bijbels geloof (nog) belijden, zijn als zwervers in een woestijn, net zoals destijds Israël. Strijd moeite en lijden horen bij dit geloof (Rom.8). Zo zijn we op weg naar het beloofde land. Voor sommigen in onze stichting bestaat deze strijd uit pogingen om binnen de eigen kerk gehoor te vinden voor hun waarschuwingen tegen New Age. En tot hun teleurstelling wordt er van hogerhand niet of nauwelijks gereageerd. Intussen zien zij om zich heen de invloed van New Age verder toenemen, dat geeft hen een gevoel van wanhoop. Het werk dat wij doen, is een zaak van geduld. Onze resultaten zijn niet meetbaar of zichtbaar. Het enige wat we kunnen doen is vertrouwen dat er wat blijft hangen bij hen, die wij aanspreken over de gevaren van New Age.

Dwaalleer van Kenyon en Hagin
Afbeelding met tekst, person, persoon, boek Automatisch gegenereerde beschrijving Zo is er een nieuwe dwaalleer actief, genaamd de ‘Word of Faith movement’, afkomstig van Essek W. Kenyon en Kenneth Hagin Sr. Hun boeken worden gebruikt bij het godsdienstonderwijs in sommige evangeliegemeenten. Ook binnen de charismatische vernieuwing vindt hun leer gehoor. Uit nadere bestudering blijkt echter dat Kenyon en Hagin in hun manier van denken over de Bijbel dicht bij New Age staan. Het verschil is op het eerste gezicht moeilijk te onderkennen. Zaken als de loochening van de opstanding of van de Godheid van Christus vallen direct op, maar het grootste gevaar zit in die dwalingen die aantrekkelijk worden verpakt en de schijn hebben van gezond Bijbels onderwijs.

In de leer van Kenyon (1867 – 1948) en Hagin (1917 – 2003), die claimt zijn leer te hebben ontvangen door openbaringen van Jezus Christus, wordt het geestelijke gezien als oorzaak van het stoffelijke: “De menselijke geest moet het natuurlijke (bijvoorbeeld het verstand) onderwerpen en meester van uw wezen worden”. Positief denken en belijden zou het vermogen in zich hebben om een eigen realiteit te doen ontstaan (zoals gezondheid en voorspoed).

God is een kracht of intelligentie

Afbeelding met tekst Automatisch gegenereerde beschrijving In dit metafysisch denken is God geen persoonlijk God meer, maar ‘een kracht’ of ‘een intelligentie’. Kenyon en Hagin geloven dat ‘de godheid’ in de mens zelf aanwezig is. Kenyon: “De (wedergeboren) gelovige is een incarnatie van God”. De mens wordt gezien als een geestelijk wezen, dat een ziel en een lichaam heeft. Ook het universum wordt beschouwd als geestelijk van karakter. Als we de geestelijke wetten van de kosmos leren kennen en hanteren, dan komen we als mensheid) op een hoger geestelijk niveau: mensen worden ‘supermensen’. Kenyon beschouwde zichzelf als ‘onbegrensd’ omdat hij verenigd was met ‘de Onbegrensde’. Zo ziet hij ook de verlossing: dat is de geestelijke opstanding van de mens.

Zonde en ziekten door verkeerd denken
Zonde, wanorde, armoede en ziekte zien zij als een gevolg van verkeerd denken: “Echt geloof zal het zintuiglijk bewijs van pijn ontkennen en luistert alleen naar het Woord. Ziekte is geestelijk van oorsprong, dus moet ons antwoord op ziekte ook zuiver geestelijk zijn. Het is Gods wil dat de zieke wordt genezen door ons gebed. Als wij voor een zieke bidden en hij geneest niet, dan is hij kennelijk niet ‘in Christus’ ”(!) Over ziekte mag overigens niet worden gesproken, dat valt niet onder ‘positief denken’,

‘Jezus betaalde losprijs door geestelijk lijden’
Jezus Christus is voor Kenyon en Hagin alleen maar een leraar en een heelmeester. Door de zondeval kreeg de mens de natuur van de satan. Ook Jezus had die natuur. Niet door zijn lichamelijk lijden, maar door zijn geestelijke lijden en geestelijke opstanding betaalde hij de losprijs aan de duivel. Daardoor heeft de mens nu de mogelijkheid gekregen om zichzelf geestelijk te verlossen: “Wij krijgen deel aan de goddelijke natuur als we ons identificeren met Jezus.

Mind ControlAfbeelding met tekst Automatisch gegenereerde beschrijving

Ons positief denken produceert een positief geloof en een positieve belijdenis”. Anders gezegd: ONS denken en ONS spreken is bepalend voor een gezond en succesvol leven dat in harmonie is met de universele geestelijke wetten (‘mind control’). Volgens Kenyon zijn de kerken blijven steken op “zintuiglijke kennis” en missen ze “openbaringskennis”, die wel wordt aangetroffen in veel sekten (Christian Science). Zijn leer is een poging om de kerken te laten wedijveren met deze succesvolle moderne stromingen. Daardoor ontstond een mengsel van mystiek, filosofie, metafysica en Bijbels denken.

Ontmaskering
Een en ander wordt ontmaskerd in een boek van D. M. McConnel: ‘A different Gospel’. Hij stelt onder meer dat een christen geen keuze hoeft te maken tussen ‘geestelijk’ of ‘stoffelijk’. De mens is niet alleen maar geest, ook niet alleen maar ziel of lichaam, maar een samengesteld geheel.

Conclusie
Onze keuze gaat niet tussen geloof of verstand. De Bijbel roept ons juist op om in zaken van geloof ook ons verstand op juiste wijze te gebruiken. In de Bijbel gaat het om geloof dat in liefde tot uiting komt. Kennis (van het onzichtbare) maakt mensen opgeblazen (ze noemen zich ‘meesters’). Alleen liefde sticht, maakt nederig en zachtmoedig. Volgens de Bijbel komt onze kracht niet uit onze pogingen tot ‘positief denken’, maar van God. De mens is geschapen “naar Gods beeld en gelijkenis”, maar met een duidelijk eigen menselijke natuur, bedoeld om Gods heerlijkheid te weerspiegelen. Niet om ‘te zijn als God’! Het gaat er niet om dat wij het geloof VAN God hebben, maar dat wij geloof hebben IN God, en in Zijn reddende genade. Een goed boek dat deze manier van denken aan de kaak stelt, is van de Chinese schrijver Watchman Nee: ‘De latente kracht van de ziel’.

 

© Stichting Sense als opvolger en rechthebbende van de Interkerkelijke werkgroep “Bijbel of New Age”