Wakker of woke

 

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg

Rubriek

Voortijd, Toekomst, Eindtijd

Titel

‘Wakker of woke’

Lezing door

Simon van Groningen

Plaats, datum

Amersfoort, 12-11-2022

Korte inhoud

Bij de zeer actuele ‘woke’-ideologie gaat het vooral over ‘gender’. Het blijkt dat er een welbewuste strategie achter schuilgaat om de positie van het gezin te ondermijnen. Zal dit een begin vormen van ‘het nieuwe normaal’ in de eindtijd?

Trefwoorden

Woke, gender, lhbti, eindtijd

Bronnen
  • Bijbel (NBV21);
  • Postma, Eduard, 2021, ‘Man en vrouw zoals God bedoeld heeft’, preek De Reddingsark;
  • Ouweneel, dr. Willem, 1977, ‘Jeugd in een stervende eeuw. Het lot van jonge mensen in een evolutionistische cultuur’, Buijten & Schipperheijn;
  • Brunson, Andrew, ‘Een boodschap voor westerse christenen: “Er komen moeilijke tijden’, All Israel News, in: CVandaag, 11 november 2022

Introductie (Bart Eikelenboom)

Op 20 oktober kwam een berichtje in CVandaag (een christelijke online-krant) voorbij over een Engelse christelijke lerares die werd ontslagen wegens ‘wangedrag’ omdat zich zorgen maakte om een kind ‘in transitie’ en daarop het beleid van de school van de Anglicaanse Kerk had bevraagd. De scholier had aangegeven niet meer met ‘hem’ of ‘haar’ aangesproken te willen worden. Ook mocht niemand weten of het kind biologisch gezien een jongetje of een meisje was.

Toen de docente daarover haar zorgen uitsprak, werd haar verteld dat er consequenties zouden zijn als ze het kind niet in haar gender-transitie bevestigde. Uiteindelijk kwam die consequenties er, ze werd ontslagen en van het terrein van de school weggeleid. De docente reageerde (ik citeer): “De school zou juist het welbevinden van het kind moeten zoeken en het veiligheid moeten bieden. Docenten worden gedwongen om kinderen leugens te vertellen. Ik kan hier niet aan meewerken, op basis van wetenschappelijk onderzoek, mijn christelijke geloof en de hartverscheurende verhalen van detransitioners (dat zijn mensen die spijt krijgen van hun transitie en dit proberen terug te draaien). Het is omdat ik zoveel van kinderen houd dat ik deze actie uitvoer. Het gaat mij niet om het feit dat ik het bij het juiste eind heb, maar om de veiligheid van een ernstig bedroefd kind. Docenten worden ontmoedigd om gender-bevestigend beleid te bevragen, terwijl het resultaat van de aanpak is dat het welbevinden van kinderen op het spel staat” (CVandaag, 20-10-2022).

Dit is de situatie anno 2022. En bedroefd zijn de LHBT’ers en transgenders vaak. Mannen die zich later hebben aangemerkt als vrouw, hebben een twee keer hogere sterftekans als een gemiddelde man, en drie keer hoger als een gemiddelde vrouw. Verder doen LHBT-volwassenen viermaal zo vaak een zelfmoordpoging doen als de gemiddelde volwassene, en transgenders vijf- tot tienmaal zo vaak. Ten slotte denkt zeventig procent van de LHBT-mensen regelmatig aan zelfmoord (Postma, 2021).

Hebben jullie allen onze nieuwsbrief ontvangen? Daarin stond te lezen dat we al sinds 1989 bestaan, toen onder de naam ‘Stichting Bijbel of New Age’. In 2010 is onze naam veranderd in ‘Stichting Sense’. Oorspronkelijk staat SENSE voor ‘Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie’. De letterlijke betekenis van het Engelse woord sense is ‘gevoel’ of ‘besef’, maar is ook te vertalen met ‘zintuig’, ‘betekenis’ of ‘verstand’, afhankelijk van het verband waarin het woord gebruikt wordt. Eigenlijk geeft het Engelse woord sense heel goed weer waar onze stichting voor staat, namelijk: making sense van zichtbare trends door ze geestelijk te duiden, vanuit het christelijk geloof.

Zo heeft stichting Sense de afgelopen dertig jaar ‘sense gemaakt’ van geestelijke en maatschappelijke trends in de samenleving. Zij signaleerde trends die opkwamen in de tijdgeest van de betreffende tijd. Zo werden in de jaren tachtig in het westen allerlei oosterse stromingen populair, zoals bijvoorbeeld Transcendente Meditatie (TM), Yoga en Zenboeddhisme. In de jaren negentig kwam New Age erg in zwang, gevolgd door allerlei vormen van esoterisch, holistisch, postmodern en nihilistisch denken in de jaren erna. — De groeiende populariteit van yoga en transcendente meditatie zijn de symptomen van het zich alom verspreidende pantheïsme: de ontkenning van een persoonlijke God, ja, van de persoonlijkheid in het algemeen, en het streven naar harmonie, de eenwording van alles en met allen, oftewel: de eenwording met ‘God’. Yoga is één van de wegen die daartoe leiden; het is maar niet een bepaald soort gymnastiek, maar brengt de beoefenaar uiteindelijk onverbiddelijk in verbinding met de demonenwereld. Maar net als Transcendente Meditatie (TM, een gedachtenontledigende vorm van mediteren) wordt het in de Westerse wereld aangegrepen als een weg tot irrationele, mystieke ervaringen in de ‘bovenwereld’. Het afschuwelijke is dat zij in die ‘bovenwereld’ ook werkelijk mystieke ervaringen opdoen; wat dat voor ervaringen zijn, zien wij in India waar deze mysticismen vandaan komen: er is namelijk geen land ter wereld waar zoveel demonische bezetenheid voorkomt als daar (Ouweneel, 1977). Afgelopen juli heeft stichting Sense daar nog sense van proberen te maken in haar website-artikel: ’Een pijnlijke waarheid’ (dit stond in onze nieuwsbrief en is te lezen op onze website).

Dus: stichting Sense signaleert maatschappelijke en geestelijke trends in de samenleving en gebruikt haar verstand in het licht van de Bijbel om die trends geestelijk te duiden, om de geestelijke betekenis ervan te achterhalen en te onthullen en om de onzichtbare, geestelijke krachten achter de zichtbare trends bloot te leggen en het besef van het bestaan ervan, te doen groeien. Precies dit is wat Simon van Groningen vandaag probeert te doen.

Simon ‘makes sense’ van het raadsel dat de lhbti- en inclusiviteitsbeweging zó sterk kan worden terwijl er volgens onderzoek maar 0,6% van de mannen en 0,2% van de vrouwen, problemen heeft met het eigen geboortegeslacht. Als nog geen half procent van de Nederlandse volwassenen en middelbare scholieren transgender-, non-binaire of fluïde genderidentiteiten hebben of het nog niet te weten, hoe kan het dan dat de diversiteits- en inclusiviteitslobby in zo’n korte tijd zo’n enorme invloed weet te vergaren? Niet alleen binnen universiteiten, maar ook in overheidsorganisaties en bedrijfsleven? Gaarne geef ik hem het woord.

[Gebed: Heb een open oor voor wijze woorden, een open geest voor onderricht (Spr.23:12).]

Zie hier de ingekorte video-opname van de lezing door Simon van Groningen. Wilt u liever de lange versie inclusief inleiding en nawoord van de voorzitter Bart Eikelenboom zien? Volg dan deze link.

Nawoord (Bart Eikelenboom)

Graag sluit ik deze lezing af met enkele gedeelten uit het boekje ‘De onzichtbare wereld van engelen en demonen’ van de Duitse Basilea Schlink, die al in de jaren zeventig en tachtig zoveel signaleerde van wat we nu om ons heen zien: “We moeten meer dan ooit waakzaam zijn. De eindstrijd van de geesten is begonnen en niemand kan zich daaraan onttrekken, want wij mensen zijn het doelwit van Satan en zijn demonen. Het gaat in deze strijd om ons, om ons eeuwig lot. God roept ons in deze situatie op tot actie tot een totale inzet om in het geloof te bidden en te strijden als nooit tevoren. De Heilige Geest spoort ons aan: Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden (Ef.6:11-13). Dat is vandaag een noodzaak voor iedereen die bij Jezus hoort.

Terwijl we deze strijd aanbinden weten we hoe onmetelijk groot de macht en invloed van Satan is die alles op alles zet om ons reeds hier op aarde ongelukkig te maken en ons na dit leven als buit mee te voeren naar zijn duistere rijk. Maar wij weten ook dat Satans mogelijkheden begrensd zijn. Jezus Christus is Heer en niet hij. Wat een triomf. Op Golgotha werd Satan geoordeeld en zijn demonen met hem. De eerste fase van het oordeel heeft al plaatsgevonden, Satan is van zijn rechten beroofd, maar hij is nog steeds de vorst van deze wereld. Als een gevallen, afgezette engelenvorst kan hij ons nog aanvallen met zijn verzoekingen en ons misleiden. Dat is, als wij niet waakzaam zijn en tegen hem strijden in de kracht van Jezus’ vergoten bloed.

Telkens opnieuw moeten wij het feit onder ogen zien dat wij een vijand hebben, een aartsvijand: de duivel … is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen (Joh.8:44). We mogen aannemen dat hij ieder van ons één of meer speciale demonen toewijst om zijn doel te bereiken. Als de ‘verderver’ wil hij elke echte vreugde kapot maken. Hij tracht lichaam, ziel geest te gronde te richten als er daarvoor een invalspoort bij ons is. Die ontstaat als wij toegeven aan de zonde, zoals dat vandaag de dag zo dikwijls gebeurt wanneer Gods geboden ongeldig worden verklaard en velen ze niet meer serieus nemen.

Anderzijds neemt Satan als de grote tegenstander van God wraak bij iedere voortgang in Gods Koninkrijk. In de raadsvergaderingen van de hel broedt hij samen met zijn demonen dagelijks nieuwe plannen uit en als een groot strateeg lanceert zijn aanvallen. Hij kent de zwakke plek in ieders wapenrusting: hoogmoed, wereldliefde, gebondenheid aan het aardse, de vleselijke begeerte, geldzucht, afgunst, bitterheid, enzovoort.

Het Nieuwe Testament waarschuwt ons voor Satans bedoelingen, zijn aanslagen en intriges. Het roept ons op onze tegenstander goed te taxeren, zodat wij hem met succes kunnen bestrijden: We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt; zijn plannen kennen we maar al te goed (2Kor.2:11). Wie is er zich werkelijk van bewust dat achter iedere verleiding tot zonde een heel reële persoonlijkheid staat die vastbesloten is ons ten val te brengen? Wij neigen ertoe de dingen oppervlakkig te bekijken en realiseren ons niet dat er op de achtergrond voortdurend een vijand op de loer ligt, die al het mogelijke doet ons op de een of andere wijze ten val te brengen.

Wij houden er geen rekening mee hoe wreed en afschrikwekkend Satan zijn demonen zijn. Uiteindelijk geloven we niet echt dat zij vlak naast ons staan, ons met subtiele argumenten bestoken en gebeurtenissen en omstandigheden in ons leven zó leiden, dat we in de val worden gelokt. Ja, door ons tot zonde te verleiden, wil Satan iets kapot maken in onze door God geschapen persoonlijkheid. En nadat de zonde zijn werk in ons heeft gedaan, wil hij ons als zijn matige onderdanen meenemen naar zijn rijk van verschrikking. Daar wil hij zijn woede op ons koelen en ons pijnigen. Als hij op zijn minst weet te verhinderen dat wij ons eeuwig doel, de Stad van God, bereiken.

Wie vandaag niet op zijn hoede is, dat wil zeggen wie de strategie van zijn tegenstander, Satan met zijn demonen, niet kent, zal door de vijand worden overrompeld. Hij zal op de een of andere manier door de argumenten van Satan worden ingepalmd. Hij zal erop ingaan als Satan hem een gemakkelijker leven aanbiedt. In onze tijd worden de geboden verworpen door een toegeeflijke samenleving, die voor- en buitenechtelijke relaties accepteert. Hetzelfde gebeurt met betrekking tot het gebod dat wij onze ouders moeten eren en dat wij hen en anderen die boven ons zijn geplaatst, moeten gehoorzamen. Sommigen menen dat de weg van nederigheid en onderwerping alleen past bij zwakkelingen, maar in werkelijkheid is dit juist de weg van de sterken. Er is moed en vastheid van karakter voor nodig om nederig te zijn.

Iedere weg die Gods geboden tot richtsnoer heeft, is een weg van liefde die wij uit eigen vrije wil gaan. Daardoor komt onze persoonlijkheid tot volle ontplooiing en bereiken we de ware innerlijke grootheid. Maar als we luisteren de argumenten van Satan inzake een ‘vrije persoonlijkheid’ en zijn wegen volgen, zullen die ons in het verderf storten. Toch lukt het hem en zijn demonen telkens weer ons te misleiden. Maar wie het schild van het geloof ter hand neemt en Satan weerstaat, zal ervaren dat Satan van hem wegvlucht en dat God tot hem nadert: Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u (Jak.4:7-8). Ja, hij zal tot de overwinnaars worden gerekend die eens de kroon des levens ontvangen.

Wanneer we de strijd tegen de boze machten op de juiste wijze willen voeren, moeten wij dus eerst erkennen dat de demonen werkelijk bestaan. Daarvan hangt alles af. Als ik het feit dat ik een vijand heb, niet onder ogen zie, zal ik een gemakkelijke prooi voor hem zijn. Maar als we met de realiteit van de demonen rekenen, zullen we door een geweldige toorn worden aangegrepen en met al onze kracht tegen hen beginnen te strijden. Wij zijn allen bij deze geestelijke strijd betrokken en het is beslissend voor ons eeuwig lot of wij winnen of verliezen. Wie niet strijdt, raakt verstrikt in de netten van Satan en gaat ten onder. Om ons daarvoor te bewaren, waarschuwt Jezus ons herhaaldelijk en laat ons zien hoezeer wij – vooral als gelovigen – aan dit gevaar zijn blootgesteld” (uit: ‘De onzichtbare wereld van engelen en demonen’, 2002, M. Basilea Schlink)

Nee, stichting Sense zoekt niet achter iedere boom een demon. Wat wij doen is maatschappelijke trends geestelijk duiden. Dat wordt steeds meer erkend. Zo werden we afgelopen weken benaderd door dagblad ‘De Limburger’ met de vraag wat wij van de promotie van het kinderboek ‘Dolfje weerwolfje’ op scholen en boekhandels vinden. Ook vroeg stichting ‘Bijbelse bron’ of ze naar onze artikelen mogen verwijzen. Vandaag hebben we ‘woke’ bezien, een – oorspronkelijk op zich goede – maatschappelijke trend gezien die gericht is op het tegengaan van discriminatie. We hebben laten zien hoe de duivel inspeelt op de tijdgeest en trends in de wereld. Zo kan het voorkomen dat occulte pogingen of bewegingen ook weer kunnen verflauwen of uitdoven om dan vervolgens weer op andere plaatsen, en in andere vormen, op te duiken. Laten we hiervoor op de hoede zijn en blijven, zonder onze nuchterheid te verliezen en zonder op te houden met het bidden voor onze regering.

Graag sluit ik af met een boodschap die de Amerikaanse dominee Andrew Brunson in CVandaag van gisteren meegaf aan de westerse christenen. Twee jaar – van 2016 tot 2018 – zat de Andrew Brunson op grond de valse beschuldiging dat hij de regering van Erdogan omver wilde werpen in een Turkse gevangenis. Zijn boodschap voor ons nu is helder (ik citeer): “Er komen moeilijke tijden aan. De kerk in het westen moet zich voorbereiden op een donkere golf van vervolging. Gelovigen die voor de waarheid staan, zullen worden gemarginaliseerd in scholen, op hun werk, in de samenleving. De vastberadenheid van gelovigen zal op de proef worden gesteld. De druk om zich te conformeren aan de heersende mening zal toenemen en mogelijk financiële consequenties krijgen. Momenteel richt het zich met name op genderidentiteit en de hele LHBTI-beweging. En bijna overal waar de religieuze vrijheid botst, wint de LHBTI-beweging. Alleen tolereren is niet meer genoeg, je moet deze ideologie omarmen en als je dat niet doet, word je gezien als iemand die haatdragend is.

De jonge generatie gelovigen en zelfs veel kerken schrikken terug voor deze kwesties. Dat gebeurt niet alleen omdat het druk van buitenaf kan veroorzaken, maar ook omdat het de kerk kan verdelen. Daardoor trekt de kerk zich terug van het onderwijzen van de waarheid, waardoor de volgende generatie in de war zal raken. Als we trouw willen blijven aan de waarheid van Gods woord, zullen we meer en meer beschuldigd worden van haat en onverdraagzaamheid. Maar daar is geen sprake van, dat zijn valse beschuldigingen, dat heb ik tijdens mijn gevangenschap in Turkije ook meegemaakt. Als ze hadden gezegd: “Hij is een kerkstichter”, dan zou ik dat met trots hebben gedragen. Maar in plaats daarvan zeiden ze: “Hij is slecht, een terrorist”, wat mij maakte tot iemand die anderen zou haten.

Mensen die trouw blijven aan God, zullen steeds meer worden gezien als haatdragende mensen. Hetzelfde gebeurde met Jezus. Ze zeiden dat Hij demonisch was en uiteindelijk doodden ze Hem. God heeft mijn tijd in de gevangenis georkestreerd om mij dingen te leren en de boodschap te geven die ik nu uitdraag. Hij heeft mij de opdracht gegeven om mensen voor te bereiden om moeilijke tijden. Ik wijs op Daniël 11 vers 32 en 33 als een cruciale passage voor deze tijd: Degenen die zich niet houden aan het verbond, verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid, maar degenen die hun God trouw zijn zullen zich met kracht verzetten. De verlichten onder het volk brengen velen tot inzicht, maar een tijd lang worden zij te vuur en te zwaard bestreden, gevangengezet en beroofd (Dan.11:32-33).

Hier staat dat de verstandigen, degenen die God kennen, sterk zullen zijn en het volk zullen onderwijzen. Als we ons nu focussen om ons voor te bereiden op vervolging, kan dat ons helpen om het tijdens vervolging vol te houden. Dat houdt in dat we ons hart op één lijn met God brengen en vastbesloten te zijn om vast te houden aan Gods morele normen, ook al worden ze algemeen beschouwd als schadelijk voor de samenleving. Ik heb geleerd dat ik Hem niet werkelijk kan kennen als ik geen gemeenschap heb met Zijn lijden. En zelfs als we Zijn aanwezigheid niet voelen, zal Hij ons niet in de steek laten. En als de situatie moeilijk en zwaar wordt, zal Hij je hart behoeden. Vertrouw op Hem, zie op Hem, Hij zal je er doorheen loodsen” (Brunson, 2022).

Hier kunt u de dia’s downloaden van de Powerpoint presentatie.