Privacy beleid

Privacy Verklaring

AVG Privacy Verklaring van Stichting Sense

Dit is de privacyverklaring inzake deze website die eigendom is van Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie gevestigd te Zwijndrecht, hierna genoemd Stichting Sense. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Stichting Sense.

Stichting Sense respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stichting Sense. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Sense niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die mogelijk via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Verwerken van persoonsgegevens en gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Stichting Sense, vragen we u om ons een aantal persoonsgegevens te verstrekken om die diensten te kunnen leveren. Deze gegevens bestaan meestal uit niet meer dan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, eventueel uitgebreid met een post/huisadres als er ook via dat kanaal gecorrespondeerd of geleverd zal gaan worden. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Stichting Sense worden gebruikt om u te informeren over onze overige producten en diensten. U kunt het zenden van mailings etc. te allen tijde stopzetten. Binnen Stichting Sense hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die daar op basis van hun functie toe gerechtigd zijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet of gerechtelijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting Sense.

Uw rechten

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via het contactadres op deze website. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, dan kunt u zich te allen tijde via genoemd contactadres afmelden. Wij willen u er voorts op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Cookies

Stichting Sense gebruikt alleen technische en functionele cookies, analytische cookies alleen in zoverre zij geen inbreuk maken op uw privacy. Een teller houdt op onze website het aantal bezoekers bij. De resultaten worden in geaggregeerde -, niet tot individuele personen herleidbare vorm, opgeslagen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Stichting Stichting Sense. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.