Verzamelpagina Mindfulness

[us_separator height=”100px” size=”custom”]

Op deze website treft u de volgende drie artikelen over mindfulness aan:

Mindfulness, verlangens en valkuilen

Mindfulness en christelijke vrijheid

Mindfulness is boeddhisme

Daarnaast plaatsten wij in de loop van de tijd op onze MEDIA Pagina een groot aantal links naar in binnen- en buitenlandse media verschenen publicaties. Lees vooral het onthullende artikel in de Volkskrant van 14 maart 2015.

Wij zijn nog bezig met een update van deze pagina, enkele belangrijke artikelen ontbreken nog. Komt u binnenkort nog eens terug!

Piep! Tot rust komen! Nu!  De waanzin van Minfulness (Groene 11-04-2018)

Nadat de zelfbenoemde ‘meesters van het universum’ van Silicon Valley massa’s mensen hebben omgeturnd tot ongeconcentreerde en egocentrische wezens willen ze nu nep-boeddha’s van ze maken.

Een artikel in Wired uit 2001 klonk als een eerste waarschuwing: het aantal gevallen van autisme en Aspergersyndroom vloog omhoog in Santa Clara County, het thuis van Silicon Valley. Volgens de volwassen bevolking van de Valley was er duidelijk iets aan de hand met Steve Jobs, die obsessieve aandacht voor details afwisselde met volledig in zichzelf gekeerd zijn, spirituele verhevenheid met onbeheerste woedeaanvallen. Sommige waarnemers meenden een zweem van autisme te bespeuren in het onbewogen, bijna emotieloze gezicht van Bill Gates, en ook de personages in HBO’s Silion Valley vallen ‘binnen het spectrum’.


Meditatie heeft bijna geen invloed op sociaal gedrag (ND 06-02-2018)

Populaire meditatiemethoden zoals mindfulness hebben zo goed als geen invloed sociaal gedrag. Wie mediteert, wordt daar hooguit een beetje empatischer van. Dat concludeert een drietal onderzoekers na een vergelijking van all relevante studies die er naar meditatie zijn gedaan. Ze keken naar het effect op vijf soorten sociaal gedrag: empathie, vooroordelen, agressie, compassie en verbondenheid.

“Jezus is de grote grondlegger van mindfulness” (CIP 2-2-2018)

“God wil ons in zoveel dingen om ons heen openbaren en wij zijn te druk om het te zien.” En daarom is het tijd voor de cursus ‘Mindful met Jezus’, stellen Marja Doppenberg en Sue Wierenga. Tijdens de cursus laten ze zien dat ‘Mindful met Jezus’ “niets te maken heeft met Oosterse religies, maar juist met een aandachtig leven zoals God het bedoeld heeft.”


Een uur beweging per week kan helpen bij voorkomen van depressie’ (nu.nl 03-10-2017)

“God wil ons in zoveel dingen om ons heen openbaren en wij zijn te druk om het te zien.” En daarom is het tijd voor de cursus ‘Mindful met Jezus’, stellen Marja Doppenberg en Sue Wierenga. Tijdens de cursus laten ze zien dat ‘Mindful met Jezus’ “niets te maken heeft met Oosterse religies, maar juist met een aandachtig leven zoals God het bedoeld heeft.”

(opm. webmaster: een simpele concurrent voor mindfulness: je bent er minder tijd aan kwijt, i.g.v. teamsport is het veel socialer en je beweegt er ook nog eens lekker bij)

Het effect van Mindfulness is nauwelijks te meten (Trouw 19-02-2017)

Velen gebruiken het, maar niemand weet hoe het precies werkt: mindfulness. Waarom is het effect van meditatie toch zo moeilijk te onderzoeken?

“We weten dat zo’n cursus een heilzaam effect heeft op mensen. Een klein effect, maar toch.” Wat we níet weten, vervolgt hij, is waar die verlichting bij depressie of angst dan precies in zit. “Dat kán de meditatie zijn, maar net zo goed de relatie die de patiënt ontwikkelt met zijn begeleider.” Steun van groepsgenoten kan een factor zijn, of de hoop die het proberen van een nieuwe methode wekt.

Christelijke varianten van mindfulness populair (RD 02-07-2016)

Om de stress de baas te blijven, zoeken tal van christenen hun heil bij christelijke varianten van mindfulness. Cursussen, trainingen en retraites onder noemers als ”christfulness”, aandachtig leven of christelijke meditatie en mindfulness vinden gretig aftrek, blijkt uit onderzoek van het RD. Christenen zijn verdeeld over mindfulness. Sommige therapeuten zien het als een techniek die je prima los kunt zien van de boeddhistische achtergrond. Anderen vinden dat de training op gespannen voet staat met de christelijke geloofsovertuiging, omdat mindfulness ervan uitgaat dat je je kracht en het goede in jezelf moet vinden.

‘Boeddhisten begrijpen dit dus al eeuwenlang’ (NRC 12-10-2016)

James Kingsland (49) raakte tijdens een bezoek aan een boeddhistisch klooster gefascineerd door meditatie. In Siddhartha’s brein beschrijft de wetenschapsjournalist wat er in onze hersenen gebeurt als we mediteren.

Opm. van redacteur: Mr. Kingsland, begrijp ik u niet goed? Evolutie houdt toch een verbetering in opgaande lijn in? (of zou het christelijke verhaal van de zondeval dan toch kloppen?) En ja, je kon erop wachten, dan volgt natuurlijk weer het verhaal over mindfulness, met weer niets over de risico’s. Ook ontbreekt het feit dat het om symtoombestrijding gaat en het de echte problemen niet oplost. 

‘Meditatie is geen oplossing voor alles’ (Vrij Nederland 16-01-2016)

Miguel Farias was zelf een meditatiejunkie tot hij tijdens zijn onderzoek naar de effecten van meditatie en mindfulness stuitte op de donkere kanten ervan. ‘Onze veronderstelling dat het alleen maar goed kan zijn, is simpelweg niet juist.’

De 42-ja­rige Portugese psycholoog begon als gelovige, werd steeds kritischer en moest uiteindelijk teleurgesteld concluderen dat meditatie wel ‘een gematigd positief effect’ heeft bij zorgen, somberheid en stress, maar dat andere ont­spanningstechnieken net zo goed werken. Zijn boek, The Buddha Pill. Can Meditation Change You?, werd een genuanceerde blik op de mythes rondom meditatie en mindfulness.

Mindful dokteren (Arts en Auto 05-01-2016)

Mindfulness rukt op in de gezondheidszorg, zeker nu steeds meer blijkt dat het bij een aantal psychische problemen helpt. Ook voor zorgprofessionals zou het een positief effect kunnen hebben – niet alleen voor henzelf maar ook voor hun patiënten.


Waarschuwing tegen mindfulness misplaatst (Trouw 19-12-2015)

De overeenkomsten tussen christendom en boeddhisme zijn groot, meent Hessel Posthuma. Dus vanwaar die waarschuwing tegen mindfulness? Zo kun je de boeddhistische ‘tien geboden’ gemakkelijk naast de oudtestamentische Tien Geboden leggen, inclusief de uitleg daarvan in de Heidelbergse Catechismus.

Opmerking van de redacteur:  Dat daar overeenkomsten uit voortvloeien zal geen verwondering wekken, ook andere wereldreligies kunnen aanschuiven, maar over de onoverbrugbare verschillen aan de basis en in de uitwerking komt hij in het geheel niet toe: mensbeeld, reïncarnatie, verlossing, genade (niet door goede werken), zonden die alleen geneutraliseerd, maar nooit uitgewist kunnen worden (karma), het troosteloze rad der wedergeboorte etc. Als Posthuma beweert dat karma en nieuwtestamentisch zondebegrip dicht tegen elkaar liggen, moet ik concluderen dat hij maar weinig weet heeft van het christenlijk geloof.

Zo religieus is mindfulness (Trouw 14-12-2015)

Dat mindfulness eigenlijk ook een diep-religieuze, spirituele ontwikkelingsweg is, kan beter binnenskamers blijven. De grondlegger van de westerse variant, Jon Kabat-Zinn legt in Contemporary Buddhism, een tijdschrift voor hoogopgeleide westerse boeddhisten uit waarom: “Om zo veel mogelijk het risico te vermijden over te komen als een boeddhist of new ager of zwever. Want dat zou het streven ondermijnen om mindfulness te presenteren als gewoon common sense, bewezen, en een erkend onderdeel van de mainstream medische zorg.” Er staat veel op het spel: de integratie in de reguliere gezondheidszorg en andere sectoren van de samenleving. Dat kan alleen op basis van wetenschappelijke feiten, en is onmogelijk op basis van religieuze voorstellingen.

Conclusie van de auteur: Kabat-Zinn heeft het traditionele boeddhistische theologische bouwwerk zodanig gerenoveerd, dat het beter past bij onze cultuur en tijd.

Zullen we stoppen met mediteren? Het heeft niet zoveel nut (Welingelichte Kringen 11-10-2015)  

Mediteren is hot. Hipsters in de grote stad zweren erbij, evenals CEO’s in Silicon Valley, maar waarom eigenlijk? Professor Adam Grant vroeg voor The New York Times een aantal experts naar het nut van mediteren. Geen van de antwoorden was uniek voor meditatie. Met andere woorden: je kunt net zo goed een dutje gaan doen.

‘Mindfulness bemoeilijkt onderscheiden werkelijkheid van verbeelding’ (nu.nl 10-09-2015)

Mindfulness kan slecht voor het geheugen zijn, stellen onderzoekers. Proefpersonen haalden herinneringen door elkaar met inbeelding. De onderzoekers concluderen dat het vermogen om te bepalen hoe ‘echt’ herinneringen zijn door mindfulness af lijkt te nemen. Ze noemen dit verrassend, aangezien eerder aangetoonde effecten van mindfulness juist positief zijn.

(Opm. redactie: i.t.t. het onderzoek ligt de oorzaak niet in de versterking van het bewustzijn, maar in verminderd onderscheidingsvermogen door het niet kwalificeren en filteren van de waarnemingen)

Opnieuw waarschuwingen tegen negatieve effecten mindfulness (Boeddh. Dagblad 04-09-2015)

Mindfulness meditatie kan verontrustende bijwerkingen hebben en zou alleen mogen worden gegeven door gekwalificeerde leraren die die bijwerkingen onderkennen en hun leerlingen doorsturen naar professionele hulpverleners, zoals psychiaters. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat deelnemers aan mindfulness-trainingen werden overvallen door traumatische herinneringen die ten koste ging van hun sociale relaties. Sommigen betalen een hoge prijs voor de deelname aan de mindfulness-   therapie, zeggen deskundigen. In een artikel in de Britse krant The Guardian van vorige week waarschuwen wetenschappers tegen het lichtvaardig opzetten van deze cursussen en het toepassen en ondeskundig begeleiden van deelnemers aan deze cognitieve therapie (MBCT) die in vrijwel de hele Westerse wereld big booming is.

Ga toch weg met je mindfulness (NRC 30-05-2015)

De moderne mens wroet liever niet in zijn problemen en laat de negatieve emoties voor wat ze zijn: voel het, ervaar het, en blaas het weg. En het resultaat van deze berusting mag er zijn: instant geluk, een positievere kijk op het leven en minder stress. Recent onderzoek wijst zelfs uit dat mindfulness net zo effectief kan zijn als antidepressiva. Maar daarmee is de methode gelijk ook slechts symptoombestrijding. De klachten kunnen dus op korte termijn wel verdwijnen, de wond ettert van binnen gewoon door. Bovendien zit er een raar taboe op ongeluk. Wie niet te allen tijde helemaal in balans is, zal wel ziek zijn. Onze geluksmaatschappij laat weinig ruimte voor de wispelturigheid van lichaam en geest. Wie zijn emoties de vrije loop laat, wordt bestempeld als labiel en wie boos is als hysterisch. Terwijl het juist zo gezond is om al die opgekropte emotie eruit te gooien.


De duistere kanten van meditatie en mindfulness (Welingelichte Kr. 23-05-15)

Meditatie en mindfulness, over de effecten ervan zijn de meningen nog altijd verdeeld. Uit een onlangs verschenen onderzoek bleek dat mindfulnesstherapie even goed helpt tegen depressie als pillen, maar andere wetenschappers beweren nu dat de behandeling ook negatieve effecten heeft. 


Zeven mythes rondom meditatie (Coert Visser 23-05-15)

Een ander, wat toegankelijker artikel, is van de hand van Catherine Wikhol: Seven common myths about meditation. Zij beschrijft de volgende 7 mythes over meditatie

 Meditation, can it actually be bad for you?  (Independant 21-05-2015)

If it’s so powerful, might meditation also do harm to sensitive souls? Researching a mass murder, Dr Miguel Farias discovered that, far from bringing inner peace, it can leave devotees in pieces.

Mindfulness therapy comes at a high price for some, say experts (The Gardian 25-08-2014)

psychiatrists have now sounded a warning that as well as bringing benefits, mindfulness meditation can have troubling side-effects. Evidence is also emerging of underqualified teachers presenting themselves as mindfulness experts, including through the National Health Service.

Onderzoek: Wat Mindfulness wel en niet vermag (Volkskrant 14-03-2015)

Mindfulness is big business – het verovert nu zelfs de gezondheidszorg, van pijnbestrijding tot behandeling tegen depressies. Is daar wel genoeg wetenschappelijke grond voor?

Zonder wetenschappelijk bewijs raast het maar door in GGZ, onderwijs, opvoeding en bedrijfsleven. Meditatie blijkt niet het werkzame element in MBCT te zijn, het maakt dus niets uit of die therapie met of zonder meditatie wordt gegevent. De Amsterdamse hoogleraar psychologie Pim Cuijpers die MBCT onderzoekt, noemt mindfulness ‘de nieuwe kleren van de keizer’. Een ander opmerkelijk punt is, dat een aantal bedrijven hun personeel mindfulness in de pauzes voorschrijven om hen werkdagen van 10 uren te kunnen laten draaien.
Commerciële coaches en trainers bieden inmiddels massaal mindfulness cursussen aan. Maar in de literatuur wemelt het van onzekerheden en tegenstrijdigheden en het risico van vooringenomenheid is groot. Bovendien schiet onderzoek naar negatieve effecten tekort. Helaas ontbreken nog steeds strenge toelatingscriteria voor nieuwe therapieën.

Meditatie lijkt veroudering tegen te gaan (nu.nl 9-2-2015)

De aanwijzingen voor het beschermende effect van meditatie vonden de wetenschappers bij een studie, waarbij MRI-scans werden gemaakt van vijftig proefpersonen. De helft van die mensen deed gemiddeld al twintig jaar aan meditatie. De andere helft van de proefpersonen mediteerde nooit.

Van de redacteur: dergelijke onderzoeken tussen 2 groepen zijn onzinnig. Dat is hetzelfde als appels met peren vergelijken. Onderzoeken naar mindfulness geschieden ook op dezelfde manier. Maar voeg nu ook eens een groep deelnemers aan runningtherapie toe, en een 4e groep liefhebbers van klassieke muziek. Ik denk dat de resultaten dan anders zullen uitvallen.

Mindfulness verkoopt nog meer apps (NRC 8-3-2014)

Directeuren omarmen mindfulness vooral als middel om de productiviteit te stimuleren en meer apps en gadgets te verkopen. Hoedt u voor deze spiritualiteitsbrigades, waarschuwt Evgeny Morozov.

Mindfulness is het nieuwe duurzaam: niemand weet precies wat het is, maar iedereen lijkt ervoor te zijn. Het haalde laatst de omslag van Time en een waslijst aan beroemdheden (Arianna Huffington, Deepak Chopra, Paulo Coelho) predikt onvermoeibaar de voordelen ervan, vaak op conferenties met namen als ‘Wijsheid 2.0’. Op de laatste bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in Davos boog een heus panel zich over het thema.