Lichtwerkers

Wat is een Lichtwerker?

De speurtocht naar een bruikbare definitie bracht me aanvankelijk weinig verder dan vage algemeenheden als “Een Lichtwerker is iemand die de wil toont om bewust licht naar de aarde te brengen” en lichtwerkers nemen hun kracht in eigendom en reflecteren Gods energie naar elkaar. Of zelfs “als u de weg naar deze website heeft gevonden, dan resoneert u instinctief met het woord Lichtwerker”

De website van een Duitse ex-lichtwerker wierp meer licht op de zaak:
“Lichtwerk is het zich openstellen voor spirituele realiteiten en het werken met de daardoor ter beschikking komende middelen en energie. Deze energie wordt Licht of ook wel Liefdesenergie genoemd. Het licht staat allen die ermee werken uit een onuitputtelijke en eeuwige bron ter beschikking. Bovendien gaat het erom het licht in zichzelf te ontdekken en toe te passen. Daartoe bestaan verschillende technieken. Normaal staat deze kennis zoals altijd in de esoterie alleen aan ingewijden ter beschikking.”

Maar tegenwoordig zien we dat veel rijp of groen met eigen interpretatie het web op gaat. Wel heb ik het vermoeden dat er belangrijke kennis achtergehouden wordt. Het doel van Lichtwerk is “Licht en Liefde” te verbreiden. Daarbij gaan veel lichtwerkers ervan uit, dat zij zich in een evolutieproces bevinden dat er toe leidt, dat hun lichaam en wezen meer vergeestelijken (van fysiek naar etherisch).

Ontstaan Lichtwerk

Op het internet is veel over Lichtwerk te vinden, maar ik heb opnieuw lang moeten zoeken om het begin te traceren. Voor zover ik kan nagaan startte het in 1996 met gechannelde boodschappen van een collectief van engelen aan Steve Rother, een Californische aannemer. Inmiddels treffen we het aan in vele uitvoeringen en gradaties: van simpele individuele beoefening, tot professionele centra waar men veel geld voor cursussen en graden dient neer te tellen. Het is wijdverbreid en bezig zich te vermengen met allerlei bestaande new age stromingen en therapieën. Zo bestaan nu ook Tibetaans Lichtwerk, Pleiadisch Lichtwerk, Kristal Lichtwerk, Regressie en Reïncarnatie Lichtwerk etc. New age lijkt door het Lichtwerk een nieuwe injectie gekregen te hebben. In Europa bevindt zich een bolwerk in België, van waaruit ook vertakkingen naar Nederland zijn ontstaan. In 2001 werd een seminar met Rother in Veldhoven door 800 lichtwerkers bezocht. Hun aantal moet intussen met minstens enkele duizenden zijn toegenomen. Op het internet stonden begin 2012 alleen al 99.000 Nederlandstalige pagina’s over Lichtwerk en wereldwijd 4,6 miljoen Engelstalige over Lightwork op het web. Door het aanboren van een legioen van (gevallen) engelen heeft new age zich van een op het oog nieuw en onschuldig instrumentarium voorzien.

Intussen heeft de verwildering met ongebreidelde fantasie toegeslagen. Alles wat hen van pas komt of wat interessant lijkt wordt ingepast. Op basis van gechannelde boodschappen, gevoel (intuïtie) en fantasie wordt pseudowetenschap bedreven en komen de merkwaardigste theorieën tot stand.

Richtinggevend is de Amerikaanse organisatie “Lightworker” van Steve en Barbara Rother, de onderstaande beschrijving is dan ook vooral op hun visie gebaseerd.

Wat is Lichtwerk

Het Lichtwerk wordt aangestuurd door “de groep” zijnde een collectief van engelen die opdracht hebben om de mensen te begeleiden in hun transformatie, eerst tot meesters en daarna tot engelen. Zij doen dat door de mensen de krachten en eigenschappen die in hen schuilgaan te laten herontdekken. “De groep” communiceert haar instructies en aanmoedigingen door middel van chanelling via hun twee aardse woordvoerders, de Rothers. Sinds 1997 verbreiden zij hun boodschap via een website met daarop ondermeer hun “geloofsbelijdenis” en een te beluisteren persoonlijk woord van Rother. Voor Nederland bestaat http://www.lichtwerker.com. Een andere bekende Nederlandse website is Starchildglobal. Er zijn ook andere mediums actief, bijvoorbeeld Pamela Kribbe die berichten van Jeshua, Maria en Maria Magdalena channelt.

Boven bestaat een sfeer met engelen en beneden een wereld met mensen die hun goddelijke afkomst vergeten waren, maar nu mede door vibratie de aarde en alles daarop op een hoger niveau moeten helpen brengen. De beide groepen zijn gescheiden door een sluier. Door het weer in eigendom gaan nemen en benutten van hun krachten moeten de aardmensen, daarin voorgegaan door lichtwerkers (die afkomstig zijn uit Galactische rijken, maar alweer enige tijd op aarde) gaan bouwen aan hun Thuis aan deze kant van de sluier. Zij moeten hun passie gaan volgen om de essentie van hun wezen te gaan uitwerken om in een vibratie van vreugde te gaan leven. Daarbij moet ook ruimte voor anderen gecreëerd worden. Het lichtwerk is het naar elkaar reflecteren van de energie van God die vooral uit licht en liefde ontstaat. De opdracht is om niet negatief van zichzelf te denken en de vibratie vast te houden.

De lichtwerkers zijn de meesters, zij zijn niet een deel, maar het geheel van God. Zij dienen zichzelf te zien en te behandelen als diegenen die ze altijd vereerd hebben, ze zijn zelfs de gelijken van het Kristal Kind, Jezus, al kunnen zij dat nu nog niet goed beseffen door de sluiers die zij dragen. De antwoorden op hun vragen en de ware kracht liggen binnen in hen. Om hen dat in herinnering te brengen zijn engelen van boven gekomen om hen in omarming bij te staan en van achterlangs de hartchakra aan te tippen om hen zo in een engelenvibratie te brengen en de eigen vleugels te gaan laten uitslaan. Dat dient gul met andere menselijke wezens gedeeld te worden: “Omhels je vijanden op deze manier en je zult er geen meer hebben.”

Door het samenkomen van steeds meer lichtwerkers beneden, zullen ook de engelen van boven weer samen kunnen komen. Al die gescheidenheid was nodig voor het zogenoemde “Lucifer Experiment” dat diende om de illusie van polariteit in stand te houden. Maar Lucifer schijnt nu ook weer Thuis te zijn om zich te verenigen met zijn oorspronkelijke spirituele familie. Naarmate de Lichtwerkers hogere vibraties kunnen bevatten groeien zij door naar hogere waarheden, zodat zij de creatie van de Hemel op Aarde in gang kunnen zetten en daarbij ook nog eens rechtmatig de titel “Engel” kunnen verdienen.

Het Lucifer experiment

Toen de mensheid gefascineerd raakte door het negatieve en de illusie van angst, en dus in dualiteit verviel, was het nodig om ook in het engelenrijk de illusie van duisternis te creëren en naar de aarde te reflecteren, om voor de mensen het licht te accentueren, zodat ze hun afkomst en grootsheid niet zouden vergeten. En zo begon het Lucifer Experiment. Wetend dat hij gehaat en gevreesd zou worden, offerde hij, als enige die sterk genoeg was, zich op om prins van de duisternis te worden. Lichtwerkers prijzen hem om zijn schoonheid van duisternis. Maar nu de mensen zijn begonnen kwantumsprongen in de evolutie te maken en op eigen benen te staan, is het werk van Lucifer voltooid en is hij teruggekeerd naar Huis. Hij werd als een held begroet en met een donderend applaus en open armen in de hemel ontvangen. Men stelt, dat het “Lucifer Experiment” een groot succes was en dat hij in het parallelle universum duidelijk gezien wordt als de engel van licht. Het is daardoor voor de mensen mogelijk geworden om het levensspel te spelen zonder de illusionaire polariteiten van goed en kwaad en de energie van alles wordt nu gemeten als een manifestatie van enkel licht en liefde.

Het verhaal behoeft weinig commentaar. Wat doet Lucifer, wetende dat hij weinig tijd heeft, toch zijn best om zijn blazoen op te poetsen. Desondanks blijft hij voor ons boven alles herkenbaar als de vader van de leugen. En opnieuw valt er veel gnostiek te herkennen, daarvan afwijkend zullen de geëvolueerde mensen in deze constructie wèl op aarde blijven wonen. Maar er bestaan ook richtingen die reïncarnatie en vooraf uitwerken van het belaste karma in hun model opgenomen hebben.

21 december 2012

Een belangrijke datum waar Lichtwerkers en steeds meer new age stromingen naar toe werken is 21 december 2012, dan zullen de in bewustzijn gegroeiden ascenderen van de derde naar de vierde bewustzijnsdimensie. Daarbij zullen geest, ziel en hogere zelf geïntegreerd worden, wat zal leiden tot vrede in henzelf en in de wereld. In die 4e dimensie en later vanuit de 5e zullen de geëvolueerden vanuit pure intuïtie leven. De aarde zal in deze groei een aantal jaren later volgen. De datum 21.12.2012 heeft men aan de Maya tijdsrekening ontleend, waarin de tijd een andere dimensie schijnt te gaan aannemen. Na de echecs van juli 1987 en het Millennium als overgang naar het Aquarius tijdperk klemmen new agers zich nu dus aan deze nieuwe datum vast.

Hoe het met christenen en andere achterblijvers zal aflopen is me nog niet helemaal duidelijk geworden. Tot nu toe heb ik 2 mogelijkheden aangetroffen. De ene luidt dat iedereen profiteert en op den duur mee-evolueert. Voor de andere mogelijkheid beroep ik me op een concreet geval dat wij in ons pastoraat tegenkwamen; de betreffende persoon vertelde ons het volgende:

“Zij voelen zich er verantwoordelijk voor, dat velen van buiten hun eigen kring meegetrokken zullen worden. Een aantal van deelt zelfs de mening: niet goedschiks, dan maar kwaadschiks, we doen het toch voor hun bestwil! Zij voelen zich heel belangrijk, nemen sleutelposities in naar de komende nieuwe orde en menen ethische grenzen te mogen overschrijden. Onder hen bevinden zich personen die voor het opvoeren van hun energie misbruik maken van tantra, een soort meditatieve sex afkomstig van de lamasjamanen uit Tibet, die vrouwelijke energie ten eigen nutte aanwenden. Dat kan in natura of op afstand door middel van magie.”

En wat met de mensen die hierin verstrikt geraakt zijn? Het merendeel van hen is met goede bedoelingen in een spannend complot beland. Hoe geraken zij hieruit? We weten dat God ontzettend veel van ieder mens houdt en dat voor Hem alle dingen mogelijk zijn. Laten we onze bewogenheid niet verliezen en hen in ons gebed voor zijn troon brengen. Een aantal van hen zit ontzettend vast en trotseert heel bewust God de Schepper.
We moeten het oordeel overlaten aan Hem die rechtvaardig oordeelt.

Jan van Dijl, januari 2012

Menu