Nieuwe spiritualiteit

[us_separator height=”100px” size=”custom”]

Nieuwe spiritualiteit

We hebben hier voor de term Nieuwe Spiritualiteit in plaats van New Age gekozen, omdat de laatste aan slijtage onderhevig is. Hedendaagse aan New Age verwante voortrekkers zoals Deepak Chopra, willen zelf niet (meer) met die naam geassocieerd worden.
Waar New Age niet los gedacht kan worden van Aquarius of de Waterman uit de dierenriem en als term is geïntroduceerd door de theosofe Annie Besant, heeft de benaming Nieuwe Spiritualiteit het voordeel dat ook nieuwe geestelijke trends daaronder gerubriceerd kunnen worden. Te denken valt dan aan:

  • A Course in Miracles
  • De Celestijnse belofte
  • The Secret
  • Mindfullness

Maar ook de titel van het lifestyle blad Happinez drukt uit dat het niet verbonden wil zijn aan een religieuze traditie. Met een oplage van 180.000 exemplaren is zij bijna 3x zo groot als bijvoorbeeld Elsevier. Het zelfde geldt voor het blad Bewustzijn, het kernbegrip waar dit alles omdraait en waar met name iemand als Ken Wilber door zijn publicaties toonaangevend is. Hij en Andrew Cohen zijn het boegbeeld van ”Enlightenment Magazine’ waar ze het veelvuldig hebben over de evolutionary leap in consciousness die wij momenteel zouden doorlopen.

Tijdens de maand voor de spiritualiteit 2008 publiceerde filosoof en literatuurwetenschapper Maarten Meester een bijzonder essay in de boekenserie ‘Jonge denkers over grote religies’. Met de term ‘nieuwe spiritualiteit’ sluit Maarten Meester aan bij God in Nederland 1996-2006, het grote tienjaarlijkse onderzoek naar de religieuze staat van de Nederlander. ,,Nieuwe spirituelen worden gekenmerkt door veel belangstelling voor zingevingvragen, een hoge mate van religieuze individualisering, een sterke gerichtheid op zoekreligiositeit en een grote religieuze openheid”. Deze groep komt min of meer overeen met wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) omschrijft als ‘ongebonden spirituelen’, waartoe 26 procent van de Nederlanders behoren die meededen aan het onderzoek.

Meester verdeelt nieuwe spiritualiteit in vijf stromingen:

  • Mainstream nieuwe spiritualiteit: de ultieme feel-good-spiritualiteit voor de rijken, denk aan het blad `Happinez´
  • Geëngageerde nieuwe spiritualiteit: inzicht moet tot handelen leiden, bekende auteur van deze stroming is Thich Nhat hanh.
  • Christelijke nieuwe spiritualiteit: wel de liefde, niet de zonde. ‘Een cursus in wonderen’ van Helen Schucman is een van de invloedrijkste boeken op dit gebied.
  • Neopaganisme: terug naar Moeder Natuur, zoals wicca, druïdendom en heidendom.
  • Levenskunst: helderheid schept ruimte om het eigen leven vorm te geven, bijvoorbeeld boek `Het leven als kunstwerk´ van Joep Dohmen.

Zie ook:

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=41819
http://hetzoekendhert.be/maarten-meester-over-nieuwe-spiritualiteit/
http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/dossiers/nieuwespiritualiteit/article2890719.ece/Nieuwe_spiritualiteit_in_Trouw.html
http://gebroedersmeester.fludo.nl/contact.html
http://www.gaandeweg.org/activiteiten/Maarten-Meester-Nieuwe-Spiritualiteit-23-4-2010.pdf