Gift

Gift

De belastingdienst heeft ons ANBI erkenning verleend, uw giften aan ons zijn dus aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting

Wij staan in het ANBI Register geregistreerd als Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie, de vestigingsplaats is Zwijndrecht

Ons RSIN registratienummer is 822898561

Uw bijdrage aan op IBAN bankrekeningnummer NL40 RABO 0305 4977 31 t.n.v. Stichting SENSE (Leusden) is bijzonder welkom. Zonder uw ondersteuning zouden wij niet in staat zijn om u onze diensten te verlenen.

Hartelijk dank!