Gift

Uw steun in de vorm van een financiële bijdrage aan Stichting SENSE is bijzonder welkom en wordt ontzettend gewaardeerd. Zonder uw steun zijn wij niet in staat zijn om onze activiteiten te continueren. En speciaal op ons 30-jarig jubileum in 2019, wordt een ‘jubileumgift’ heel erg op prijs gesteld!

Maak svp uw (jubileum-)gift over op IBAN rekeningnummer NL40 RABO 0305 4977 31 ten name van Stichting Sense, Leusden.

Stichting Sense heeft een ANBI-status, dus uw giften aan ons zijn aftrekbaar van uw belastingen, heel hartelijk dank!

Menu