Het kind en New Age

Rubriek New Age en nieuwe spiritualiteit
Titel Het kind en New Age
Lezing door drs. M. Petit, Interkerkelijke werkgroep Bijbel of New Age
Plaats, datum Utrecht, 1 juni 1991
Bewerkt door drs. G. van Ginkel, Sense, dec. 2019
Korte inhoud Kinderen worden op vele wijzen met New Age geconfronteerd. Dit beïnvloedt het denken, handelen en vertrouwen van het kind. Zijn de ouders zich hiervan bewust? Welke raad geeft de Bijbel ter bescherming?
Trefwoorden New age, kind, occultisme, regenboog
Bronnen R. Matzken: ‘Kind en Occultisme’; Dr.J. Murphy: ‘De kracht in jezelf’; D&A  Edmands: ‘Kinderen en astrologie’, E.C. Bertin: ‘Hekserij bij volle maan’, Bijbel

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg

 

 

 

Het kind en New Age

Inleiding

Je zou kunnen denken dat New Age een zaak is van volwassenen. Maar het blijkt dat New Age zich vooral bezig houdt met het kind. Met de bedoeling het al zo vroeg mogelijk vertrouwd te maken met de denkwereld van New Age. Er is een duidelijk plan om de kinderen in te palmen, want zij dragen de toekomst. Over ouders en grootouders wordt gesproken als over een ‘lost generation’: “Maar wij, de jeugd, gaan ons openstellen voor een Nieuwe Tijd!”

Uiteindelijk gaat het om macht: om zelf te bepalen wat goed of kwaad is, om zelf alle touwtjes in handen te hebben, om zelf ‘te zijn als God’. New Age streeft dan ook naar één wereldeconomie, één wereldgodsdienst en één wereldleider. Het wordt goed verborgen gehouden, maar uiteindelijk gaat het in New Age, beginnend bij het kind, om eer voor de slang. New Age gaat tegen God in.

Moeten we New Age serieus nemen? In Amerika wordt tijdens zogenaamde ‘creativiteitslessen’ aan kinderen op school geleerd zich te ontspannen door concentratietechnieken en om te leren luisteren naar en contact te krijgen met hun ‘geleidegeest’. Zal deze beweging niet verzanden voordat zij van de grond komt? De wens is de vader van de gedachte! Zo lachte een paar jaar geleden iedereen over de Transcendente Meditatie (TM) beweging, terwijl die toch een grote vlucht nam. We moeten de invloed van New Age niet onderschatten.

Er zijn mensen die misleid worden en van niets anders willen weten. Men staat niet open voor de waarheid. Als je de waarheid van het Evangelie niet wilt aanvaarden, dan zendt God een dwaalleer. Zoals bijvoorbeeld in de tijd van Jesaja: Israël hechtte geen geloof aan het kritische woord van de Profeet van God. Men hing aan de lippen van die 400 valse profeten van de Baäl, die allerlei gunstige tekenen zagen.

New Age gaat gepaard met: “.. allerlei krachten, tekenen  en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben” (2Tess.2:9-10). Uitspreken van mantra’s is in feite het aanbidden van afgoden (demonen) die vervolgens je bewustzijn binnendringen. De algemene kenmerken van New Age zijn: persoonsverandering (transformatie) door verandering van denken: een ander begrippenkader. God wordt gezien als een onpersoonlijke kracht, wij zijn zelf goddelijk, de mens staat centraal (het ‘ik-tijdperk’) en alles is met elkaar verbonden (‘holisme’). Vaak maakt New Age gebruik van Bijbelse begrippen, maar vult ze vervolgens naar eigen idee in.

De betekenis van kleuren

Bij veel (kinder)literatuur over New Age wordt een stuk van de regenboog afgebeeld; een parodie op de regenboog die na de zondvloed aan de hemel stond als teken van het verbond van God met Noach. En Paulus spreekt over de ‘veelkleurige wijsheid Gods’ (Efeziërs 3:10). De regenboog van New Age verwijst naar ‘chakra’s’ (energiecentra langs de ruggengraat) in de yoga literatuur. Van beneden naar boven zien we de volgende kleuren en betekenissen:

  • Rood, het energiecentrum van het stuitbeen;
  • Oranje, het energiecentrum van de milt;
  • Geel, dat van de navel;
  • Groen, dat van het hart;
  • Lichtblauw, dat van de keel;
  • Donkerblauw, dat van het voorhoofd;
  • Violet, dat van de kruin.

bij kind en new ageHoe hoger men is gevorderd op deze chakra ladder, des te ‘geestelijker’ zou men zijn, en des te dichter bij het doel van ‘zelfvergoddelijking’. Soms geeft men in afbeeldingen een aura rond het hoofd, zoals in de Rooms-katholieke kerk bij de heiligen. De kleur van het aura geeft aan hoe ‘hoog’ de betreffende persoon is gestegen.

De ‘kleurentherapie’ vinden we ook in de alternatieve geneeskunde. Lapjes van bepaalde kleuren worden ‘ter genezing’ op bepaalde lichaamsdelen gelegd. Ook draagt men ‘genezende’ stenen van bepaalde kleuren tegen specifieke kwalen, want ‘kleuren stralen energie uit’. Vooral in de Taoïstische wereld komt men deze vorm van werken met kleuren veel tegen. Het gaat zelfs zo ver dat vrouwen wordt geadviseerd zich in bepaalde kleuren te kleden, omdat dat ‘beter’ voor hen zou zijn. In de New Age wordt, tegelijk met een kleuradvies, een heel verhaal mee naar binnen geschoven dat vol zit met astrologie en Taoïstische filosofie.

Invloed op kinderen

New Age streeft ernaar om ook kinderen vertrouwd te maken met haar symbolen. In de kinderliteratuur wordt de regenboog gebruikt als een ‘brug’ tussen de wereld van de mensen en die van de goden (‘meesters van wijsheid’ genoemd). Op scholen, bij het vak Maatschappijleer, moeten tegenwoordig alle wereldgodsdiensten en geestelijke stromingen worden behandeld op basis van gelijkheid. De vraag is dan vooral: hoe gaat de leraar ermee om? Zo kan een leraar van de christelijke school trouw bijeenkomsten van de Rozenkruisers bezoeken en die voorkeur als vanzelf op de kinderen overdragen.

De eenhoorn is het symbool van ‘het derde oog’, van helderziendheid. Zo zond Veronica een kinderserie uit over de ‘ponypaardjes’ die voorzien waren van een eenhoorn. Ze hadden allemaal verschillende kleuren die overeenkomen met de kleuren van de chakra’s. Deze pony’s leefden in een land waar ze altijd gelukkig waren. Je kon ze roepen, en dan kwamen ze over de regenboogbrug naar je toe om je te helpen. Je kon ze ook mee naar bed nemen, dan zorgden ze ervoor dat je niet bang zou zijn in het donker. Zo werd voor de kinderen een schijn-veiligheid opgebouwd. Ze bidden dan niet meer tot Jezus, maar leren die pony-achtige wezens aan te roepen. Maar in de Bijbel wordt dit nadrukkelijk verboden in Jes. 47:12-15.

Zodra een kind geboren is, wordt zijn horoscoop getrokken en wordt het in een ‘systeem’ geschoven. De ouders laten zich in hun opvoeding leiden door uitspraken van de astroloog en sturen het kind volgens zijn plan de ‘voorbestemde richting’ in. Dit onder het motto: leer je kinderen beter begrijpen met behulp van de tekens van de dierenriem. Het gevolg is dat het kind geen kans meer heeft. God zegt daarentegen: voedt een kind op naar de eis van zijn weg. Ieder kind is uniek en apart; kijk daarom naar het kind en geef wat het nodig heeft om zichzelf te zijn. Maar in de astrologie ben je een Leeuw, of een Ram en daarmee basta.

Volgens de leer van New Age zullen er in de toekomst 10 ‘meesters’ komen, met aan het hoofd de ‘Maitreya’, om de wereldregering op zich te nemen. Kinderen worden hierop al voorgeprogrammeerd door een tv-serie als ‘De troetelbeertjes’. Er zijn 10 van deze beertjes, allemaal met een ander teken op hun buik: een regenboog, een hart, een zonnetje, enz. Als een kind iets nodig heeft, dan moet het een van die 10 beertjes aanroepen die deze bepaalde wens het best kan vervullen. Zo worden kinderen op speelse wijze in contact gebracht met ‘de andere wereld aan gene zijde van de regenboog’.

Er zijn ook strips en tekenfilms met eenzelfde strekking. De moraal van al deze verhalen is dat kinderen leren een ongewenste situatie te manipuleren door een beroep te doen op hun onzichtbare ‘vriendjes’. Die veranderen vervolgens op magische wijze het denkpatroon en daardoor treedt plotseling de gewenste verbetering op. Spelenderwijs leren kinderen zo alles over ‘gedachtenkracht’, hypnose en telekinese. Met name heeft dit betrekking op het milieu. Ouders worden voorgesteld als autoritaire betweters die de aarde hebben verknoeid. Maar samen met die ‘helpers’ uit de onzichtbare wereld worden de kinderen opgeroepen te gaan bouwen aan een ‘nieuwe wereld’ in een ‘nieuwe tijd’…. Zo loopt er een helderziende Robin Hood over het tv-scherm, op de tijd dat de meeste kinderen voor de buis worden geparkeerd.

Vroeger had je sprookjes. Daar kwamen ook heksen en kabouters in voor. Maar dat was  nog betrekkelijk onschuldig. De laatste 10 jaar zijn er steeds meer series en verhalen verschenen, waarin omgang met het occulte in de vorm van instructies wordt doorgegeven, zonder enige waarschuwing. Er wordt kinderen openlijk bijgebracht: zus en zo moet je je onzichtbare vriendjes oproepen. Het is hetzelfde principe als van de zondagsschool: je hoort een verhaal, je ziet de plaatjes, en vervolgens ga je er een knutselwerkje of een tekening over maken. Zien, horen, zelf doen. Zo blijft de informatie bij het kind ‘hangen’ (conditioneren). Ze spelen het na en fantaseren er nog wat bij. Zo wordt het werkelijkheid voor hen.

Voor de wat oudere kinderen (10-12 jaar) zijn er strips waarin demonie en satanisme openlijk worden getoond. De meest afgrijselijke gedrochten worden ten tonele gevoerd, gewapend met allerlei magische krachten. Een voorbeeld: ‘De strijd van de onderwereld tegen Eternia, de eeuwige stad’ is een stripverhaal waarin de eeuwige stad (een parodie op Jeruzalem) wordt verdedigd door Adam. Zijn tegenstander is Skeletor die woont in het schedelkasteel (een parodie op Golgotha). De boze machten hebben de eeuwige stad overmeesterd.

Skeletor heeft verschillende wapens: een schild, een zwaard, een helm, enzovoort. Als hij deze dingen oppakt, ontketent hij allerlei magische krachten (parodie op de geestelijke wapenrusting, Ef.6). Er is ook een instructie bij: als je de Skeletor-helm opzet, dan worden je eigen gedachten door Skeletor geleid …

In een ander stripverhaal wordt Trigon de Verschrikkelijke, een vader-god, ten tonele gevoerd, die alles wat hij aanraakt, verandert in het tegenovergestelde. Wat eens goed en mooi was, maakt hij tot iets ellendigs. Hij brengt dood en vernietiging. En zo zijn er strips vol occulte symbolen om problemen mee op te lossen.

Naast stripverhalen is ook muziek voor de jeugd een middel om het nadenken stil te zetten en willoos weg te zweven op de sfeer die door de muziek wordt opgeroepen. Met name de satanische hardrockgroepen zijn gevaarlijk. Sommigen zijn gespecialiseerd in thema’s als drugs, seks of de dood. Met toepasselijke kledij, maskers, lichteffecten en oorverdovende ‘muziek’ wordt een werkelijk angstaanjagende sfeer geschapen.

Verder is hekserij iets heel gewoons geworden in de kinderwereld. Het kleuterblad ‘Bobo’ heeft verhalen over ‘Foeksia de miniheks’, verhalen die wekelijks door de juf aan de kleuters worden voorgelezen. Foeksia is een sympathiek persoontje dat de kinderen erg aanspreekt, zo leren ze de heks leuk te vinden. Uit onze eigen jeugd kennen we natuurlijk het verhaal van Hans en Grietje, maar daar is de heks een boos wezen. Ze doet zich wel aardig voor, maar heeft duidelijk boze plannen. Dat maakt een wereld van verschil; met zo’n sprookje kan een opvoeder wél uit de voeten.

Conclusie

Men kan New Age voorstellen als een boom. Haar wortels zitten onder de grond. De boom die hieruit opkomt, draagt in zich de voedingssappen van het occultisme. In de vele takken van de boom herkennen we de grote verscheidenheid aan disciplines waar het occultisme zich mee blijkt te kunnen verbinden. Zo zijn er allerlei combinaties mogelijk: occultisme in de wetenschap, in de medische sector, in het onderwijs, in de religie, enzovoort. De tragiek is dat juist kinderen daar het slachtoffer van worden.

Het Bijbels beeld van onze kinderen is, dat zij zijn geboren in gebrokenheid, onder de zondeval. New Age leert daartegen dat wij onze kinderen hebben ontvangen in goedheid, maar dat wij hen met onze (christelijke) opvoeding hebben verprutst en hen trauma’s hebben aangepraat. Het Bijbels doel met betrekking tot onze kinderen is dat zij leren leven tot eer van God. De New Age-opvoeding echter leert een kind te leven ter ere van zichzelf. Als de duivel zou komen als een ‘bokkenpoot’, met oorlog en tirannie, dan zou geen zinnig mens achter hem aan lopen. Maar hij komt met ‘verlokkende ongerechtigheid’. En daarvan moeten wij ons bewust worden. Dan kunnen wij er ook onze kinderen op wijzen en hen ertegen beschermen.

Voor ouders lijkt het bijna onmogelijk om hun kinderen voor dit soort verborgen misleiding te beschermen. Ze zouden dan elk kinderprogramma zelf moeten meekijken, terwijl de tv juist zo vaak als ‘kinderoppas’ wordt gebruikt. Bovendien: wat weten de meeste ouders van al deze dingen? Vraag ouders om uit te leggen wat het verschil is tussen toveren en de wonderen van Jezus, hoe zou je dat aan een 4-jarig kind uitleggen? Menig theoloog zou daar nog grote moeite mee hebben.

Er is in de Kerken maar heel weinig begrip voor de geestelijke problemen waar deze kinderen na verloop van tijd mee worden geconfronteerd. Ze worden ervaren als lastig en buiten de groep gezet, terwijl ze eigenlijk pastorale hulp nodig hebben. Verder hebben mensen die paranormaal begaafd blijken te zijn, vaak voorouders die zich met occulte zaken hebben beziggehouden. Zo werkt dat door. Die geestelijke banden vanuit het voorgeslacht zouden in de kerk verbroken moeten worden – in de Naam van Jezus Christus – om hen bij hun bekering daadwerkelijk vrij te zetten.

Het beste is om vooral uit het Nieuwe Testament die passages op te zoeken waarin de macht van de duivel naar voren komt, maar waarbij de macht van God sterker blijkt te zijn. Verder is ook een hecht en gezellig gezinsleven van groot belang. Gewoon een stuk warmte en liefde geven. De vader is daarbij heel belangrijk want veel kinderen ontlenen hun Godsbeeld aan het beeld dat zij hebben van hun natuurlijke vader.

© Stichting Sense als opvolger en rechthebbende van de Interkerkelijke werkgroep “Bijbel of New Age”