Globalisme en Bijbelse Eindtijd (deel 1)

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2018/07/Sense-e1604852204309.png

Rubriek Voortijd, Toekomst en Eindtijd
Titel Globalisme en Bijbelse eindtijd (1)
Lezing door Drs. ing. Gerrit van Ginkel
Plaats, datum Amersfoort, 5 februari 2022
Korte inhoud Welke ontwikkelingen zijn er in de wereld gaande en hoe verhouden die zich tot het toekomstscenario dat de Bijbel schetst?
Trefwoorden Globalisme, great reset, World Economic Forum, WEF, Agenda’s, wereldregering, wereldreligie, nationalisme, wereldorde, Klaus Schwab, Thierry Malleret
Bronnen Klaus Schwab, ‘The Fourth Industrial Revolution’ en ‘Covid-19, The Great Reset’;
Alice Bailey, ‘Brieven over occulte meditatie’, ‘Discipleship in the New Age’ en ‘De wederkomst van de Christus’;
Bob de Wit, ‘Society 4.0: Resolving eight key issues to develop a citizen society’;
https://www.weforum.org/;
https://id2020.org/digital-identity;
https://id2020.org/;
https://jezuskomtspoedig.nl/Home/ ;
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development ;
Transhumanisme, trends en ontwikkelingen – Stichting Sense;
https://radioisrael.nl/volgend-jaar-opening-one-world-religion-headquarters-volgend-jaar/; Bijbel

Introductie
‘Wordt de wereld een dictatuur?’ Ik herinner me als kind de oorlog: brallende toespraken van Adolf Hitler via een verboden radio, toegejuicht door duizenden, vereerd als een God en ondersteund door Joseph Goebbels, de minister van propaganda. Mensen begroetten elkaar met ‘Heil Hitler’. Een 1000-jarig rijk zou aanbreken. Kan dit opnieuw gebeuren? Dit speelt bij het onderwerp globalisme (de ideologie, niet: globalisering, de trend). Verplaats je in de positie van een Duitser in 1933: Mein Kampf was gepubliceerd, maar velen hebben het niet gelezen of serieus genomen. De economie lag toen in het slop en er was chaos in de samenleving. Dat riep om een ‘redder’. Zodoende kwam de nazi-ideologie op en brengt een beschaafd en democratisch land Hitler in Europa.

Ik verwacht de komst van Jezus om Zijn gemeente op te halen (1Tess.4, 1Kor.15) en zeven jaar daarna Zijn komst op aarde voor Israël: Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan (Zach.14:4). We bezien hier het globalisme vanuit Bijbels perspectief. De Bijbel heeft de toekomst beschreven. Gods plan met de wereld is bekend. Het is aan ons de tekenen van de tijd te onderscheiden. Daarbij gaat het ons bij het globalisme om feiten, wat is er momenteel aan de hand?

New Age en eindtijd
De New Age-beweging had het al over een nieuw tijdperk: ‘Aquarius’ (de 21e eeuw). De ‘moeder’ van New Age, Alice Bailey (1880-1949) beschrijft in haar boek, ‘De wederkomst van de Christus’, dat er in alle wereldgodsdiensten ‘iemand’ wordt verwacht. Vele namen zijn aan deze persoon toegeschreven: de Avatar, de ‘wederverschijning van de Christus’, de Maitreya, de Boddhissattva, de Iman Mahdi (door shiïtische moslims), het Wezen, de Bron, een Oneindige Intelligentie en ook als de Christus. Het valt op dat Bailey de Bijbel mengt met occultisme en God deels associeert met een onpersoonlijke energie.

In onze tijd zou er sprake zijn van The Great Awakening of The Great Reset (= Great Deception?), The dawning of the Great Light (= false light/religion). Alles in die zienswijze, afkomstig uit de New Age, is God en alles draait om onszelf. Er worden allerlei vreemde begrippen gebezigd in een onzichtbare wereld, zoals: dynamische waarheid, magnetische energie, ‘werkend naar een Plan’ (vgl. nu), ‘thans is Zijn uur aangebroken’ (nu: ‘unieke kans’), ‘zijn ingewijde werkers’, ‘goede wil in de mens’ en ‘zijn komst hangt van ons werk af’ (uit: Arcane school, Lucis Trust – voorheen: Lucifer Trust – Genève).

De (Bijbelse) ‘eindtijd’ is de periode tussen de eerste en tweede komst van Jezus, of, in engere zin, sinds in 1948 Israël weer als natie bestaat. De Bijbel noemt Israël ‘de vijgenboom’ die na 2000 jaar verdorring weer tot leven is gekomen. Wij zijn het ‘geslacht’/’generatie’ die dit meemaakt: Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren (Marc.13:28-30). De aansporing is, ‘wees waakzaam!’.

Afbeelding met tekst, person, persoon Automatisch gegenereerde beschrijvingGlobalisme
Globalisme is de ideologie voor de ‘Nieuwe Wereldorde’ (New World Order, NWO). Het is een religieuze eenheid als bindmiddel van politieke macht. Denk aan aanbidding van Ceasars. Een spirituele beweging die een NWO wil (oude droom: VN, trilaterale commissie, Bilderberg-groep). Een ideologie over een gewenste toekomstige wereld. Een belangrijke propagandist van het globalisme is het ‘Wereld Economisch Forum’ (World Economic Forum, WEF). Concreet stellen zij een blauwdruk van een nieuwe, duurzame en rechtvaardige wereld voor. Het gaat over duurzaamheid, immigratie, diversiteit, afschaffing van contant geld en overdracht van soevereiniteit.

Een wereldwijde herstart/reset
Veel aspecten en internationale organisaties zijn in het geding, zoals: ‘Agenda 2021’, dat zijn de doelen van de Verenigde Naties voor de 21e eeuw, en ‘Agenda2030’ als tussenstap. Vooral het boek ‘Covid-19, The Great Reset’ (juli 2020) van Klaus Schwab en Thierry Malleret, is een politieke agenda voor de hervorming van de wereldwijde sociaaleconomische en financiële orde. De uitvoering van deze agenda wordt gecoördineerd door het Wereld Economisch Forum en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Nederlandse regering is betrokken in de uitvoering van deze agenda en heeft juridisch bindende afspraken met het WEF gemaakt. Deze hervormingsagenda wordt ook gesteund door een financieel-economische (elite)club van belangrijke bedrijfsleiders en staatshoofden die jaarlijks in het Zwitserse Davos vergadert.

Hier volgen enkele citaten en kritische kanttekeningen bij dit boek, ‘Covid-19, The Great reset’.

Uit het voorwoord:

 • ‘Covid-19 heeft de wereld dramatisch veranderd, de wijze waarop landen moeten worden geregeerd, hoe te leven met elkaar en hoe deel te nemen aan de globale economie’; ‘The Great reset betreft vérrijkende en dramatische implicaties voor de wereld van morgen’, dit wijst op een plan, is dus mogelijk al voorbereid(?);
 • Het boek bevat zowel theorie als praktische voorbeelden. Verder is het hoofdzakelijk een uitleg van ideeën, hoe de ‘post-pandemiewereld’ eruit zal zien of behoort te zijn;
 • Het behandelt de impact van de pandemie (gezondheidscrisis) op drie niveaus:
 • macroniveau: economie, samenleving, geopolitiek, milieu en technologie;
 • microniveau: specifieke bedrijfstakken (horeca, transport, etc.) en ondernemingen;
 • persoonlijk niveau: psychologisch, ‘hoe we ons zullen voelen’, het nieuwe normaal, ‘wat gaat er met jou gebeuren?’. Thema’s als thuiswerken, minder reizen, internet-kopen, afhankelijker zijn van de overheid, consequenties voor privéleven, et cetera.
 • De ‘herstart’ zou leiden tot een betere wereld: inclusiever (waarbij achtergebleven groepen ingesloten worden), met meer gelijkheid en respectvoller voor ‘Moeder Natuur’ (naar aanleiding van de klimaatcrisis). Het is de perfecte wereld zonder God: ‘De wereld die we achter ons laten, is er een vol nare verrassingen. Maar nu zien we glorierijke kansen en uitdagingen voor een herstart (overgang, transitie) waarop we voorheen niet durfden te hopen’.

Uit de introductie:

‘De wereldwijde crisis stort alles in, voor iedereen. Het is daarom de grootste uitdaging sinds generaties. Dit is hét moment. Veel zal er voor altijd veranderen. Het brengt economische verstoringen van ongekende afmetingen, wat een gevaarlijke periode oplevert op veel fronten. Geen bedrijfstak of bedrijf wordt gespaard. Miljoenen ondernemingen riskeren de ondergang, of gaan een onzekere toekomst tegemoet.’ Er wordt een duister scenario geschetst, gebaseerd op angst;

 • Op persoonlijk vlak (het derde niveau): ‘maar diepe existentiële crises bevorderen ‘introspectie’ en het potentieel voor transformatie’. Daarop volgt de belofte dat een nieuwe wereld zal opdagen;
 • Velen vragen zich in de crisis af: ‘wanneer keren we terug naar het ‘normaal’? Het antwoord is: ‘nooit!’ (toen al, in juli 2020!);
 • Sommige ‘wijzen’ (goeroes) spreken al van BC (before crisis) en AC (after crisis): ‘We zullen voortdurend verrast worden. De onverwachte aard van deze veranderingen zullen gevolgen hebben van de tweede, de derde en de vierde orde en elkaar opvolgen als achtereenvolgende watervallen, met onvoorziene uitkomsten. Daardoor zal een ‘nieuw normaal’ ontstaan.’ Herinneren we ons de belofte van een ‘terugkeer naar normaal’? We zitten nu in de eerste fase van het Plan. Zou er meer aan de hand zijn dan alleen een virus?

Het boek ‘Covid-19, The Great reset’ is een poging een licht te werpen op de komende veranderingen naar een wenselijker en houdbaardere (sustainable) wereld. De schrijvers zijn knappe analisten, sociale ingenieurs en architecten van de ‘Vierde industriële revolutie’. Experts in mediacommunicatie, gesteund door een rijke elite. Zij plaatsen de huidige wereld in een breed historisch perspectief: ‘mensen, inclusief hun voorgangers, bestaan al 200.000 jaar. Bacteriën bestaan miljarden jaren en virussen minstens 300 miljoen jaar. Dit betekent dat pandemieën bij de mensheidsgeschiedenis behoren.’ Dit is taal van evolutiebiologen. Ze concluderen: ‘We zijn in oorlog met een onzichtbare vijand’.

Uit de conclusies:

 • ‘Zou Covid-19 de bliksem voor de donder kunnen zijn?’ Dit lijkt op een Plan te wijzen;
 • ‘Tenzij we iets doen om de huidige wereld te herstarten, zal die van morgen zwaar geraakt worden.’ Daarop volgt de oproep: ‘We moeten ‘de Grote Herstart’ in beweging zetten. Dit is absoluut noodzakelijk. Anders ontstaan ernstige schokken, zoals conflicten en zelfs revoluties. De pandemie verschaft ons een zeldzame kans. We móeten veranderen. Ons globale huis moet op orde worden gebracht. We hebben geen keuze.’ Het is voor hen ‘buigen of barsten’, er is geen alternatief;
 • Zij bieden een ‘wenkend perspectief’ voor een wereld die: ‘Minder verdeeld, minder uitstoot, minder destructief en meer inclusief is, met meer gelijkheid en die eerlijker is dan de wereld die we achterlieten’ Dit wijst naar een ‘vierde industriële Revolutie’;
 • ‘De pandemie leidt tot stagnerend inkomen en wijziging van sociale contracten. Dit versterkt de Politieke Agenda en de toepassing van technieken’ en lijkt te wijzen op meer surveillance en bijvoorbeeld de corona-app;
 • Als absolute voorwaarde wordt een verdere samenwerking mét en tússen de landen met een ‘uiterste menselijk cognitieve vaardigheid’ genoemd;
 • ‘Er is de mogelijkheid van grotere sociale gelijkheid én om de ‘2030 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ (Sustainable Development Goals, SDG’s) te halen en een nieuw tijdperk van welvaart te openen. De pandemie kan ons tenslotte voorbereiden op het oplossen van existentiële bedreigingen’. In Amerika bereidt het Ministerie van Openbare Veiligheid (DHS) zich daarop voor;
 • Op het persoonlijke (derde) niveau wordt gezegd: ‘Onze hoop is gevestigd op de collectieve wens tot verandering’. Dit riekt naar propaganda en hersenspoelen?;
 • Na corona moet klimaatverandering prioriteit krijgen: ‘Een groen herstel, een betere toekomst en een economisch systeem dat prioriteit geeft aan het collectieve welzijn’. Zijn dit gevolgen van de tweede en/of de derde orde?;
 • ‘We staan op het kruispunt naar een betere wereld: inclusiever, gelijker en respectvoller naar Moeder Aarde.’ Hier lijkt een nieuwe heilsstaat te ontluiken! Waar hebben we dat eerder gehoord? Was dat al niet bij het communisme en bij Hitler?

Agenda’s

‘Agenda 2021’, ‘Agenda 2030’ met digitale geboorteregistratie en The Green Deal zijn allemaal onderdelen van The Great Reset, voorbereid door het WEF met boeken als ‘Covid-19, The Great Reset’ en ‘The 4th Industrial Revolution’ (met daarin de fusie tussen mens en computer, het ‘transhumanisme’). Dit alles is geen theorie, maar zwart-op-wit gestelde projecten. Het doel van het WEF is een top-down socialistisch-technocratische wereldregering. De plannen luiden concreet:

 • ‘Weg met nationale soevereiniteit, nationalisme is een kwaad’;
 • Kapitalisme wordt vervangen door corporatisme (een mix van private sector en overheid);
 • Democratische vrijheden werken belemmerend en moeten dus worden opgeheven;
 • Er moet een nieuwe maatschappij met surveillance ontstaan onder het motto: Build Back Better (BBB).

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2022/02/word-image.jpeg

Kans
Nadat in 2020 de pandemie werd uitgeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zagen enkele wereldleiders een ‘gouden kans’ om tot wereldwijde eenheid te komen. Voormalig topman van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, zei: ‘Wereldleiders moeten het eigen nationalisme opzijzetten in het belang van de mensheid en beginnen met een ‘globaal wereldsysteem’ (global governance)’. Deze oproep was gericht aan de G-20, het IMF en de Wereldbank met een beroep op ‘mensenrechten, solidariteit, en gerechtigheid’. Om zo: ‘onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid als wereldburgers te nemen. Gezondheid en planeet aarde zijn in gevaar. Het streven moet zijn naar een gecentraliseerde regeringsmacht om de gezondheidscrisis en de klimaatproblemen op te lossen. Een ‘éénwereldalliantie’ is de oplossing.’ De Europese groep ‘Democratie Zonder Grenzen’ heeft zich ondertussen hierbij aangesloten en wil de mensen als ‘wereldburger’ laten registreren.

Wereldleiders binnen het WEF kwamen in 2020 tot de conclusie dat onze planeet een ‘wereldwijde herstart’ nodig heeft. Daartoe werd een ‘universele agenda’ opgesteld met de belofte om ‘alle aspecten van de samenlevingen en economieën te vernieuwen’. (Met afbraak van de bestaande samenlevingen en economieën?) Het WEF roept alle naties op om mee te doen onder het motto: ‘Eenheid = overleven, eenheid = welvaart’. Wie kan daartegen zijn? Dit is wat het boek zegt. De inhoud wordt momenteel voor onze ogen uitgerold. The Great Reset is noch theorie, noch geheim.

Wat is het einddoel van de Grote Reset?
Het einddoel is een éénwereldsysteem, geholpen door technocratie in een surveillancemaatschappij. Vergelijk de (covid)pasjes met toegang in ‘het nieuwe normaal’. Voor dit doel is een centrale dataopslag van de wereldbevolking nodig, conform ID2020 (een biometrisch-digitale identiteit). Dit is een vereiste voor een nieuwe wereldorde (vergelijk de Bilderberg-groep en New Age). Organisaties die dezelfde doelen nastreven zijn NGO’s, de Verenigde Naties, het Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), de WGO, de Foundations van Bill & Melinda Gates, Rockefeller, Soros en vermogenbeheerders Blackrock en Vanguard. Zij allen hebben ‘lijntjes’ naar het WEF, die het proces faciliteert. Grootmachten als de big pharmabig (digi)tech, big finance en big media staan daarachter. Zij vertegenwoordigden de WEF-vergaderingen van januari 2020 en mei 2021. Het lijkt wel of we hier het scenario van Openbaring 13 naderen.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2022/02/word-image-1.jpeg Wat wil men bereiken, is samenvattend:

 • Het elimineren van de nationale soevereiniteit/onafhankelijkheid;
 • De vervanging van de vrije markt en het economisch systeem;
 • Het afschaffen van privébezit (‘niets bezitten, toch gelukkig zijn’);
 • Een universeel basisinkomen (UBI);
 • En een geldloze samenleving (digitaal geld, bitcoins, crypto currency, blockchain- technologie).

De FED en het ECB zijn al met dit laatste bezig. The Great Reset zal ook over een monetaire component beschikken: de inzet van digitaal centralebankgeld (CBDC´s). Dit wordt gepromoot door vele organisaties uit het netwerk van het WEF. Het is geen (complot)theorie, bevat niets geheimzinnigs en is allemaal gedetailleerd gepubliceerd (zoals Hitler zijn plannen al had vastgelegd in zijn Mein Kampf – ‘Mijn strijd’).

Klaus Schwab zei: “Het is nu hét historische moment, niet alleen om het virus te bestrijden, maar ook om het systeem vorm te geven. De pandemie is een kans om onze wereld te herstellen. De wereld moet gezamenlijk en snel handelen om alle aspecten (!) van onze samenlevingen en economieën te renoveren. Van onderwijs tot sociale contacten en werkomstandigheden. Alle landen, van de Verenigde Staten tot China, moeten meedoen en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden doorgelicht’.

Welke eenheid beoogt het WEF?

Als ‘katalysator van het globalisme’ streeft het WEF naar een specifieke vorm van eenheid:

 • Géén eenheid op basis van Joods-christelijke moraal en normen (vergelijkbaar met de EU);
 • Een morele code afhankelijk van veranderende definities van ‘waarheid’;
 • Gebaseerd op één godsdienst, een ‘oecumene van bestaande religies’ (Bailey). Denk aan Openbaring: een valse religie gesymboliseerd door Babylon, de ‘grote hoer’ versus de bruid van het nieuwe Jeruzalem (Opb.21). De Bijbel voorzegt een toekomstige wereldorde, gedicteerd door de geest van een machtselite die: samenspant tegen de HEERE en Zijn Gezalfde (Ps.2, de Messiaanse Koning).
 • Eenheid door een wereldwijde crisis (gezondheid/financiën/cyber);
 • Eenheid door een universeel basisinkomen (UBI) die inkomensverschillen zal opheffen (gelijkheidsstreven). We zien tendensen van dit soort eenheid ook in Nederland. Zowel op moreel gebied als in wetgeving/politiek: abortus, experimenteren met embryo’s, homohuwelijk en gender-discussie.

Wat zegt de Bijbel over de eindtijd?
Ongeveer een derde van de Bijbel bevat profetische uitspraken, deels nog onvervuld, zoals rond de eindtijd. God beschrijft het reddingsplan voor Zijn schepping, zowel in het Oude als Nieuwe Testament. De duivelse alliantie van satan, antichrist en antigeest kan dit plan niet verhinderen. In dat reddingsplan worden voorafgaande ‘weeën’ genoemd. Jezus zal op aarde Zijn Koninkrijk van duizend jaar oprichten vanuit Jeruzalem, op de zetel van David.

Op de vraag van de discipelen naar het tijdstip van Zijn wederkomst en de voleinding van de wereld, antwoordt de Here Jezus: Pas op dat niemand u misleidt (Matt.24:4).

Dit is misschien wel de belangrijkste waarschuwing voor ons: Dwaalleraars zullen komen en zeggen “Ik ben de Christus” (zoals Alice Bailey). De Bijbelse waarschuwing is: er komt een antichrist, dé antichrist. Hij is de ‘valse profeet’. Over die tijd staat geschreven: ‘Kinderen het is het laatste uur’ (1Joh.2:18), ‘weeën’ (Opb.9:12), een tijd vergelijkbaar met die van Noach (Mt.24:37) en ‘wees waakzaam en nuchter’ (1Petr.5:8).

Het wordt een tijd van ‘grote benauwdheid’ voor Israël (Dan.12:1). Een ‘grote verdrukking’, de 70e jaarweek van Daniël. Het scenario van de grote verdrukking (Opb.7:14) komt naderbij. In het boek Openbaring worden twee ‘beesten’ genoemd, de een uit de ‘(volkeren)zee’, de ander uit het ‘land’. In de uitleg wordt de eerste gezien als een dictator met politieke macht, wellicht afkomstig uit Europa. Een niet-Jood. De tweede, de valse profeet, afkomstig uit Israël, is een Jood. In nauwe samenwerking zullen beide personen een regime invoeren dat mensen dwingt tot het aanbrengen van een ‘merkteken’ (Opb. 13). Zonder dit teken op voorhoofd of hand kan men niet kopen of verkopen.

De dictator en zijn religieuze compagnon, de antichrist, eisen absolute gehoorzaamheid en aanbidding. Dit op straffe van de dood. Tijdens dit bewind zal de antichrist zich in de te bouwen tempel te Jeruzalem begeven en er een beeld plaatsen. Men wordt gedwongen dit beeld, een ‘gruwel der verwoesting’, te aanbidden.

De tijd, voorafgaande aan de wederkomst van Jezus, wordt vergeleken met de tijd van Noach. Daarom wordt opgeroepen tot waakzaamheid. De komende machtsmanifestatie van satan zal uiteindelijk mislukken. Het gebed ‘Uw Koninkrijk kome’ zal na de Grote Verdrukking in vervulling gaan en wel zodra Jezus terugkeert op de Olijfberg te Jeruzalem. Dan begint Zijn vrederijk.

Wie is de antichrist?
Voorafgaand aan de komst van Jezus op aarde komt een ander, een mens die beschreven wordt als: de misleider en de antichrist (2Joh.7). Hij ontvangt macht van satan, is satanisch geïnspireerd of bezeten. Hij wordt ook genoemd: de wetteloze, ‘zoon van het verderf’, tegenstander en ‘hij die zich in de tempel Gods zet’ (2Tess.2). De komst van deze valse Messias gaat gepaard met misleiding en bedrog. Hij presenteert zich als een ‘verlosser’. Deze antichrist bedient zich van een vals religieus systeem, een valse kerk (Opb.17). Samenvattend blijkt uit Bijbelteksten (NT, OT) dat hij is een:

 • Satanisch geïnspireerde politieke manipulator (1Joh.2:18);
 • Magnifiek redenaar en promotor van zichzelf (Dan. 11:36);
 • Economisch strateeg (Dan. 11:43);
 • Militair demagoog (Dan.11:40);
 • En religieuze Messias (2Tes.2:4).

Zijn geest is al werkzaam, maar de persoon moet zich nog openbaren. Hij kan zich nog niet openbaren zolang de gemeente, de weerhouder, nog niet opgenomen is (1Tess.4; 1Kor.15). Hij belooft: vrede en veiligheid (1Tess.5:3). Het bindmiddel van zijn nieuwe wereldorde is een éénwereldgodsdienst onder leiding van de nog onbekende dictator. Het betreft de ‘onheilige drie-eenheid’ (666) van satan, antichrist en antigeest.

Hoe beschrijft de Bijbel het rijk van de dictator en de antichrist?
Openbaring 13 en 17 beschrijft tien koningen, symbolisch voorgesteld door tien horens, die een laatste wereldrijk zullen vormen. Op grond van de profetie van Daniël zal de antichrist vermoedelijk aan de macht komen vanuit het gebied van het voormalige Romeinse rijk: Europa. Verwacht wordt dat zijn strategie van wereldregering aanvankelijk gebouwd wordt op een verleiding, gebaseerd op: vrede en veiligheid (1Tess. 5:3; Dan.9:27; Op.13:14-17). De meest dominante manifestatie van dit rijk is de tweede helft van de zevenjarige Grote Verdrukking.

Het hoofdkwartier van deze nieuwe wereldorde is Babylon (Op.17). Plaats van de eerste globale rebellie tegen God en broeinest van valse religie en anti-goddelijke gezindheid. Deze stad zal een religieus, cultureel en commercieel stedelijk centrum worden (Opb.17 en 18). De apostel Johannes stelde deze stad voor als een prostituee, als: de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde (Opb.17:3-5). Deze ‘vrouw’ stelt een vals religieus systeem voor dat de mensen verleidt en bedwelmt met haar afvallige godsdienst. Dit Babylon staat in contrast met de heilige stad Jeruzalem, die neerdaalt vanuit de hemel, van God uit (Opb.21).

Is The Great Reset een opmaat naar de Grote Verdrukking?

De ‘Grote Herstart’ van het WEF toont overeenkomsten met het regime van de antichrist. De ideologie:

 • Lijkt op torenbouw van Babel (Gen.11) en Babylon (Opb.17 en 18);
 • Richt zich op de ‘digitaal levende’ jeugd (sociale media en onderwijs);
 • ID2020: iedereen digitaal geregistreerd: biometrisch identificeren;
 • Software-updates bepalen toegang (vgl. sociaal krediet China);
 • China: heeft al een sociaal kredietsysteem;
 • Geen contant, maar digitaal geld (CBDC) (CBDC´s), dit maakt surveillance/controle mogelijk (denk aan Big Brother uit de dystopische toekomstroman ‘1984’ van George Orwell);
 • Gaat richting ‘global governance’;
 • Beheer van vaccinaties (Europees elektronisch patiëntendossier) en geldtransacties;
 • Ondersteuning door media (propaganda, vergelijk: Goebbels);
 • De ‘sterke man’ ontbreekt nog.

Je zou kunnen zeggen dat The Great Reset een voorbereiding is op de regering van de antichrist, er hoeft slechts een reset-knop te worden ingedrukt om het geheel in werking te zetten. De infrastructuur is nu al aanwezig.

Conclusie
Het lijkt erop dat de huidige ontwikkelingen – zowel de digitalisering met bijvoorbeeld ‘ID2020’, een wereldwijd identificatiesysteem-in-voorbereiding, de toenemende globalisering, bijvoorbeeld op het gebied van een financiële wereldtop, als een wereldwijde ordening en een wereldwijde politie – richting een global governance gaan. Men stelt steeds meer dat problemen, zoals de p(l)andemie en klimaatcrises, alleen op wereldschaal oplosbaar zijn. Daartoe zou een wereldregering met wereldomvattende surveillance nodig zijn, voor bijvoorbeeld het beheer van vaccinaties en geldtransacties. Dit wordt steeds meer mogelijk gemaakt door massacommunicatietechnologie en -media.

Het begint erop te lijken dat onvervulde profetieën worden vervuld. Wissels gaan om. Een digitaal platform (podium) voor een komend, antichristelijk wereldrijk en diens leider bestaat al. En het draagvlak ervoor wordt groter. In een psychologische oorlogvoering, een psychologische operatie (psych-op), strijden de media tegen gevaren (klimaat) die gezondheid en planeet aarde bedreigen. Vindt er een massale misleiding plaats?

Wij kunnen het ons niet permitteren onwetend en naïef te zijn met betrekking tot deze ontwikkelingen. Zijn we blind voor de toestand van de wereld en van de niet-geredden? Omdat in de eindtijd de liefde tot de Waarheid afneemt, is men bereid de leugen te geloven. De geschiedenis geeft hiervan beangstigende voorbeelden. Daarvoor lijken de huidige wereldwijde crises (onder andere corona, de klimaatdreiging en op financieel gebied) een unieke omstandigheid te vormen om wereldwijde draconische maatregelen in te voeren. Wie de Bijbel leest, herkent mogelijk de huidige ontwikkelingen in het licht van de profetieën over de eindtijd.

Het zou kunnen dat de crises van vandaag de toekomstige gebeurtenissen van Openbaring voorbereiden. Zoals de sterker wordende roep om ‘een sterke man’, de ‘juiste wereldpresident van de 21e eeuw’. Wij nemen de functie van Bijbelse wachter in en signaleren de gevaren.

Gelukkig, God grijpt in, Jezus komt. Vóór de antichrist verwachten wij de komst van Jezus Christus, die ons ophaalt in de lucht. Bent u daarbij? Kunt u ontsnappen aan een ‘hel op aarde’? Het is dan zaak om Jezus als Redder aan te nemen en op Hem te vertrouwen. U bent dan ‘hemelburger’, toekomstig bewoner van het ‘Vaderhuis’. Jezus zal uiteindelijk zijn positie innemen als Koning der koningen. Weest dan waakzaam, Zijn komst is nabij, het is nog niet te laat om in Hem te geloven en de komende wereldwijde terreur te ontlopen!

 

Naar deel 2