Globalisering en Bijbelse eindtijd (deel 2)

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2018/07/Sense-e1604852204309.png

Rubriek Voortijd, Toekomst en Eindtijd
Titel Globalisering en Bijbelse eindtijd (2)
Lezing door Dr. drs. Bart Eikelenboom
Plaats, datum Amersfoort, 5 februari 2022
Korte inhoud Welke ontwikkelingen zijn er in de wereld gaande en hoe verhouden die zich tot het toekomstscenario dat de Bijbel schetst?
Trefwoorden Globalisme, Great reset, WEF, wereldregering, nationalisme, wereldorde
Bronnen CIP-nieuws, column Lineke Blijdorp, 17-11-2021;
CIP-nieuws, John van der Aa;
CIP-nieuws, 7-12-2021;
Ds. Theo Niemeijer, lezingenserie De Reddingsark, Bunschoten-Spakenburg, 11-11-2021;
Ds. Henk Schouten, ‘Valse stabiliteit’, lezingenserie De Reddingsark, Baarn, 1-2-2012 en 7-3-2012;
ETS-magazine, Drs. Marianne Visser, Bijbelstudie over Prediker: ‘Help, geen controle meer’, 2020;
Management Scope, interview met Wouter Bos, 15-12-2021;
NRC, Marieke Schaake, ‘Een massacomplot in de Zwitserse bergen’, 21-1-2022;
Trouw, 11-1-2022;
Bijbel

 

Inleiding
Vandaag een lezing in de categorie ‘Toekomst en eindtijd’, want wat is er veel aan de hand en wat zijn de weeën heftig en ze komen korter op elkaar, wat wijst op het naderend einde. Wij als christenen worden opgeroepen om ‘nuchter en waakzaam’ te zijn, wij als stichting Sense hopen dat ook te zijn.

The Great Reset’?
Vanwaar die term Great Reset? In zijn boek zegt Schwab lessen te willen trekken uit eerdere pandemieën: ‘De geschiedenis heeft geleerd dat een epidemie de grote herstarter (resetter) van de economie en de sociale structuur van een land is. Waarom zou dat anders zijn met Covid-19?’ Dit bericht stond in Trouw. Het klinkt plausibel van de tweemaal gepromoveerde Klaus Schwab (naast ingenieur en econoom, ook bestuurskundige aan Harvard): maak gebruik van een wereldwijde pandemie om, naast de bestrijding ervan, direct wereldwijde hervormingen in te voeren. De strekking van The Great Reset lijkt niet meer te zijn dan het gebruiken van deze periode om een betere aanpak te vinden om dit soort wereldwijde problemen aan te pakken.

Weinig namen leiden momenteel zo makkelijk en ongenuanceerd tot hoge bloeddruk, conspiracy-erupties en eindtijdangst, als de naam van de 83-jarige Duitser Klaus Schwab met zijn publicatie The Great Reset. Tegelijkertijd merk ik dat veel mensen eigenlijk geen idee hebben waar dit nu écht over gaat. Laat staan dat zij de betreffende teksten geheel gelezen hebben of dat ze zich hierin hebben verdiept. Met verdiepen bedoel ik dus niet: filmpjes bekijken op YouTube, maar ouderwets academisch onderzoek. Teksten lezen, bestuderen, vooral ook in een bredere context en rekening houdend met de altijd bestaande confirmation bias.

Het volk Israël had al heel vroeg in de geschiedenis een reset om de 50 jaar, waarbij alles op nul ging. Wat een Goddelijke wijsheid zat daarachter. Die praktijk wordt allang niet meer gehandhaafd, met de enorme verschillen in armoede en rijkdom als resultaat. Een Great Reset zou heel goed zijn! Misschien heeft Schwab wel heel nobele bedoelingen met zijn global agenda? Maar dit zal niet lukken door de mens met zijn egocentrische inslag.

Eénwereldregering?
Zou het waar zijn dat een paar mensen met hoge posities allerlei gemene plannetjes smeden om de wereld voorgoed naar hun wens te veranderen? Wil Schwab een nieuwe wereldorde creëren? Hebben de machthebbers van The Great Reset geen enkele controle meer te duchten? (Ver)worden ze tot een soort governance-states (dat zijn machtsblokken vanuit de bankwereld, de big pharma, de big tech, etc.)? Wat wil The Great Reset nu precies?

Heel duaal gedacht, liggen er twee zienswijzen tegenover elkaar. Is er sprake van een satanisch systeem met de VN/EU aan het hoofd, waaruit op termijn de valse profeet en de antichrist voortkomt? Of is de Nieuwe Wereldorde het wereldwijde antwoord op alle global problemen van deze aarde?

We hebben in het verleden al heel wat ‘mondiale heerschappijen’ gehad. Uit het laatste, Romeinse rijk, zou het rijk van de antichrist voortkomen. Satan, de grote na-aper, weet van Gods komende heerschappij en wil dit ook. Het begon al in Babel, toen de mensen één toren wilden bouwen ‘die tot de hemel reikte’. Toen heeft God talen, afstanden en culturen gecreëerd en konden we niet goed meer samenwerken. Nu willen we steeds meer samenwerken omdat de problemen ook wereldwijd zijn. De mondiale problemen zijn niet of nauwelijks meer op te lossen zonder internationale samenwerking.

In het NOS-journaal van een paar weken geleden, werd nog hartstochtelijk gepleit om cybercrime globaal aan te pakken. Maar niet alleen cybercrime, ook wereldwijde inkomensongelijkheid, grensoverschrijdend terrorisme, vervuiling van de oceanen en de beide poolgebieden, global warming, de wapenwedloop, kinderhandel en kinderporno, migratiestromen en vluchtelingen, en ja, ook corona, you name it. Hier lijken alleen globale oplossingen soelaas te kunnen bieden. Wouter Bos pleitte afgelopen december nog voor het aanstellen voor (nog) een autoriteit die de strategie voor de komende jaren gaat bepalen op het gebied van de energietransitie. De grote keuzes die eraan zitten te komen, zouden nopen tot centralisering, in plaats van de huidige decentrale regeringen, die gebaseerd zijn op draagvlak.

Van maakindustrie naar big tech
De geschiedenis laat zien dat ons Europese economische systeem diverse transities heeft doorgemaakt. Inmiddels lijkt in de meeste landen nauwelijks meer sprake van echte ‘maakindustrie’, maar wordt het grote geld verdiend vanuit de tech-bedrijven, de big pharma, banken en beleggers. Vijf van de tien grootste ondernemingen ter wereld zijn nu big tech-bedrijven, o.a. Apple, Facebook, Google en Microsoft. Veranderingen in de economie en de maatschappij zijn iets van alle tijden. In elk van deze trajecten kwam de macht steeds bij een andere groep mensen te liggen. In het westen is er een systeem van democratie en rechtsstatelijkheid, hoewel daar al lang aan wordt getwijfeld (zie film Wall Street uit 1987). Dus hebben we nu global samenwerkingsverbanden als de NAVO, de EU, de VN, de WHO, et cetera.

Terug naar The Great Reset. Een paar rijke mensen hebben plannen geschreven voor het welzijn van de wereld en om de globale problemen op te lossen die alleen op wereldschaal opgelost kunnen worden. Het zou kunnen. So what? Die mensen hebben toch geen macht? Dat mensen plannen maken, betekent niet automatisch dat het ook werkelijkheid zal worden. Als een boze Gargamel iets bedenkt, lukt dat toch ook meestal niet? Gerrit heeft dit onderzocht en stelt straks dat ze wel veel invloed hebben. Ze hebben netwerken waarin machtige mensen als CEO’s van grote bedrijven zitten en die zouden invloed kunnen uitoefenen op overheden die echt regels kunnen invoeren. Om te beginnen vereist die enge New World Order die christenen vaak voor ogen hebben, een enorme mate van samenwerking die ik tot nu toe niet heb teruggevonden bij de economische, maatschappelijke, bancaire en overige machthebbers. People in high places willen wel samenwerken, vooral op een hoog niveau omdat je daarmee de concurrentie gemakkelijker uitschakelt. Maar ze zijn uiteindelijk tóch maximalistisch ingesteld: de deelnemers doen vooral mee om daar zelf beter van te worden en niet zozeer vanuit een eventueel overkoepelend allesomvattend ideaal. Bijna geen enkele organisatie wil echt macht overdragen – wat wel noodzakelijk is voor de vorming van een echte Nieuwe Wereldorde. Trouwens, iedereen die wel eens met vijf mensen een vakantie heeft gepland of met dertig mensen over een akkoord heeft onderhandeld, weet hoe moeilijk het is tot een compromis te komen. Wie ooit met duizenden anderen deelnam aan het WEF, weet dat er niet eens pogingen worden gedaan tot eensgezindheid te komen. (Een Noorse onderneemster vertelde eens in een interview dat zij extra alert was op haar kledingkeuze om niet voor één van de vele prostituees te worden aangezien.) De aanhangers van samenzweringstheorieën maken daarom het World Economic Forum een stuk belangrijker dan het is.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2022/02/word-image-1.jpgNuchter en waakzaam zijn
We moeten dus wel waakzaam zijn, maar ook nuchter. We moeten alles onderzoeken, maar alleen het goede behouden. We moeten niet naïef zijn en uitgaan van het goede in de mens. De Bijbel leert ons dat we van nature slecht zijn en ons hart arglistig is. Laten we niet zomaar alles en iedereen vertrouwen en vooral onszelf niet. De mens is echt niet opeens veel beter geworden in de afgelopen jaren. Daarbij zal het kwaad altijd proberen om invloed uit te oefenen op mensen. Ook de valkuilen van posities, macht, eer en rijkdom moeten we hierin niet onderschatten.

Dus: wees waakzaam én wees nuchter. Waakzaam door te kijken naar economische machtsconcentratie, naar geldconcentratie, naar tendensen en hoe internationale organisaties bepaalde agenda’s promoten. En nuchter ook in het feit dat het World Economic Forum vooral een grote en dure praatclub is. Laten we proberen om balans te zoeken en niet door te slaan naar welke kant dan ook. Probeer de huidige ontwikkelingen in een breder historisch perspectief te zien, dan alleen van gisteren en vandaag. Om een mening te kunnen hebben moet je wel eerst weten wat er écht speelt.

Misschien moeten we iets luchtiger proberen om te gaan met het hele wereldtoneel. Hoe moeilijk dat ook is! Zijn er mensen met gemene plannen? Ja, altijd. Zijn alle complotten waar? Nee, nooit allemaal. Hebben we zelf enige invloed op deze plannen of de realisatie hiervan? Niet tot nauwelijks. Valt God door complotten van Zijn troon? Nooit. Verandert het ons doel hier op aarde? Nee, dat blijft hetzelfde. Waar anderen verdelen, laten wij als christenen dan verbinden.

Als christenen weten we waar het uiteindelijk in deze wereld op uit zal draaien. We zagen dat er allerlei wereldrijken waren in de geschiedenis die tot stand kwamen door strijd en oorlog. Dus kwaadschiks. Allen liepen ze ook weer op niks uit. Er is niks meer over van die eens zo bejubelde wereldrijken. Het komende rijk van de antichrist zal maar kort bestaan en na de grote verdrukking komt er 1000 jaar rust voor deze planeet en daarna een geheel nieuw rijk onder leiding van onze Koning, waarbij wijzelf ook mee zullen regeren!

Er zál dus een Great Reset komen! Babylon in Openbaring is het ultieme financiële centrum van de wereld – en die stad zal verwoest worden! Wanneer Babylon verwoest wordt, zal de wereld erover huilen, maar volgens Openbaring zullen de christenen het ‘Halleluja-koor’ zingen. (Er zijn maar weinig mensen die Händels Messiah horen met z’n machtige ‘Halleluja’s’ die ook beseffen dat dat het feestgedruis is van het ineenstorten van de grote effectenbeurzen in de wereld!) De wereldbanken zullen failliet gaan en het hele financiële systeem, dat de mensen opgebouwd hebben, zal instorten.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2022/02/word-image-1.png God brengt heel de wereld onder één hoofd, en wel Zijn Zoon Jezus Christus. Díe zal regeren en wij zullen met Hem regeren, wat een mooie tijd zal dat zijn. Dus ja, er komt een éénwereldregering! Niet vanuit de VN in New York, maar vanuit Israël, met Jeruzalem als hoofdstad: Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld: zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus (Ef.1:9,10).

Er komt een Koninkrijk waarbinnen alle volken zich zullen ontwapenen – alle geschillen en oorlogen zullen door een Koning in Sion worden opgelost. Het hoofdkwartier van de Verenigde Naties zou niet in New York moeten staan maar in Jeruzalem, want daar zullen op een dag alle geschillen worden bijgelegd. Als ‘de Heer in Sion regeert’, zal Hij van daaruit alle rechtszaken tussen de volken beslissen. Het Koninkrijk zal op aarde gevestigd worden. Wanneer wij het ‘Onze Vader’ bidden, dan bidden we dat dit werkelijkheid mag worden: “Laat uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel.” Nu kan het natuurlijk niet komen omdat de Koning er nog niet is.

‘Wees niet verontrust’
Jezus legt uit dat lijden in de vorm van ziektes, pandemieën, aardbevingen, hongersnoden, oorlog en oorlogsdreigingen er is, maar dat dit ons christenen niet moet verontrusten. De gebeurtenissen klinken dramatisch, maar het zijn de weeën die komen voordat Gods nieuwe wereld geboren wordt: Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam (Matt.24:6-9). Er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd (Luc.21:11,12 NBV21).

Jezus benadrukt dat het belangrijk is om waakzaam te zijn om de tekenen ervan te herkennen. Hier een paar berichten uit het recente nieuws om aan te tonen dat dit inderdaad aan de hand is:

  • ‘Ze zullen u haten’, ‘eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd’: christenen worden wereldwijd enorm onderdrukt en vervolgd. Het lijkt dat het noodzakelijk is dat lijden voorafgaat aan Jezus’ terugkeer: Ze … wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’ (Hand.14:22). Hier in Nederland merken we het nu al enigszins, maar richting het einde der tijden zal het lijden zwaarder worden en zullen we ook worden gehaat: Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich gehouden heeft aan wat Ik zeg, zal zich ook houden aan wat jullie zeggen. Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft (Joh.15:18-21 NBV21).
  • ‘Oorlog en oorlogsdreiging’, ‘oorlog en opstand’: In Ezechiël en aan het eind van Openbaring lezen we over ‘Gog’ en ‘Magog’. We weten niet met zekerheid wat er met deze namen bedoeld wordt. Wel staat er dat er een grote dreiging ‘uit het noorden’ zal komen. Of dat Rusland is die nu zijn troepen voor Oekraïne positioneert? Ik weet het niet, het zal niet de eerste keer zijn dat een relatief kleine aanleiding een (wereld)oorlog veroorzaakt. Maar er komt een dag dat het gebeurt, tijdens die laatste wereldoorlog zal de geschiedenis ten einde lopen;
  • ‘Hongersnoden’: vorige week in het nieuws dat in en rond Ethiopië weer een enorme droogte heerst en er 45 miljoen mensen dreigen te bezwijken van de honger en dorst. Wereldwijd leven er nu 736 miljoen volwassenen en kinderen onder de grens van extreme armoede. Dit betekent dat je als gezin in deze situatie moet leven van minder dan €1,60 per dag. Als stichting Sense kijken wij echter meer nog naar de geestelijke werkelijkheid achter zaken. Nu viel mij de deplorabele toestand van Libanon op, het land dat buurland Israël zo lang zo slecht heeft behandeld en waar de Hezbollah voet aan de grond kreeg. Ze kampen met een 90%-devaluatie van hun munt, die is nog maar 10% waard van wat het was. Ook de Turkse Lira devalueert hard. De Bijbel zegt dat het God is, die de lijnen van de geschiedenis bepaalt. Toen Paulus op de Heuvel van Mars in Athene tegen de Grieken stond te prediken, zei hij tegen hen dat God aan ieder volk z’n plaats in tijd en ruimte toekent. God staat toe dat een volk opkomt en een grootmacht wordt en het is God, die daar ook weer een einde aan maakt. Net als het vroegere wereldrijk dat Gróót-Brittannië was. God liet het Britse imperium ineenstorten, toen zij in 1947 hun handen aftrokken van het Joodse land en ze niets meer met de Joden te maken wilden hebben. Binnen vijf jaar was het met het grote Britse Rijk gedaan;
  • ‘Aardbevingen’, ‘zware aardbevingen’: we hebben in het nieuws weer berichten van aardbevingen en tsunami’s gehoord. Ook lijken vulkanen weer wat actiever te worden. Opvallend is dat naast grote droogte, ook overstromingen toenemen;
  • ‘Epidemieën alom’: deze ’coronatijd’ is niets nieuws onder de zon (Pred.1:9). Een besmettelijke ziekte als corona is van alle tijden. Corona wordt het meest vergeleken met de pestepidemie tussen 1347 en 1352. Ook dat was een pandemie die uit Azië kwam en zich via Italië verder verspreidde over Europa. Ook toen heeft een dier de ziekte overgedragen aan een mens en overrompelde de pandemie veel mensen. Al waren de meeste symptomen anders dan bij corona, de pest had ook hoge koorts tot gevolg. Ook toen werden patiënten geïsoleerd en had de ziekte allerlei neveneffecten op het sociale en economische leven. Ook toen waren er zoveel doden dat mensen niet fatsoenlijk begraven konden worden en leek het leven niet meer beheersbaar. En wat te denken van de ‘Spaanse Griep’ nu zo’n 100 jaar geleden (1918-1920) en die zo’n 50 tot 100 miljoen levens eiste, meer dan de hele eerste wereldoorlog net daarvoor. Corona heeft tot nu toe zo’n 5 à 6 miljoen doden geëist, door onze vooruitgang in medische kennis. Maar goed, Prediker stelt dat de mens de schepping en het leven niet kan beheersen, omdat God de Schepper is en niet de mens, God heeft alles gemaakt en alles wat Hij doet is voor eeuwig (Pred.3:11,14). Hij heeft de tijden in Zijn hand. Voor velen is het nu een tijd om te huilen, om rouw te bedrijven en om ons ver te houden van omhelzen. Maar er zal weer een tijd komen om te genezen, om op te bouwen en om te lachen (Pred.3:1-8).

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2022/02/word-image-2.pngTwee mogelijke reacties
Prediker laat zien dat er twee mogelijke reacties zijn: “Help, ik heb geen controle.” Of: “Heerlijk, ik heb geen controle.” De eerste reactie is de reactie van de goddelozen. Van hen die als God willen zijn en de wereld willen controleren: Maar de goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven woelen vuil en modder op. Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt mijn God (Jes.57:20,21). Ze doen niets anders dan zeuren en zagen, ze laten zich leiden door hun begeerten, brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te worden. Wereldwijd lijden er nu zo’n 320 miljoen mensen aan depressies. Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerten.’ Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn; ze hebben de Geest niet.

De andere reactie is van de rechtvaardigen. Zij die erkennen dat alleen God God is: Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof (Jud.1:15,18-20). Zij hebben, vanuit hun ontzag voor God, hun controle over hun leven losgelaten en leven onder de Zoon in plaats van de zon. De goede schepping en het leven zelf hier op aarde is de beloning die we van God krijgen. Prediker roept ons op om te genieten van eten en drinken, ons te verblijden en het goede te doen in het leven voor het aangezicht van God.

Het gaat hier niet om het najagen van genot en blijdschap als levensdoel. Nee, het is een oproep om God centraal te stellen in je leven. En om Hem te eren door dankbaar te zijn voor de dingen die Hij geeft. Door opnieuw bewust te beseffen welke dingen werkelijk waarde hebben en belangrijk zijn. En daarbij te genieten van de gewone dagelijkse dingen die Hij geeft, zoals eten en drinken. Het is een oproep om te genieten van het feit dat God alles onder controle heeft. Wij hoeven wereld niet ‘te maken’. We mogen rusten in Zijn volmaakte en volbrachte plan. Hij zal de Weg wijzen. Hij ís dé Weg (Joh.14:6).

De nacht loopt ten einde
De Bijbel zegt het al in Romeinen 8: de schepping ‘zucht in al haar delen’ – zowel aarde, lucht als water. De aarde is in barensnood: de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk (1Tess.5:2,3). En de weeën volgen elkaar steeds sneller op. Ja, er is een toenemende duisternis, er is een valse stabiliteit. Maar, de barensnood gaat ergens aan vooraf. Oftewel: er komt iets nieuws! De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.

De Bijbel roept ons op, niet om de praktijken van de duisternis te onthullen, maar om onszelf te ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons te omgorden met wapens van licht. We worden opgeroepen om waakzaam te zijn, ‘want niemand weet de dag noch het uur van zijn terugkomst’. Dat ‘waakzaam zijn’ houdt in dat we alert zijn op krachten die ons willen vervreemden van de Heer en Zijn dienst. Deze waakzaamheid mogen we niet verwarren met argwaan. Als we artsen, virologen en farmaceuten, instanties en overheden op voorhand ervan beschuldigen dat zij kwaad in de zin hebben, moeten we ons afvragen of daarvoor grond is. Ja, onze overheid maakt allerlei fouten, maar dat betekent nog niet dat ze kwade intenties heeft. Realiseren we ons dat in allerlei landen de gevolgen van corona vanwege gebrek aan medische voorzieningen veel groter zijn dan hier in Nederland? Het lijkt mij riskant om in de Nederlandse situatie christenen te bezien als slachtoffers van geweld en dwang. Enige bescheidenheid zou ons sieren.

De eerste brief van Petrus wijst ons aan hoe we oprecht kunnen leven in een niet-gelovige omgeving. Nergens klinkt de roep om revolutie. Paulus wekt ons op te bidden voor de overheid. Dat is trouwens bepaald niet onkritisch: juist zo belijden we dat we God meer moeten gehoorzamen dan de mensen. De overheid heeft geen autonoom gezag. Ze staat onder God en heeft gezag dankzij God. Des te meer reden om de overheid te gehoorzamen, zolang zij niets vraagt wat tegen het Woord van God ingaat.

Zowel de dwaze als de wijze maagden vielen in slaap. ‘Waakzaam zijn’ betekent niet dat je veel aandacht besteed aan allerlei complottheorieën, maar dat je de taak die je hebt, goed uitvoert om Christus wil. De opdracht was ‘zorg dat je je lamp bij je hebt en zorg dat je olie hebt’. Reageer op de aankondiging van Christus wanneer die komt. Verlicht de weg van de bruidegom als Hij komt. De wijze maagden deden wat hen was opgedragen en ze gingen naar binnen. Ze waren geestelijk gezien, moreel gezien, en je zou kunnen zeggen, professioneel gezien wakker. Ze deden hun werk zoals God dat voor hen bedacht had. Dit is wat we in het Nieuwe Testament steeds tegenkomen. De Meester die ons de opdracht geeft om allerlei taken te vervullen met betrekking tot gaven, bronnen, talenten, geld, mogelijkheden, relaties en geestelijke disciplines. Allemaal gebieden waarin je getrouw en toegewijd je werk kunt doen (John Piper in CIP-nieuws, 7-12-2021).

Dus ja, er is waarschijnlijk van alles aan de hand. Dat klopt, dat moet gebeuren. Het moet zwarter worden, donkerder. De macht ligt bij de geldstromen: ‘Uw kooplieden zijn de machthebbers op aarde’. Op dit moment wordt de weg geplaveid voor de antichrist. De problemen nemen toe. De chaos neemt toe. Steeds meer klinkt de ‘roep om een sterke man’. Er is toenemend gezag bij minder mensen, wat uiteindelijk leidt tot een gezag bij één persoon: De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven (2Tess.2:10,11). Waakzaamheid geboden dus. Het onheilige en reine groeien samen op (!) en rijpen op weg naar de dag van Christus (Openb.22:11).

Opname
De toestand van de wereld, de barensweeën waar we in zitten, het klinkt allemaal niet erg vrolijk. Maar erna komt het goede nieuws. In de Bijbel staat dat we onze hoofden mogen opheffen als we de dag van Zijn komst zien naderen. Er staat dus níét dat we ons klaar moeten maken om ons hoofd te buigen voor het zwaard van de antichrist. Nee, we mogen onze hoofden opheffen omdat we spoedig onze Heer zullen ontmoeten in de lucht, zoals staat vermeld in 1 Tessalonicenzen 4:16-17. We gaan Hem dus tegemoet.

Nu nog groeit het onkruid tegelijk op met het koren. Het onheilige tegelijk met het heilige. Maar op een dag – en niemand weet wanneer die dag komt – worden die twee groepen gescheiden: Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt (Matt.24:36-42, NBV21).

Hier wordt een opname beschreven. Bij de opname wordt de oprecht gelovige gemeente afgescheiden van de valse kerk. Net op het moment dat zaken veel erger gaan worden in ‘de grote verdrukking’, worden wij weggehaald. Opgenomen. Deze opname is een mysterie, een geheimenis. Door velen onbegrepen en zelfs sommige theologen vinden het een ‘draak van een leer’.

Even tussen haakjes over het moment van de opname. Een opname ná de grote verdrukking is onmogelijk, omdat allen die het beest niet aanbidden (en dus ook het merkteken weigeren) gedood zullen worden (Openbaring 13:15). Er valt na de grote verdrukking dus weinig op te nemen. Bovendien zouden we dan de dag van Zijn komst kunnen uitrekenen, omdat we weten hoelang de grote verdrukking duurt (drie-en-een-half jaar). Daarnaast staat er in Openbaring: Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort overal op aarde de tijd van de beproeving aanbreekt, als de mensen die er leven op de proef worden gesteld (Opb.3:10, NBV21). In de oude vertaling staat hier ‘bewaren’ of ‘behoeden’ voor de tijd waarop de mensen op de proef worden gesteld (getest).

Conclusie
Dit is de geweldige hoop die iedere wedergeboren christen heeft in deze zware tijden (en zijn ze al echt zo zwaar in Nederland?). Door haar geloof (!) werd Rachab niet weggevoerd en niet veroordeeld met Jericho (Jozua 5). Rachab is een beeld van de gelovigen, die uit de wereld worden weggenomen, opgenomen, en dan volgt het oordeel. De basis is dus ons geloof (‘grappig’ in dezen is dat de Israëlieten éérst moesten juichen en dat daarná pas de muren van Jericho instortten! Dus eerst geloven en dan zien gebeuren. Eerst komt de geschiedenis van Rachab, de gelovige, daarna volgt de toekomst van Israël. De schepping kijkt er al reikhalzend naar uit wie het zullen zijn (‘naar het openbaar worden van de zonen van God’).

Natuurlijk, de tijd waarop dit zal gebeuren weten we niet, zelfs Jezus weet het niet. Wel weten we uit de Bijbel dat de derde dag altijd belangrijk is. Jezus stond op de derde dag op, dat was ongeveer in het jaar 30 na Christus. Gebaseerd op het feit dat voor God 1000 jaar als één dag is, heeft Simon van Groningen eens berekend dat we twee dagen, oftewel 2000 jaar later, in 2030 opgenomen zouden kunnen worden. Het zou mooi zijn. Ik kijk ernaar uit. Ik voel me steeds meer een pelgrim, een ‘vreemdeling en bijwoner’ op deze wereld. Heeft u dat ook? Een raar buitenbeentje. Met een geloofs- en denkwereld die de wereld steeds minder begrijpt. De mensheid probeert krampachtig van de aarde een paradijs te maken. Wij geloven dat dat nooit gaat lukken, wij geloven in een werkelijk paradijs in de hemel en pas later op aarde. Maar goed, met speculaties over het wanneer houden wij ons natuurlijk niet bezig.

Na de opname zal de wereld nog zeker 1007 jaar bestaan – zeven jaar grote verdrukking en daarna het Duizendjarig Rijk – dus zo snel vergaat die ook niet. Ik hoor scenario’s van 6 tot 70 meter waterspiegelstijging als al het ijs gesmolten zou zijn. Maar als Jezus regeert – waarschijnlijk heel milieuvriendelijk en groen – komt de natuur weer tot rust en in evenwicht. Dat wordt een heel fijne omgeving waar de beer stro eet, en het lam met de leeuw ligt. Pas daarna komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Dus ja, we zien nu al de voorbereidingen voor de grote verdrukking. De geest van de antichrist is nu de rode loper voor de antichrist aan het uitrollen. De geest van de antichrist is nu al (sterk) werkzaam, waar het biometrisch identificeren en één wereldwijde macht waarschijnlijk onderdeel van zullen zijn.

Aan de andere kant is de Heilige Geest nu ook actief, die ons voorbereid op de komst van Christus. De antichrist – de mens der wetteloosheid, de éénwereldregering – wordt nu nog tegengehouden door de gemeente van oprechte gelovigen. We hoeven ook niet bang te zijn voor ‘de grote verdrukking’ (The great reset?) wij zijn dan al weg. De grote verdrukking zal ten einde komen op de dag dat Jezus samen met ons, Zijn heiligen, terugkomt. Jezus zal dan Zijn voeten op de Olijfberg zetten en op de troon van David gaan zitten. Wij zullen dan samen met Hem regeren over deze wereld.