Een pijnlijke waarheid

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg

Rubriek New Age en nieuwe spiritualiteit
Titel ‘Een pijnlijke waarheid’
Artikel van Bart Eikelenboom (bewerking van artikel van Ingrid Bijl, 2022)
Plaats, datum Amersfoort, 15-7-2022
Korte inhoud Je denkt misschien dat het niet nodig en niet echt relevant is voor jou of je kerk om meer te weten te komen over New Age, de moderne spiritualiteit en het postmoderne denken. Dit introductie-artikel bespreekt de twee belangrijkste redenen waarom je er, als christen en als kerk, tijd en energie in zou moeten investeren om er meer over te weten.
Trefwoorden New Age, postmodernisme, waarheid, wijsheid, Jezus
Bronnen

Bijbel (NBV21).

Inleiding

We leven in een samenleving waar christelijke overtuigingen steeds minder zichtbaar zijn. Onze samenleving wordt sterk beïnvloed door de New Age– en de postmodernistische beweging, die beiden opbloeiden in de tweede helft van de twintigste eeuw. Aanhangers van de New Age-beweging keken uit naar een New Age, een ‘nieuw tijdperk’ van liefde en licht. Dit zou moeten ontstaan door persoonlijke transformatie en genezing. Kenmerkend voor de mensen die deze New age- en postmoderne stromingen aanhangen, is dat ze doorgaans zichzelf en hun eigen ervaringen en gevoelens als maatstaf nemen voor hun (morele) beslissingen. Ieder heeft dus zijn of haar eigen ‘waarheid’.

Veel mensen in christelijke omgevingen zijn comfortabel weggedoken in hun christelijke ‘bubble’ en levensstijl, ze onderscheiden de gevaren van deze ontwikkelingen niet. Stichting Sense houdt u al meer dan dertig jaar op de hoogte van deze bewegingen en ontwikkelingen, in het licht van wél één exclusieve waarheid: dé Waarheid, Jezus. U denkt misschien dat het niet nodig en niet echt relevant is voor u of uw kerk om meer te weten te komen over de New Age, de moderne spiritualiteit en het postmoderne denken, maar in dit introductieartikel noemen we de twee belangrijkste redenen waarom u er, als christen en als kerk, tijd en energie in zou moeten investeren om er meer over te weten.

Ieder een eigen waarheid

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2022/10/ingrid-bijl.jpg We worden in toenemende mate geconfronteerd met een samenleving waarin de waarheid als ‘subjectief’ en ‘relatief’ wordt ervaren en waar geen ‘goed’ of ‘slecht’ is. Met name in de westelijke wereld worden individuen niet meer geleid door geloof in, en hun relatie met, de enige, ware God, maar door hun eigen, subjectieve begrip van God en de wereld. Een zeer individuele benadering dus, waarin iedereen zijn eigen doelen in het leven bepaalt en waar iedereen zijn of haar eigen ‘religie’ en persoonlijke waarheid kan creëren. In een dergelijke wereld zonder één Waarheid, worden persoonlijke transformatie, genezing, ontwikkeling en ‘verlichting’ de belangrijkste doelen in het leven van mensen. De manier om dit alles te bereiken is een persoonlijke mix en match van alle beschikbare religieuze, spirituele, seculiere, filosofische, theoretische en mystieke concepten en praktijken.

 

 

Inleven in de denkwijze van de wereld

De eerste reden dat het belangrijk is om als christen tijd en energie te steken om de denkwijzen en praktijken van New Age, moderne spiritualiteit en het postmodernisme te leren kennen, is om ons te kunnen inleven in die wereld. Want als we hun wijze van denken niet goed kennen en begrijpen, kunnen we ook het evangelie niet effectief met hen delen. Worden we als christenen immers niet juist opgeroepen om de wereld in te gaan en ‘vissers van mensen’ te worden? In plaats van comfortabel in onze christelijke ‘bubbel’ te blijven hangen, gaf Jezus zelf ons de opdracht om ‘het goede nieuws’ (vanuit het Grieks, ‘het evangelie’) te delen en om discipelen te maken: Jezus … zei …: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matt.28:18-20).

Dit betekent dat we onze comfortabele plaatsen moet verlaten en met niet-gelovigen moeten praten. Maar wat is de beste manier om te communiceren met mensen met een totaal ander geloofssysteem? Als mens zijn we geschapen voor relaties: De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’ (Gen.2:18). De belangrijkste relatie die we als christenen hebben, is onze persoonlijke relatie met Jezus. Het is via deze relatie met Jezus, dat we relaties opbouwen met de mensen om ons heen, met familie, vrienden, collega’s, kerk-familie én met niet-christenen. Al deze relaties hebben als primaire doel God te verheerlijken – maar dat is natuurlijk het moeilijkst met niet-christenen.

In het opbouwen van relaties met niet-gelovigen gaat het er niet om dat we ons geloof vertellen aan anderen en dan maar hopen dat ze erdoor worden overtuigd. Mijn ervaring is dat dat meestal niet werkt. Veelal werkt het wrevel en irritatie op. Het gevaar bestaat dan dat we vervolgens alleen maar meer argumenten gaan aandragen, terwijl de anderen hun hakken alleen maar verder in het zand stoppen. Nee, het opbouwen van relaties betekent dat we moet investeren in het begrijpen van de ander. Dat we eerst meer leren over hun overtuigingen, hun harten en hun manieren van denken. Als we als christen tegen een New Age’er beginnen te praten zonder een idee te hebben van wat hen beweegt, kunnen we de boodschap van het (enige) ware evangelie van Jezus Christus nooit werkelijk overbrengen.

(H)erkennen van de invloed van New Age en postmodernisme

De tweede reden om de denkwijzen en praktijken van New Age en postmodernisme beter te leren begrijpen, is om te (h)erkennen dat ‘de vijand’, de boze, deze gebruikt om de kerk ‘binnen te sluipen’. Naarmate we meer weten over deze denksystemen, gaan we ook steeds meer ontdekken, dat de manier waarop de postmoderne mens over zijn of haar leven denkt, sterk wordt beïnvloed door New Age– en postmoderne overtuigingen. Je kunt deze overtuigingen tegenwoordig overal lezen en horen. In tijdschriften, kranten, TV-shows, boekhandels, scholen en zelfs kerken. Het is dé manier geworden waarop de meeste mensen tegenwoordig denken en communiceren. Dus, als we niet weten waar we op moet letten, is de kans groot dat we sommige van de ideeën die uit die New Age– en postmoderne manieren van denken komen, niet herkennen. Mogelijkerwijs zullen we deze denkwijzen, die steeds meer in onze samenleving ‘binnensluipen’ in ons eigen leven en in onze kerk ondersteunen.

Conclusie

Elke persoon die vol New Age– of postmoderne overtuigingen zit, heeft zijn of haar eigen waarheid gecreëerd op basis van een mengelmoes van allerlei verschillende concepten, wereldbeelden en religies. Vanuit het persoonlijke perspectief en ervaring van Ingrid Bijl (Biblical counselor, 2022) zijn veel mensen met op de New Age-gebaseerde overtuigingen, (juist) vaak ‘zoekers’. Ze zijn op zoek naar liefde, geluk, ondersteuning, heling, groei, inzicht en wijsheid. Ze hebben de oprechte wens om goede, ‘menselijke’ mensen te zijn, met liefdevolle relaties. Ingrid had hetzelfde verlangen: ze heeft meer dan 35 jaar gezocht naar dé Waarheid, naar een betrouwbare leraar en naar wijsheid. Het probleem was dat ze niet wist waar ze moest zoeken. Ze dacht dat ze genoeg van het christendom wist om in ieder geval níet tot die ouderwetse religie te willen behoren. Niemand had haar geleerd dat de Bijbel hét ware en historisch accurate Woord van God is. Niemand had haar geleerd dat Jezus dé Weg, dé Waarheid en hét Leven is. Dat Hij de enige, echte, betrouwbare leraar is en dat ze alléén door Jezus – en via geen enkele andere weg! – tot God kan komen: Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij’ (Joh.14:6). Ingrid kwam erachter dat echte wijsheid te vinden is in een persoonlijke relatie met Jezus en dat het erom gaat dat we God dienen en Zijn geboden gehoorzamen: Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken Hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem (1Joh.2:3-4).

Dus: als u toevallig mensen tegenkomt die niet gelovig zijn, probeer er dan achter te komen wat, en hoe ze denken en waarom ze geloven wat ze geloven. Als ze – net zoals Ingrid – oprecht op zoek zijn naar liefde, geluk, wijsheid en waarheid, biedt dit geweldige aanknopingspunten om met hen over Jezus en het wérkelijke goede nieuws te praten.

En als u die dit leest, toevallig nog niet in Jezus gelooft: nu kan het nog! U kunt zich nog aansluiten bij het Koninkrijk van God. Dat komt er over niet al te lange tijd aan. De verwachting is dat de huidige ‘tijd van genade’, waarin we nog de keuze voor Jezus kunnen maken, niet lang meer duurt. Nog even en dan zullen de mensen die dé Waarheid: Jezus (slechts één waarheid dus) niet geloven, worden veroordeeld: Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. … ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. … Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft … worden veroordeeld (1Joh.2:23; 2Tess.2:10,12). Weest u er alstublieft op tijd bij, sluit u aan als volgeling van Jezus en wees dan welkom in het Koninkrijk van God. Zo niet, dan gaat binnenkort de deur dicht en zult u in een zogenaamde ‘grote verdrukking’ op aarde terechtkomen en dan zal het leven heel erg zwaar worden.