De verborgen achtergronden van Transcendente Meditatie

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg
 

Rubrieken New Age /Occultisme / Hindoeïsme
Titel De verborgen achtergronden van Transcendente Meditatie
Lezing door Charles Petit, Interkerkelijke Werkgroep Bijbel of New Age
Plaats, datum Utrecht, 17 maart 1990
Bewerkt door Dr. B.L. Eikelenboom (Sense) sept. 2019
Korte inhoud  Transcendente meditatie (‘TM’) doet zich voor als een techniek die rust en vrede brengt, maar is in werkelijkheid een Hindoeïstische meditatiemethode die populair was in de jaren ’70 en ’80. Charles Petit heeft zich meer dan 10 jaar intensief binnen TM begeven en is zelfs leraar geweest in de TM-technieken. Op een gegeven moment merkten hij en zijn vrouw dat er duistere, occulte krachten achter TM werkzaam zijn. Zij zijn daar na gebed van bevrijd en geven daar nu overal hun getuigenis over.
Trefwoorden Transcendente Meditatie, TM, Vedische traditie, Hindoeïsme, mantra, psychologie, occultisme
Bronnen TM-cursusmateriaal, Bijbel

De verborgen achtergronden van Transcendente Meditatie

Charles Petit is rooms-katholiek opgevoed en heeft van 1972 tot 1983 beziggehouden met Transcendente Meditatie (‘TM’), waarvan 5 jaar als leraar. Zijn motief om TM te gaan doen was het zoeken naar een geestelijke ervaring. Het heeft hem een flink aantal jaren gekost om de verborgen achtergronden van TM te ontdekken. En om te voorkomen dat anderen hetzelfde proces moeten doormaken als hij, geeft Charles nu via spreekbeurten een kijkje achter de schermen van TM. Een getuigenis en waarschuwing.

TM wordt voorgesteld als een techniek waar géén geloof aan te pas komt. Het wordt aan de man gebracht als een wetenschap. Men voert graag allerlei onderzoeken ten tonele over de geweldige resultaten van TM op fysiologisch, psychologisch en sociaal gebied. TM vindt daarom een goede voedingsbodem bij hooggeschoolden en in het management. TM zou je dynamischer maken, je zou je werk beter kunnen doen waardoor je een voorsprong krijgt op anderen. Bedrijven halen TM dan ook in huis om hun ‘menselijk potentieel’ te optimaliseren.

TM noemt zichzelf een ‘Vedische traditie’. Deze komt uit het Hindoeïsme – dus het heeft toch wel iets met religie te maken! TM is opgezet door Maharishi Yogi, een Indiase goeroe. Zijn strak geleide, wereldwijd-opererende organisatie leert TM overal op dezelfde wijze zodat er een grote mate van uniformiteit ontstaat.

Afbeelding met tekst Automatisch gegenereerde beschrijving De basiscursus van TM bestaat uit 2 lezingen en 7 lessen met algemene informatie. De cursus wordt afgesloten met een korte ceremonie (ook wel initiatie of inwijding genoemd) die gehouden wordt ‘uit dankbaarheid’ voor de leraar en de nieuw verworven kennis. Bij deze ceremonie moet je bloemen meebrengen, een schone zakdoek en wat vers fruit, die symbolisch zullen worden aangeboden aan de ‘meesters’. Er wordt een liedje bij gezongen in het Sanskriet. Vervolgens moet je (naar draagkracht) een bedrag betalen vanaf 50 gulden en je schoenen uittrekken. Dan ga je met je leraar naar een kamertje waar een soort altaartje staat opgesteld met een foto van een goeroe. Je moet beloven dat je niets mag doorvertellen over deze ceremonie. Charles: “Ik kreeg een schok toen ik mijn leraar zag knielen voor dat altaartje. Maar ja, ik had al betaald !…..” 

Dan krijg je je mantra; een klank die je bij het mediteren steeds moet uitspreken. Deze klank heeft een bepaalde uitwerking op je lichaam, Daardoor ervaar je een soort rust, een ontspanning. De mantra word je eerst voorgezegd, en jij moet hem nazeggen. Dat gaat zo door totdat je hem goed kent. Vervolgens wordt de mantra gefluisterd en moet je het fluisterend nazeggen. Ten slotte wordt je geleerd de mantra in gedachten te herhalen, om daardoor te leren ‘in jezelf te verzinken’. Je komt dan in een toestand tussen denken en niet-denken, dat heet ‘transcenderen’.

Omdat ik behoefte had om nog meer te weten ben ik na de basiscursus naar de lerarenopleiding van TM gegaan. Daar kreeg je nog meer wetenschappelijke verhalen te horen, met veel psychologie en natuurkunde. Ook leer je hoe je aan anderen de TM-technieken moet overbrengen. Opvallend was dat er geprobeerd werd om uit te leggen dat de schrijvers van de Veda 5000 jaar geleden al een beeld hadden van hoe de schepping en de wereld in elkaar zitten en dat dit in onze tijd door de wetenschap wordt bevestigd. Dit is een typisch voorbeeld van één van de doelstellingen van New Age, namelijk het aantonen dat religie en wetenschap geen gescheiden grootheden zijn, maar dat beiden deel uitmaken van eenzelfde geheel.

Uiteindelijk was ik vanaf 1975 werkzaam als TM-leraar. In die tijd kwamen er in Nederland maandelijks zo’n 2.000 nieuwe TM-ers bij, ongeveer 200 per maand in ons centrum. Naast studenten kregen wij ook vaak religieuze mensen op onze cursussen, zoals pastoors en nonnen. Op sommige cursussen waren zij zelfs in de meerderheid. Via hen kregen wij ook de gelegenheid om TM elders in het land te verspreiden. Zo hadden wij een prima faciliteit in de abdij ‘Achelse Kluis’. Ook in andere kloosters waren wij kind aan huis met onze cursussen.

In 1978 heb ik mijn vrouw leren kennen. Zij was indertijd lerares yoga en TM. Samen hebben wij in 1978 de ‘Sidhi-cursus’ van TM gedaan, die 4 maanden duurde (prijs: 15.000 gulden). Daar leer je allerlei paranormale bezigheden als: het ‘uittreden’ uit je lichaam, het opwekken van grote lichamelijke kracht, en het leren ‘zweven’ (het opheffen van de zwaartekracht). Het was voor mij een schok te ontdekken dat je op die cursus vanaf de eerste dag de boeken van de Veda moest gaan lezen; de heilige boeken van de Hindoes. Ondertussen werd toch volgehouden dat TM puur wetenschappelijk was, het zou alles te maken met de natuurwetten.

Vanuit mijn Katholieke achtergrond had ik toen eigenlijk al moeten weglopen, maar ja, je blijft toch, vooral ook omdat je geen idee had wat je zou moeten gaan doen in plaats van TM. Zo werkt dat met deze occulte zaken: ze vertellen je eerst een klein beetje. Als je dat eenmaal geslikt hebt, dan ben je klaar voor een wat grotere brok en zo komt langzaam de occulte binding tot stand.

Nog een voorbeeld hoe dit bij TM werkt. TM adverteerde met het motief, dat het doen van TM de gezondheid zodanig zou verbeteren, dat TM’ers 50% korting konden krijgen op hun ziektekostenverzekering. Zoveel vertrouwen zou TM genieten. De waarheid was dat de ziektekostenverzekeraar (Zilveren Kruis) aan iedereen 50% groepskorting gaf. TM Nederland had dat echter omgekeerd om het voor eigen promotie te kunnen gebruiken. Dat is hun manier van doen.

Afbeelding met binnen, persoon, person, tafel Automatisch gegenereerde beschrijving Voor mensen die een jachtig leven leiden, zou deze vorm van mediteren rustgevend moeten werken. Echter, in tegenstelling tot de beloofde rust en vrede die het gevolg van TM zouden moeten zijn, was er in onze cursus alleen maar onderlinge haat en nijd. Verschillende cursisten vertelden ons van ervaringen van ontmoetingen met Hindoegoden tijdens hun meditatie. Daarbij ervoeren zij eerst een weldadig gevoel van geborgenheid, maar tegelijkertijd was er iets van ‘pas op’. We zijn ook betrokken geweest bij de bouw van een TM-dorp in Lelystad. Daarbij kwamen we in contact met een aantal hoge heren uit het bedrijfsleven die allemaal bij TM betrokken waren. Wat we ook niet konden verklaren, waren verschillende gevallen van zelfmoord van TM’ers. Anderen werden opgenomen in psychiatrische inrichtingen. Dat klopte helemaal niet met de belofte van rust en vrede.

Vanaf 1982 hadden wij ons TM-centrum in Hellevoetsluis. Van alle TM-centra in Nederland hadden wij op een gegeven moment de meeste initiaties. Toen is mijn vrouw Maria ziek geworden: rugklachten. Als je dan voor twee kleine kinderen moet zorgen, dan is dat slopend en levert wel grote spanningen op. We schakelden een magnetiseur in, maar die kon niet helpen. Toen heeft iemand van de Pinksterkerk een gesprek gehad met Maria. En deze man heeft Maria toen gewoon gevraagd: “Wil je doorgaan met TM of Jezus volgen?” Toen heeft Maria voor Jezus gekozen en werd ze in de Naam van Jezus bevrijd van elke occulte binding. “Het was alsof er een zwaard uit mijn lichaam werd getrokken“, zo zei ze. Een week later, toen zij in gebed was, werd zij door Jezus genezen van haar rugklachten. Ook ik heb daarop mijn leven aan de Heer gegeven.

Eigenlijk hadden we het bidden nooit helemaal opgegeven. We wisten van binnen eigenlijk wel dat TM niet goed voor ons was. En naarmate we meer succes hadden met TM groeide er ook een stuk spanning in onszelf. Op een gegeven moment hebben mijn vrouw en ik, vanuit onze Christelijke achtergrond, samen gebeden om vrede. En vanaf die dag sloeg de stemming om. Zo liet God ons Zijn Grootheid zien, hoewel wij helemaal verkeerd bezig waren. De tijd daarna werden we geconfronteerd met veel geestelijke strijd. Want de satan laat zijn klantjes niet zomaar gaan. Van TM-Nederland kregen we een dreigbrief om te stoppen met ons getuigenis dat TM onwetenschappelijk is. Als je je verzet tegen het occulte, is bewust bidden je sterkste wapen, anders ga je onderuit.

We geven graag ons getuigenis en waarschuwing aan u mee: TM’ers passen zich volledig aan hun omgeving aan. Ook in Christelijke kringen noemen zij zich Rooms-Katholiek of Nederlands-Hervormd, net hoe het uitkomt, terwijl ze de kerk al in geen jaren meer van binnen hebben gezien. Ze hebben twee gezichten en propageren TM in een Christelijke omgeving als iets dat ten goede komt aan je geloofsbeleving.

TM heeft ook een uitgebreid schema voor de oprichting van een wereldregering die moet worden uitgeroepen door ‘de groep van meesters’. Door zoveel mogelijk TM’ers op sleutelposities in het bedrijfsleven te krijgen, hoopt TM machtig te worden, zodat zij hun Maharishi eens als leider van een TM-wereldregering kunnen begroeten. Deze opzet is alleen te stoppen met oprecht en intensief gebed. Bidt om inzicht door Gods’ Geest.

© Stichting Sense als opvolger en rechthebbende van de Interkerkelijke Werkgroep “Bijbel of New Age”

Bijgesloten:
Verslag van een Belgisch onderzoek naar de Maharishi Global Financing Research Foundation / Transcendente Meditatie