De Gender-mens van de Nieuwe Tijd

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2018/07/Sense-e1604852204309.png

Rubriek New Age en nieuwe spiritualiteit; Voortijd, Toekomst en Eindtijd
Titel De Gender-mens van de Nieuwe Tijd
Lezing door Martin Kamphuis
Plaats, datum Amersfoort, 2 november 2019
Korte inhoud De trend van ‘gender mainstreaming’ wordt uitgelegd en toegelicht. Het is de menselijke oplossing om de strijd tussen de geslachten proberen op te lossen door alle mogelijke verschillen zoveel mogelijk weg te poetsen. Het is echter niet Gods weg en Gods oplossing, die gaat uit van wederzijds gevende en onderdanige liefde.
Trefwoorden Gender mainstreaming, Duitsland, New Age, EU, VN, scholen, onderwijs, diversiteit, androgynie
Bronnen Gabriele Kuby, ‘Op weg naar de nieuwe gendermens’, Bijbel

 

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/09/gender_mainstreaming_-_vari__teiten.png

Inleiding
Martin Kamphuis introduceert zichzelf als een Nederlander die al 30 jaar in Duitsland woont en werkt. Hij was vroeger Tibetaans Boeddhist en zijn vrouw was actief binnen de New Age-beweging. Met het onderwerp ‘de gender-mens van de Nieuwe Tijd’ bedoelt men in Nederland het nog vrij onbekende begrip ‘gender mainstreaming‘. In Duitsland is het echter ongelooflijk actueel en in de Verenigde Naties en de Europese Unie is dit onderwerp al vanaf 1997 een belangrijk agendapunt. Het wordt vaak bedekt geagendeerd, maar waar dit onderwerp nu echt over gaat, dat wordt niet duidelijk openbaar gemaakt. Toch is het onderwerp heel actueel: sinds het vanuit de VN en de EU wordt gepropageerd, kan bijna geen land ter wereld zich eraan onttrekken.

Het onderwerp van vandaag heeft alles te maken met God als Schepper van de wereld, van het universum, van de dieren en de planten. Maar bovenal als Schepper van de mens, geschapen naar Zijn beeld, op Hem gelijkend. En Hij heeft bepaald hoe deze mens zich moet gedragen. En daar botsen tegenwoordig de meningen: mag de mens zich gedragen zoals hij zelf wil? Of zal hij in gehoorzaamheid luisteren naar datgene wat zijn Schepper van hem verlangt?

God heeft ons daarom Zijn Woord gegeven, de Bijbel. Hoe zouden we er anders achter kunnen komen wat Gods bedoeling is met een mensenleven? Door Gods openbaring in Jezus Christus weten we wat Zijn wil is, inclusief hoe man en vrouw zich tegenover Hem en tegenover elkaar te gedragen hebben en wat de verantwoordelijkheid van man en vrouw is ten opzichte van hun kinderen. Het is interessant om de ontwikkelingen, onder andere in Duitsland, te volgen en ook in geestelijk perspectief te plaatsen.

De ‘Nieuwe Tijd’ of New Age
Het opkomen van de New Age-beweging kenmerkte  men door middel van wat is vastgelegd. Men nam waar dat een bepaald punt in de sterrenhemel in de periode van ca. 0 tot 2000 na Christus onder het sterrenbeeld van de ‘Vissen’ viel. Dat was zogenaamd de tijd van het Christendom en van geweld. Vanaf het jaar 2000 staat het lentepunt in ‘Waterman’, vanaf nu gaat het allemaal over vrede en gelijkheid (het was deze nieuwe tijd die werd bezongen in de populaire musical ‘Hair’ in 1967, die zong over ‘The Age of Aquarius’). De New Age-beweging heeft een aantal doelstellingen:

 • De erkenning van de ‘goddelijkheid’ van de mens;
 • De afschaffing van de idee van God als Schepper en Verlosser;
 • De afschaffing van begrippen als ‘zonde’ en ‘oordeel’ (daarover preekt men trouwens in de kerken ook steeds minder);
 • Hier op aarde wil New Age een ‘paradijselijke maatschappij’ opbouwen. Dat moet kunnen want New Age heeft de mens ‘goddelijk’ verklaard: we zijn zelf ‘schepper’ en de samenleving moet daarom ‘maakbaar’ zijn;
 • Toegepast binnen het genderperspectief, wil de New Age ieder verschil tussen de geslachten volledig uitwissen.

Deze doelstellingen komen niet overeen met de wil van God zoals Hij die in de Bijbel weergeeft. Ook met het onderwerp ‘gender’ komen we op een terrein waar een orde van God wordt doorbroken, dit keer op het terrein van de intermenselijke orde tussen man en vrouw zoals God die heeft ingesteld. De Bijbel leert voortdurend dat aan de lichamelijke zonde altijd de geestelijke zonde voorafgaat. Er is altijd eerst sprake van geestelijke hoererij, en dan volgt de lichamelijke hoererij. Ook geldt: het kwaad wordt altijd eerst bedacht, en daarna pas gedaan.

Gevallen engelen willen toch een stem
Maar waar komen die gedachten vandaan? In de voortijd van Genesis 6 hadden gevallen engelen blijkbaar de mogelijkheid een mannelijke gestalte aan te nemen. Dat is nu niet meer het geval, nu zoeken de van God afgevallen engelen (en dat zijn er echt heel veel) nog steeds contact met de mensen. Ze zoeken wegen en manieren om via menselijke kanalen een stem te krijgen, een uitdrukking. Ze manifesteren zich niet zelf, maar ze gebruiken mensen die ervoor open staan om een kanaal te worden voor deze engelwezens of demonen. Die persoon is op dat moment dan niet meer zichzelf, want door hem of haar heen spreekt echt een ander wezen om een boodschap door te geven. Zo proberen zij op aarde macht te verkrijgen. New Age zit vol met informatie ‘uit die andere wereld’. Neem bijvoorbeeld de Dalai Lama. Het is verbazingwekkend wat de Dalai Lama over Jezus zegt en veel van zijn uitspraken zijn waar. Maar hij komt niet tot geloof want hij staat onder de macht van demonen. Hij had contact met christenen, ze hebben met hem gesproken, maar hij zal niet daadwerkelijk de stap zetten om Jezus te volgen en al het andere overboord te gooien.

De basis en de Nieuwe Tijd
In Genesis 1:27 staat: En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hen; man en vrouw schiep Hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Dat is gewoon Gods wil geweest. En tot nu toe was dat voor bijna alle mensen ‘gewoon’. Maar vandaag de dag is dat niet meer zo gewoon want nu wordt er gezegd: “Ook die andere verhoudingen tussen mensen: man-man, vrouw-vrouw, of hoe we dat ook mogen invullen, ook dat is de mens naar Gods beeld en gelijkenis’. Er staat echter geschreven: “mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” Vandaag de dag zeggen steeds meer mensen: ‘Het is mij worst wat ik ben, man of vrouw”. Dat bracht de Eurovisie songfestivalwinnaar(es) Conchita Wurst in zijn/haar naam tot uitdrukking. En daarmee zitten we midden in ons onderwerp. We hebben hier te maken met het einde van de eenduidigheid. In intermenselijke relaties gaat het nu over ‘diversiteit’. Niet meer mannelijk en vrouwelijk, maar alle mogelijke combinaties en vormen daarvan. Dat idee ingang doen vinden en promoten, dat is wat nu veel gebeurt, op allerlei manieren. Zo bestaat er in Duitsland het ‘Schoolplan 2015’, over seksualiteit. Het gaat er daarbij om dat de diversiteit in menselijke relaties aan de jeugd wordt geleerd. Man-man relaties, en vrouw-vrouw-relaties, dat is allemaal goed, alles is fijn. Dat moet de inzet van de opvoeding tot ‘gender-mens’ worden.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/09/kind-not-old-enough-to-drink-let-alone-choose-my-.jpgWat is ‘gender mainstreaming’?
In het Engels kent men twee begrippen voor ‘geslacht’. Daar is allereerst het woord ‘sex’, dat gaat over het biologische geslacht: man of vrouw. Nu wordt echter in plaats van ‘sex’, het woord ‘gender’ tot ‘mainstream’ gemaakt. En ‘gender’ betekent: ‘menselijk gevoeld geslacht’. Dat gaat over hoe ik mij voel: man of vrouw, maar onafhankelijk van wat ik biologisch ben. En het doel is dat dat de algemeen-aanvaarde norm in de samenleving wordt. Daarbij wordt niet meer gekeken naar wat je biologisch bent, want, zo zegt het feminisme: “Wat je biologisch bent wordt door je opvoeding bepaald”. Simone de Beauvoir stelde: “Men wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt”. De samenleving construeert dus de rol van het geslacht, dan kan de samenleving het geslacht ook naar eigen keuze veranderen. Het ‘traditionele’ rollenpatroon dat jongetjes graag met een autootje spelen en meisjes met een pop, ‘mag’ niet meer. Kinderen zouden zich door die rollenpatronen ‘gedwongen’ in een keurslijf geperst worden om zich man of vrouw te voelen. Nee, ouders moeten het jongetje een pop geven en de meisjes een autootje. Op die manier wordt vanaf het begin van de opvoeding het biologisch verschil onderdrukt. Dit denkpatroon vindt meer en meer grond in de Nederlandse maatschappij. Als je in Nederland bijvoorbeeld een proefschrift wilt schrijven dat in biologielessen op scholen gebruikt kan worden dan krijg je geen subsidie. Maar als je over ‘de geconstrueerde rol van het geslacht in de samenleving’ wilt schrijven, dan krijg je wel geld (van de belastingbetaler).

Kort samengevat ontstond de politieke stroming ’gender mainstreaming’ uit het feminisme, de 68er beweging en het communisme. Meer specifiek kunnen een aantal ontwikkelingen worden onderscheiden die tot ‘gender mainstreaming’ als maatschappelijke trend hebben geleid:

De vrouwenemancipatie/feminisme
De feministische revolutie heeft sinds 1972 als doel, de afschaffing van de verschillen tussen de geslachten. Het komt wellicht wat absurd en lachwekkend over, maar het feminisme ziet bijv. dat op richtingbordjes voor voetgangers altijd alleen maar een mannetje staat afgebeeld, daar zou ook een vrouwtje horen te staan, gelijkheid dus. Mededelingen van de Nederlandse Spoorwegen begonnen vroeger met: ‘Dames en Heren’, nu is dat: ‘Beste reizigers’ .. . De feministe Shulamith Firestone heeft in 1972 hier een principe uit het Marxisme/ Communisme overgenomen: “Verschillend zijn, is ongelijk en ongelijk zijn, is onrechtvaardig“. Zoals aan het eind van de socialistische revolutie de opheffing van de klassenverschillen staat, zo heeft de feministische revolutie de afschaffing van de verschillen tussen de geslachten ten doel’. Man en vrouw moeten worden bevrijd van de ‘klasse‘ van hun geslacht. Verschillen in bijvoorbeeld beloning voor hetzelfde werk moeten worden gelijkgetrokken, maar nu moeten alle sekseverschillen worden weggewerkt. Zo is volgens de feministen ook het moederschap een vorm van onderdrukking van de vrouw. Feministe Simone de Beauvoir (1908-1986) riep: “Vrouwen, ontvlucht de slavernij van het moederschap“.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/11/Aquarius.jpg

 

Vrouwen zouden volgens de feministen absolute controle moeten hebben over de reproductie, volgens het motto uit de jaren ‘70: “Baas in eigen buik“. Volgens New Age zien we hier de verschuiving van het astrologisch tijdperk van ‘Vissen’ – met mannelijke overheersing – naar het tijdperk van ‘Waterman’, die een vrouwelijk-intuïtief karakter moet krijgen. Vrouwen zijn nu eenmaal intuïtief sterker dan mannen. Daarom moeten vrouwen volgens New Age recht krijgen op buitenechtelijk geslachtsverkeer. Dat hoort bij de seksuele bevrijding van het jaar 1968: vrije seks voor iedereen, meer emancipatie, meer in het beroepsleven meedraaien en zich seksueel bevrijden uit hun onderwerping aan mannen. Een gevolg van de emancipatiebeweging bij de vrouw is echter bijvoorbeeld het toenemen van minderwaardigheidsgevoelens. Vrouwen moesten ineens weten hoe ze een fiets moesten repareren of hoe een huis te bouwen. Dat ligt lang niet altijd binnen haar talenten en mogelijkheden, maar ze moeten het toch doen om niet langer afhankelijk te zijn van een man. Dit kan bij veel vrouwen overspannenheid met zich meebrengen.

De kwesties rond abortus
Artikel 218 van het Duitse Wetboek van Strafrecht zegt: ”Wie een zwangerschap afbreekt wordt bestraft met een hechtenis tot drie jaar”. Maar in artikel 218a staan de uitzonderingen waardoor een abortus wel straffeloos mogelijk is. In 1971 erkenden 374 bekende vrouwen in het tijdschrift ‘Stern’ dat ze abortus pleegden. Ze vochten voor het recht op abortus en daarna werd de zaak omgekeerd. De in de wet beschreven uitzonderingen werden de regel. Artikel 219a verbiedt reclame voor abortus, maar de ‘Bund von Evangelischer (Lutherscher) Frauen in Deutchland’ is voorstander van het schrappen van dit wetsartikel. Het zou het zelfbeschikkingsrecht en het recht op vrije artsenkeuze beperken. In 2017 verscheen een artikel van artsen die beweerden: wij bieden abortus aan. Wat wordt met zelfbeschikking bedoeld? In het nieuwe wetboek van de Europese Unie over de rechten van de mens wordt niet meer gesproken over ‘mensen’ maar over ‘personen’. Een persoon wordt in Artikel 3 omschreven als iemand die uit vrije wil in staat is om keuzes te maken, maar een ongeboren kind is niet in staat om een vrije keuze te maken en is daarom geen ‘persoon’. De vrouw die in verwachting is, beschikt daarmee over leven en dood van haar ongeboren kind.

De androgyne mens van de Nieuwe Tijd
De bekende psycholoog C.G.Jung stelde dat iedereen een bepaalde maat van ‘anima’ en ‘animus’ in zich heeft. Die ‘harmonie van de tegenstellingen‘ – bijvoorbeeld die van man en vrouw – zien we ook in het teken van ‘yin en yang‘. Er zijn wel verschillen, maar die behoren tot de eenheid van de kring. New Age wil een paradijselijke toestand scheppen waarbij de verschillen tussen man en vrouw volledig worden uitgewist, zowel van het biologische geslacht (sekse), als van iedere seksuele oriëntatie. Dit zou uiteindelijk leiden tot volledig geslachtsneutrale wezens. In deze tijd is er dan ook een toename merkbaar van mannen die zich laten ombouwen tot vrouw en van vrouwen die liever man willen zijn. De meeste verzoeken daartoe (75%) komen van meisjes die ‘voelen’ dat ze in het verkeerde lichaam zitten, hun aantal staat in geen verhouding tot jonge mannen die zich opeens willen laten ombouwen. Hierbij spelen de media een belangrijke rol. Het is toch al te gek dat zoveel jonge mensen zich opeens willen laten ombouwen? De verklaring hiervoor is dat zij hiertoe worden geforceerd door suggestieve berichtgeving, vaak via internet. Het gaat hier dus om het bewust omdraaien van een orde van God. Want de orde van God betekent: mannelijk en vrouwelijk.

Gender mainstreaming op de wereldwijde politieke agenda
Afgevaardigden van belangrijke vrouwenorganisaties als WeDo en International Planned Parenthood Federation (IPPF) hebben het klaar gespeeld om in 1997 hun gender mainstream-verlangens ingang te doen vinden in de vergadering van de Verenigde Naties. Ze kregen dat voor elkaar door ‘begripsversluiering’: de meeste afgevaardigden snapten niet wat de door hen gebruikte begrippen betekenden. Vanaf dat moment werd gender mainstreaming een hoofdpunt op de agenda van de Verenigde Naties. Dat betekent dat iedere keer als de feministes iets in betrekking tot het onderwerp gender mainstreaming aan de orde wilden brengen, deze vrouwen spreektijd kregen en werden gehoord. Politici drukken sindsdien dit gender-beleid door terwijl de bevolking en verslaggevers zich er onvoldoende (kritisch) mee bezighouden.

In de Europese Unie en de Verenigde Naties
Het gender-programma wordt sinds 1999 als politieke doelstelling strategisch uitgevoerd in de EU. Sinds 2014 onder leiding van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, bekend door zijn opvallende knuffelen van vrouwen en mannen. Veelal gaat dat als volgt in zijn werk: de EU neemt gender-besluiten, veelal verpakt in wijdlopige, warrige bewoordingen, maakt die openbaar en wacht dan enige tijd of er reacties op komen. Als er vervolgens geen groot tumult ontstaat, dan gaan de gender-voorstanders stap voor stap verder totdat er geen weg terug mogelijk is. Zo wordt het gender-programma via de politiek van de EU en de VN sluipend ingevoerd, gebaseerd op de strategie om het volk over dat programma en de uitvoering ervan in onwetendheid te houden. Enkele voorbeelden van beleidsvoorstellen van het VN-establishment:

  • Afname van de wereldbevolking;
  • Meer seksueel genot;
  • Afschaffing van de verschillen tussen man en vrouw;
  • Afschaffing van ‘voltijdmoeders’.

De Duitse schrijfster Gabriele Kuby verwoordde het als volgt in haar boek ‘Op weg naar de nieuwe gendermens’: “Het gaat om door de staat georganiseerde seksuele verleiding van kinderen en jeugdigen. De huidige seksuele revolutie wordt geleid vanuit de Verenigde Naties en de Europese Unie. Verborgen voor de publieke opinie is er een programma opgezet door politieke instituties en onderwijsinstellingen. Hieruit is langzamerhand een enorm maatschappelijk omvormingsprogramma ontworpen waarmee alle uitgangspunten van een vrije samenleving vernietigd worden en die intussen totalitaire trekken aanneemt.“

Verspreiding van het gender-denken in scholen
Twee vrouwen stonden aan de basis van New Age: het occulte medium en stichtster van de Theosofische Beweging, Madame Blavatsky (1831-1891) en Marylin Ferguson, bekend van haar boek ‘The Aquarian Conspiracy’ uit 1980. Zij riepen al dat je met dit nieuwe denken bij de kinderen moet beginnen, want ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst‘.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/09/Gender-leskoffertje.jpg Vanaf 2011 wordt in Duitsland lesmateriaal uitgedeeld op scholen en op de kinderopvang, bestemd voor kinderen van 4 tot 10 jaar. In die dozen zitten naast filmmateriaal en boeken ook houten penissen waar de kinderen mee kunnen oefenen om een condoom overheen te trekken. De kinderen van 9 jaar moeten daarmee een ’Kondomführerschein’ (’condoomrijbewijs‘) halen. Ook zaten er plastic vagina’s bij. Allemaal middelen om de jeugd te leiden op de weg naar de nieuwe gender-mens en seksuele gelijkheid. Want door vroegtijdige experimenten met seksualiteit zouden zij in staat zijn vrij te kiezen voor mannelijk, vrouwelijk of voor een ander geslacht.

De Bijbel zegt in Hooglied 8:4: “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, vóórdat het haar behaagt?” In scholen wordt juist het tegenovergestelde gedaan. Er wordt over seksualiteit gesproken terwijl de kinderen er nog lang niet aan toe zijn. Ook is er een ’heterovragenlijst‘ opgesteld voor kinderen op middelbare scholen. De bedoeling hiervan is om kinderen vanaf 13 jaar hierover in groepen te laten discussiëren. Om een indruk te krijgen van deze methode bekijken we enkele van die vragen:

 • Waar komt het vandaan dat je denkt dat je hetero bent?
 • Wanneer en waarom ben je uit de kast gekomen met de ontdekking dat je hetero bent?
 • Is het mogelijk dat jouw hetero-zijn alleen maar een fase in je leven is, en dat je deze fase kunt overwinnen?
 • Is het mogelijk dat hetero-zijn een gevolg is van een neurotische angst voor mensen van je eigen geslacht?
 • Weten je ouders dat je hetero bent? Hoe hebben ze daarop gereageerd?
 • Hoe kan de mensheid overleven als we allemaal hetero zijn?
 • Er zijn tegenwoordig manieren om van geslacht te veranderen, heb je zelf al eens overwogen om een shock therapy te doen?

We kunnen door al deze dingen begrijpen hoe het komt dat jonge meisjes op de gedachte komen: “het zou best kunnen zijn dat ik eigenlijk een jongetje ben”, of jongens, dat zij zich als een meisje voelen. Dat ga je krijgen als jonge mensen over dit soort vragen moeten discussiëren in de klas. Je gaat op die manier die vreemde gedachten voeden. Het verklaart waarom opeens zoveel jonge mensen hun geslacht willen laten veranderen: die gedachten krijgen ze op de scholen aangeboden. En als dit gender-denken voor deze kinderen nu al als ‘normaal’ wordt gepresenteerd dan zal een volgende generatie al niet meer beter weten. Deze ontwikkeling kan ook een gevolg zijn van de strijd van demonen om macht te verkrijgen over de mensheid. Dat begint – nota bene in scholen – met het ‘ombouwen’ van het gezonde denken.

Gender-gedachtengoed over de opvoeding
Als het programma van gender mainstreaming moet worden doorgezet, moet de staat de opvoeding overnemen. Daarom moet het verblijf van kinderen in crèches en kinderdagverblijven verplicht worden. Als men het ernstig meent met de gelijkheid van kansen voor iedereen dan kan er geen keuzevrijheid voor ouders meer zijn. Er zijn in Duitsland al ouders die zeggen: als deze zaken op deze manier aan de orde komen dan haal ik mijn kinderen van die school. Maar dan riskeren die ouders wel een veroordeling met celstraf.

Afschaffing van de rol van de vader en het gezin
In het ‘12e Kinder- und Jugendbericht’ van het Bundesministerium für Familien wordt het vaderschap gezien als besmet met mannelijk geweld en voorgesteld als schadelijk voor de kinderen. De man in de vader mag geen rol meer spelen. Dan pas mogen mannen ook kinderen opvoeden. Dat betekent ook de afschaffing van het gezin: vanuit het genderperspectief moeten huwelijk en gezin worden afgeschaft of anders worden uitgelegd. Mevrouw Ursula von der Leyen was onder andere minister van Gezinszaken in Duitsland. Zij heeft de gender mainstream-ontwikkeling in Duitsland sterk bevorderd, ondanks het feit dat ze zelf een groot gezin heeft waarvan de kinderen inmiddels volwassen zijn. Hoe kan zij dit dan propageren? Zij is nu voorzitter van de Europese Commissie. (Haar opvolgster bij Gezinszaken was minder begeesterd van haar gender-ideeën en heeft een aantal maatregelen van Ursula teruggedraaid.)

Verspreiding van het gender-denken in de kerken
De Raad van de Evangelische Kirche Deutschland (EKD), dat is dus Lutherse Kerk, heeft een brochure uitgegeven over het bestaan van geslachtelijke diversiteit. Daarin stelt men dat: “God Zijn schepping niet heeft beperkt, maar in veel verschillende en bonte vormen heeft geschapen”. Met andere woorden, staat die wel heel liberale kerk achter dit gender-programma. Maar als je Bijbelse woorden gaat voorzien van een andere inhoud, dan zet je alles op z’n kop.

Hun nieuwste visie luidt nu: “Met betrekking tot de diepgaande sociale en culturele veranderingen wordt de kerk uitgedaagd om het gezin opnieuw te overdenken en de nieuwe diversiteit van particuliere levensvormen zonder vooringenomenheid te erkennen en te ondersteunen. .. Tegenwoordig weten wij: een begrijpen van het burgerlijk huwelijk als ‘goddelijke instelling’ en de hiërarchie van de geslachten als scheppingsorde, komt niet overeen met de breedte van Bijbelse tradities, noch met het bevrijdend handelen van Jezus, zoals de Evangeliën dat aantonen.”

Vervolgens werd op de Kirchentag 2017 voor het eerst een lesbisch paar getrouwd. Het homohuwelijk en het leven als travestiet worden ook erkend. (De Katholieke Kerk in Duitsland is tot nu toe minder meegaand, daar handhaaft men nog altijd een hogere moraal.)

Waarom is er een gevecht tussen de geslachten?
In het begin was de vrouw (Eva) aan de man (Adam) gegeven om hem tot hulp te zijn. Zij was vanaf het begin op hem gericht. En zij weet vanuit haar vrouwelijke natuur veel beter om te gaan met relationele vraagstukken. Het is dan ook logisch dat zij op dat punt de leiding neemt, hoe zij hem kan helpen om in de relatie te staan. Echter, toen Adam en Eva van de verboden vrucht aten sprak God straffen uit. De vrouw zou zware en pijnlijke bevallingen moeten doorstaan en haar begeerte zou uitgaan naar de man, maar hij zal over haar heersen (Genesis 3:16). Er staat echter niet: de man moet over haar heersen: het is geen gebod van God voor de man, maar het is wel een gevolg. En het gebeurt op alle mogelijke manieren: de man kan met zijn grotere spierkracht optreden als macho of hij trekt zich juist terug. Dit is zijn manier van ‘heersen’, maar zij wil dat niet. Dit is het gevecht van de geslachten die na de zondeval is ontstaan. Maar zo was het niet in het begin en zo is het ook niet als God het wil.

De wereldse oplossing en Gods oplossing van de gender-filosofie
Net zoals bij de toren van Babel, gaan wij, mensen, weer eigen oplossingen voor dit probleem zoeken. Als we nu relaties gaan ontwikkelen van mannen met mannen en van vrouwen met vrouwen, dan hebben we die man-versus-vrouw-problemen toch ook niet meer? Dan wordt de hele samenleving veel zachter, veel harmonischer. Dit is de ‘simpele’ gedachte achter de gender-filosofie. In Noorwegen heeft de komiek Harald Elia een film gemaakt, waarin deze gender-’oplossing’ helemaal in het belachelijke wordt getrokken. (De Noorse regering heeft daarop haar subsidies aan de gender-beweging teruggetrokken.)

Gods oplossing is heel anders. De Bijbel leert ons: “De koningen der aarde scharen zich in slagorde, en de machthebbers spannen samen tegen de Heer en Zijn Gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen! Maar Die in de hemelen zetelt lacht; de Heer spot met hen” (Ps.2:2-4).

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/09/man_vrouw_zee.jpg Die ‘banden’ gaan over de orde die God voor Zijn schepping heeft ingesteld. Daaronder valt ook de orde van de relatie tussen man en vrouw. Die banden willen de feministen en gender-leiders van zich afwerpen, die orde willen ze niet meer. En de reactie van God? Hij lacht ze uit. Hij weet wat de leiders in de VN en de EU ondernemen tegen Zijn orde en Hij lacht en spot met hen.

God schiep de mens, naar Zijn beeld, op Hem gelijkend, schiep Hij hen. Man en vrouw schiep Hij hen. Maar we vinden op dit punt ook moeilijke teksten: “Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig” (Ef.5:22). Het is best moeilijk voor vrouwen om daarmee in te stemmen. Dat geeft ‘strijd tussen de geslachten’. En de verschillen tussen man en vrouw kun je niet zomaar wegspoelen. Daarom zegt Paulus: “Wees elkaar onderdanig, in de vreze des Heren” [uit ontzag voor God] (Ef.5:21). Daar leren we dat de Geest van Christus komt om in ons iets te doen waardoor we niet in de strijd tussen de geslachten zullen belanden. Integendeel: we kunnen dan weer terug keren in de relatie zoals die oorspronkelijk, voor de zondeval, door God is bedoeld. En zoals de Gemeente onderdanig (dienstbaar) is aan Christus, zo ook de vrouw in haar relatie tot haar man, in alles. Wij eren onze Heer door Zijn voorbeeld te volgen.

Tegen de mannen zegt Paulus evenzo: “Heb uw eigen vrouw lief, zoals Christus Zijn Gemeente heeft liefgehad, en Zich voor haar heeft overgegeven” (Ef.5:25). Wat hier staat, is voor mannen net zo moeilijk. Ze zijn liever bezig met hun werk en hobby’s. Om zijn eigenbelang en natuurlijk egoïsme aan de kant te zetten om er voor zijn vrouw te zijn en voor haar te zorgen, is voor hem net zo moeilijk als onderdanigheid voor de vrouw. Dan moet hij proberen te begrijpen wat zijn vrouw denkt en dat is heel moeilijk want vrouwen denken nu eenmaal anders. Maar Paulus moedigt de mannen hier aan om hun vrouw lief te hebben in een overgave die, natuurlijk gezien, niet in de man zit. Net zoals het tegen de natuur van de vrouw is om onderdanig te zijn.

Paulus zegt hier dus iets wat tegennatuurlijk is. Echter, als je dat toch gaat nastreven, dan zul je iets bijzonders ervaren, dan wordt er een diep geheimenis ontsluierd: “Dan zal de man zijn ouders verlaten en met zijn vrouw leven. En zij zullen één vlees zijn. Dit geheimenis is groot” (Ef.5:31-32).

Bij Paulus is er geen oproep tot gelijkheid tussen de geslachten. Hij legt de nadruk op de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen ‘in Christus’. Door het voorbeeld van Jezus ten opzichte van Zijn gemeente kunnen wij vrijwillig proberen elkaar wederzijds dienstbaar te zijn. Maar dat is niet gemakkelijk en gaat in tegen al onze natuurlijke gevoelens. Als we toch proberen om dat te doen dan rust daar een enorme zegen op. Dát is het Bijbelse programma! Dán krijg je harmonie binnen het gezin! Dát is Gods oplossing voor de strijd tussen de geslachten!

Conclusie
Mag dit geluid nog wel klinken in onze tijd? Dit is toch oud en ouderwets, dat is 2000 jaar geleden geschreven, dat gold voor die tijd, daar kun je in deze moderne maatschappij toch niet meer mee aankomen? Het is waar, zodra je zoiets zegt, krijg je meteen bakken kritiek over je heen. Aan de ene kant begrijpelijk, omdat we nu meer geëmancipeerd zijn. Vrouwen moeten zich ook kunnen ontwikkelen en net zoveel kansen krijgen als mannen. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Hij zegt niet dat vrouwen minder zijn dan mannen, maar dat vrouwen gehoor moeten geven aan Gods gegeven orde. Net zoals mannen dat moeten doen door hun vrouwen lief te hebben en boven hun ego te stellen.

Het wereldse programma is gender mainstream, alles is gelijk, zo moet het komen tot een absolute harmonie. En daar past geen onderdanigheid of gevende liefde bij. Maar dat is niet de weg die God wijst in de Bijbel!

In Nederland is deze ontwikkeling nog niet zo bekend, maar in Duitsland moet je al echt oppassen om een betoog als dit in het openbaar te houden, of om hier iets over te publiceren. Tegenstand tegen de gender mainstream-strategie wordt in Duitsland gezien als een vorm van laster en wordt bestraft als een misdaad. Er zijn al mensen in de cel beland omdat ze ageerden tegen deze manier om de jeugd te hersenspoelen.

Het is nu aan eenieder van ons om te kiezen. De mogelijkheid is er, maar de weg met Christus gaan, is niet gemakkelijk. Maar Hij heeft beloofd om ons te helpen als we voor Zijn weg kiezen.

Jezus heeft gezegd: aan het eind der tijden zal het zijn zoals in de dagen van Noach. Mensen leven hun dagelijks leven zonder God en denken: het gaat allemaal wel goed. God gedoogt dat in deze genadetijd, tot het moment dat de maat der zonden vol zal zijn. Dat is de parallel tussen de tijd van Noach en onze tijd. Uiteindelijk komt het gericht en dan is het te laat. Kies nu voor God en Gods weg, alstublieft. Dat levert strijd op, maar u zult ook innerlijke (bovennatuurlijke) vrede en vreugde ervaren en uw gezinsleven zal er door opbloeien. Beloofd!