Dat is jouw mening. God liefhebben met je verstand in de huidige waarheidscrisis

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg

Rubriek Overige lezingen en artikelen
Titel ‘Dat is jouw mening. God liefhebben met je verstand in de huidige waarheidscrisis’
Lezing door Peter Groot
Plaats, datum Amersfoort, 25-3-2023
Korte inhoud De westerse kerk en theologie zijn verdeeld geraakt. Er zijn zoveel stromingen en ideeën, dat we door de bomen het bos niet meer zien. Om ons heen zien we meer en meer onderlinge polarisatie en vervreemding en sinds de Verlichting en het daaruit voortvloeiende modernisme en postmodernisme zijn we in een ‘waarheidscrisis’ beland: dé Waarheid bestaat niet meer. De conclusie is dat we (terug)moeten van ons eigen verstand gebruiken zónder de leiding van een ander, naar de moed om lief te hebben met heel ons verstand onder leiding van een hogere Ander. Van Jezus, die dé Waarheid is.
Trefwoorden Waarheid, polarisatie, Verlichting, modernisme, postmodernisme
Bronnen
  • Bijbel (NBV21);
  • Peter Groot, 2022, ‘Dat had je niet gedacht. Vriendschap met God in de westerse wereld’

 

Inleiding (Bart Eikelenboom, (dag)voorzitter)

De vaste bezoekers weten dat we de lezing veelal beginnen met het geestelijk duiden van wat opvallende zaken in het nieuws (de missie van stichting Sense). Op 17 maart 2023 waren er twee berichten in het journaal die de aandacht trokken. Ten eerste was er een voorstelling van queers in Amerika waar conservatieven tegen demonstreerden en waar LHBTI’ers voor de voorstellingsruimte stonden om het te bewaken. Beide ‘kampen’ mét vuurwapens. Nu zijn er wel (steeds) meer van dat soort voorstellingen, maar wat mij trof was enerzijds de toegenomen agressie tegen elkaar van beide kanten, en anderzijds dat de voorstelling specifiek voor kleine kinderen van rond de vijf jaar oud bedoeld was. Je zou toch zeggen dat dat soort voorstellingen waarin mannen zich opdoffen als vrouw en uitgebreid gaan playbacken, echt iets voor volwassenen is? Het tweede nieuwsbericht kwam uit Zuid-Afrika, waar meer en meer moeders hun kinderen ineens kwijt zijn, vanaf de speeltuin of zo. Het blijkt dan dat meer en meer kinderen worden ontvoerd, verkracht en vermoord. In de reportage kreeg de moeder een onderbeen opgestuurd met de post, die ze aan de vergroeide nagel identificeerde als zijnde van haar dochtertje van zes die ze sinds een paar dagen kwijt was vanaf de speeltuin. Zomaar twee berichten uit het nieuws. Het wordt donkerder om ons heen, de tegenstellingen nemen toe, het ‘grijze middengebied’ neemt af. Allemaal als voorzegd in Openbaring. De twee voorbeelden laten zien dat de boze: (1) vaker, (2) opener, (3) met meer agressie en (4) met meer wreedheid optreedt. Vaak zijn er kinderen bij betrokken, die enerzijds worden geïndoctrineerd op zeer vroege leeftijd en anderzijds worden misbruikt en geëlimineerd. Verschrikkelijk.

In de lezing van stichting Sense ligt deze keer de nadruk op het verstand. Peter Groot spreekt over ‘God liefhebben met heel je verstand in een tijd van relativisme’. Zegt Jezus niet zelf: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel én met heel uw verstand’ (Matt.22:37, NBV21)? In de ‘definitie’ van het christelijk geloof – Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien (Hebr.11:1, NBV21) – kunnen drie elementen worden gehaald:

  1. Het object van het christelijk geloof (dat waar het over gaat) is de onzichtbare

wereld die we niet met ons blote oog niet kunnen waarnemen – ‘dat wat we niet zien’;

  1. De overtuiging dat deze onzichtbare wereld en alles wat zich daarin afspeelt,

werkelijk wáár is, en;

  1. De zekerheid dat alles waarop we hopen ook daadwerkelijk werkelijkheid wordt.

Christenen zijn er zeker van dat de waarheid/Waarheid in de toekomst ook in de voor-ons-zichtbare wereld, werkelijkheid wordt.

Het object van het christelijk geloof mag dan onzichtbaar zijn, de Bijbel zegt óók:

wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze Hem niet de eer en de dank gebracht die Hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan hun zedeloze begeerten, waardoor ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen (Rom.1:19-25, NBV21).

Hier staat dus dat Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid voor het verstand waarneembaar zijn! Gods onzichtbare eigenschappen zijn wél zichtbaar in Zijn werken! Omdat dat zo is, zegt de Bijbel dat er niets is waardoor de mensen te verontschuldigen zijn als ze de Waarheid van God ontkennen. Wat een prachtig uitgangspunt voor de lezing van Peter, hier alvast zijn eindconclusies:

U kunt de video-opname van de lezing hier terugkijken, waarbij de gebruikte slides ook in beeld komen.